“Η αβεβαιότητα είναι χειρότερη από την απογοήτευση.”
Post

“Η αβεβαιότητα είναι χειρότερη από την απογοήτευση.”

Απογοήτευση είναι να μην έχεις κανέναν άλλον να ρίξεις το φταίξιμο, εκτός από τον εαυτό σου.Αλλά ισύει πάντοτε τούτη η ρήση;! Ἡ ἐποχή μας, τό κοινωνικό σύστημα μοιάζει μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἐκτροχιασμένου τρένου. Καί ἡ εἰκόνα αὐτή παρατηρεῖται σ ὅλους τούς τομεῖς τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου μας. Στήν πολιτική, στήν ἐκκλησιαστική,...

“Ὅλοι μας ἔχουμε χρέος νά πεθάνουμε…”
Post

“Ὅλοι μας ἔχουμε χρέος νά πεθάνουμε…”

Οἱ ἀθάνατοι εἶναι θνητοί, οι θνητοί εἶναι ἀθάνατοι πού ζοῦν το θάνατο ἐκείνων ἐνῶ πεθαίνουν τή ζωή ἐκείνων. Ὅλοι μας ἔχουμε χρέος νά πεθάνουμε. Σίγουρα το νά πεθαίνεις ἔνδοξα εἶναι μεγάλη χάρη γιά τους ἀνθρώπους.Συνηθίζεται νά ἐπαινοῦν ὅλοι αὐτόν πού δέν βρίσκεται πιά στή ζωή. Εἶναι νά’ απορεί κανείς πώς ὁ τόπος αὐτός κι ὁ...