Dr Mouroutis
Profiles

Dr Mouroutis

Ο Κων/νος Μουρούτης γεννήθηκε στη Βέροια και ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του στη Πιερία(Αιγίνιο).Με την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, μετοίκισε από την Ελλάδα και από το 1990 έως το 2005 εργαζόταν και ταυτόχρονα σπούδαζε στη Γερμανία.

Για μία δεκαετία κατείχε την θέση του υπευθύνου για την ασφάλεια και ακτινοβολία (ΙΗΚ -Werkschutzfachkraft,1995-2005) στο μεγαλύτερο κέντρο ερευνών με επιταχυντή βαρέων ιόντων εκεί (GSI -Darmstadt).Η φύση & θέση της εργασίας του έδωσε το τόσο το κέλευσμα αλλά και την δυνατότητα να σπουδάζει/εντρυφεί στα πεδία σπουδών από τα οποία, αποκόμισε μεγάλο πλούτο επιστημονικής/ανθρωπιστικής γνώσης και αρωγής .

Οι σπουδές /μελέτες και έρευνες του, είναι εμποτισμένες από τις επιστήμες της βιολογίας(1995), ιατρικών επιστημών(2000) με έμφαση στην φυσική υγεία (2002), νευροεπιστήμες (2003),μοριακών βιοεπιστημών (2006), θεολογίας (2010),τιμητικό δίπλωμα στο χώρο της αστροβιολογίας (2014) και το 2020 ολοκλήρωσε σπουδές στο χωρο της Διαιτολογίας, συνεχίζοντας έτσι τη παρακαταθήκη των προγόνων του στην ανάληψη του όρου της «Παν-επιστήμης».

Πολλάκις και ποικιλοτρόπως έχει βραβευτεί και τιμηθεί από φορείς (δημοσίου και ιδιωτικού) συλλόγους, σωματεία, οργανισμούς,ιδρύματα τόσο εντός της επικρατείας αλλά και στο εξωτερικό, μα πιότερο από την αγάπη και καλοσύνη των απλών ανθρώπων τα οποία, είναι ανεκτίμητα στους οφθαλμούς του.

     Βιώνοντας όμως τον μόχθο, πόνο και οδυρμό αυτών ακριβώς των συνανθρώπων του άμεσα και καταλυτικά, έχει αρκετά χρόνια που, ολοκληρωτικά αποποιήθηκε κάθε όρο, έννοια και τιτλοφόρηση ιδιότητας που να συνάδει με οιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη μορφή ωφελιμισμού και ανταπόδοσης και δη από εκείνην και προς τούτη του θεραπευτικού ιδιώματος ενός επαγγέλματος.

Όταν και εφόσον διάφορες τιτλοφορήσεις αποδόθηκαν ή προσφωνούνται προς ή από εκείνον γίνονται καθαρά για αποσαφηνιστικούς-διευκρινιστικούς και όχι ωφελιμιστικούς/ιδιοτελείς λόγους.

Πολλάκις και πολυμόρφως έχει προσκληθεί και έχει διδάξει μαθήματα σε κολλέγια, πανεπιστήμια, ιδιωτικές Σχολές, καθώς επίσης και να παρουσιάσει τα Καλά Νέα για την Ευεξία και όμορφη Ζωή σε ραδιοφωνικούς & τηλεοπτικούς σταθμούς, σχολεία, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς.

Μέχρι τούδε έχει ερευνήσει και για αυτό το λόγο έχει συγγράψει 32 βιβλία (στην Ελληνική γλώσσα εικοσιτεσσερα & οκτώ βιβλία στην Αγγλική),πληθώρα από DVD/MP4 τα οποία πραγματεύονται ποικίλα ζητήματα αναφορικά με τις εκφυλιστικές καταστάσεις που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο και τις λύσεις σε αυτές, αρκετά επιστημονικά και ιατροφιλοσοφικά άρθρα, πολυπληθείς ομιλίες και σεμινάρια τα οποία(ομιλίες), ΟΛΑ είναι αναρτημένα ΕΛΕΥΘΕΡΑ στο διαδίκτυο προς όφελος του ευρύτερου κοινού.

Μαζί με τη σύζυγο του Μαρία η οποία έχει σπουδάσει νοσηλευτική και συμβουλευτική υγείας, παρευρίσκονται, συμμετάσχουν και ολοκληρώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες βιωματικά εργαστήρια και συνέδρια με πρώτιστο και απόλυτο σκοπό και στόχο, την ευαισθητοποίηση του απλού ανθρώπου στην προσωπική ανάληψη της δικής του ζωής και ευεξίας έτσι όπως νοείται στο διαχρονικό ψυχοβιοδυναμικό πρίσμα και μέτρο ώστε, ο καθημερινός, απλός και ηρωικός συνάνθρωπος μας να ανακαλύψει και προσδιορίσει το Αληθινό Νόημα και πραγματική Σημασία στη ζωή του τώρα και μετέπειτα.

Σε αυτό είναι ταμένος και αφοσιωμένος και αποτελεί τον διακαή πόθο και ήθος του….το να αναλάβει ο καθείς εξ ’ημών την προσωπική ευθύνη, για αληθινή επίγνωση όχι μόνο της υγείας του αλλά της βαθιάς Παιδείας η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στήριξης ενός ανθρώπου και Έθνους.