Ποιοι είμαστε

Το Ινστιτούτο New Life είναι μία εταιρία/οργανισμός με άμεσο σκοπό και στόχο την ανάδειξη προς το ευρύτερο κοινό θεμάτων που άπτονται της ευεξίας παρέχοντας άδολη Παιδεία επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα. Βασικός σκοπός του είναι να φέρει κοντά επιστήμονες από διάφορα πεδία/τομείς και απλούς ανθρώπους για ομαλή συνεργασία, σε μια προσπάθεια προαγωγής της ευεξίας, της έρευνας,της έγκαιρης πρόληψης ασθενειών και εκφυλιστικών νόσων και διάδοσης της “ιατρικής” γνώσης.