Ἡ πειθαρχία εἶναι ὅταν ἕνας ἠλίθιος ἀναγκάζει νά τον ὑπακούουν ἄνθρωποι ποῦ εἶναι πιό ἔξυπνοι!

Ἡ σύγχρονη Ἱστορία ἔχη δείξει πώς ἡ οὐτοπία εἶναι ἡ μητέρα κάθε δικτατορίας. Ἡ ὑπακοή σε ἕναν ἄνθρωπο πού ἡ...