Καλώς Ήρθατε στο Ινστιτούτο

ΝΕΑ ΖΩΗ

″ Άριστος ιητρός ,ο τας των εταίρων απεγνωσμένας αναλαμβάνει..″ Ιπποκρατης. Η Επιστήμη,η Έρευνα, η Παιδεία,η Ανθρωπιά.

Εδώ θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για τα καλά νέα και τις εξελίξεις στον χώρο της πρόληψης για καλύτερη ευεξία και ευ ζήν. Να μάθετε πότε και που γίνονται οι ενημερωτικές διαλέξει,σεμινάρια & τα Βιωματικά μας Εργαστήρια, για να πάρετε τις απαραίτητες γνώσεις και να κάνετε βήματα για μια καλύτερη ποιότητα στη Ζωή σας. Κάντε τώρα τα σωστά πράγματα και θα οδηγηθείτε στο δρόμο της θεραπείας, σε σωματική και ψυχική ευεξία.

Σας Περιμένουμεγια να κάνουμε ΜΑΖΙ Βήματα για τη Ζωή!

Συλλογάται καλά όποιος συλλογάται Ελέυθερα!

«Τρόπον μεταβολής της Ελλάδος από την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται την σήμερον ούτ’ εστοχάσθην ποτέ ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον, παρά την Παιδείαν…Μόνον τοῦ Εὐαγγελίου ἡ διδαχὴ ἐμπορεῖ νὰ σώση τὴν αὐτονομίαν τοῦ γένους. Οἱ Ἕλληνες πολέμησαν ὄχι μόνο ὑπὲρ πατρίδος ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πίστεως». ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ