Βιωματικά Εργαστήρια
Sermons

Βιωματικά Εργαστήρια

Βιωματικά Ἐργαστήρια Start New Life Τα προγράμματα υγείας που παρουσιάζει ο Κων/νος Μουρούτης έχουν να κάνουν με την απόκτηση πλήρους ελευθερίας από την εκμετάλλευση πάσης φύσεως και τον προσωπικό έλεγχο στην ευεξία σας. Αυτοί οι στόχοι κατορθώνονται όταν οι συμμετάσχοντες βαθμιαία απομακρύνονται από την μη- αναγκαία αγωγή, αποφεύγοντας τις ανώφελες επεμβάσεις, και ανακτώντας την χαμένη...