1. Απαλλακτική ρήτρα

Oι πληροφορίες που διατίθενται στον χώρο τούτο αποτελούν μια προσφορά υπηρεσίας και δεν αντικαθιστούν την παροχή συμβουλών,γνωμάτευσης ,διαγνωστικής και περίθαλψης σε ιατρικό βαθμό σε προσωπικό επίπεδο.

Οι πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο είναι μόνο γενικής φύσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία ή διάγνωση ασθενειών ή προσώπων ούτε το εγγυώνται ούτε το υπαινίσσονται. Οι διαχειριστές του ιστοτόπου τούτου δεν αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των άρθρων που αναφέρονται σε ιατρικά θέματα. Είναι πιθανόν τα ιατρικά άρθρα που περιέχονται  να μην είναι πλήρη ή να περιέχουν ανακρίβειες. Οι  διαχειριστές και υπεύθυνοι της σελίδας αυτής δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση γι’ αυτό.Η επίσκεψη και χρήση αυτού του ιστότοπου σε καμμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη επαγγελματικής σχέσης οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά παροχής επαγγελματικών ή άλλης φύσεως συμβουλών ή υπηρεσιών. Ο Δρ.Κων/νοςΜουρούτης και ο ιστότοποςwww.drmouroutis.com δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό τον ιστότοπο ή σε ιστότοπους απευθείας συνδεδεμένους ή υπό-ιστότοπους αυτών, ούτε για τις μαρτυρίες και οι απόψεις που εκφράζονται από τα άτομα που συνεισφέρουν σε περιεχόμενο είναι προσωπικές των ατόμων αυτών και μόνο. Καμία αποδοχή ή εγγύηση δεν παρέχεται ούτε υπαινίσσεται από οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που σχετίζεται με αυτό τον ιστότοπο ή με το περιεχόμενό του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έχετε όμοια αποτελέσματα με άλλους που χρησιμοποίησαν τoν αυτό τρόπο ζωής. Με την επίσκεψή σας σε αυτό τον ιστότοπο δέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε την πλήρη ευθύνη για την υγεία και την ευεξία σας και ότι ο Δρ.Κων/νοςΜουρούτης και ο ιστότοποςdrmouroutis.com δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβηςσε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο όπως αυτή ενδεχομένως προκύψει από πληροφορίες ή προτάσεις από τον ιστότοποdrmouroutis.com ή από Δρ.Κων/νοΜουρούτη.

Αν έχετε εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον για ιατρικά ή/και επιστημονικά θέματα, είστε ευπρόσδεκτοι να ανατρέξετε στα σχετικά άρθρα και να τα συνδιαμορφώσετε, εφ’ όσον έχετε συναφείς γνώσεις. Αν αναζητείτε ιατρικές συμβουλές για να λύσετε δικό σας πρόβλημα, αποταθείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο γιατρό,σε επαγγελματία υγείας ή στο φαρμακοποιό σας, οι οποίοι θα σας ενημερώσουν υπεύθυνα. Μην παίρνετε ποτέ φάρμακα (κλασικής ή εναλλακτικής ιατρικής) χωρίς να συμβουλευθείτε ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ γιατρό ή φαρμακοποιό. Η ιστοσελίδα αυτή δε στοχεύει στην παροχή κανενός είδους ιατρικής συμβουλής.

Αποκλείονται οι οποιεσδήποτε αξιώσεις ευθύνης έναντι στο Δρα.Κων/νοΜουρούτη σχετικά με ζημιές υλικής ή ηθικής φύσεως που προκαλούνται από τη χρήση ή την μη χρήση των διατιθέμενων πληροφοριών, ή αντίστοιχα από τη χρήση ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών, εφόσον από πλευράς της δικής μας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Επίσης Δρ.Μουρούτης Κων/νος δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση που τμήματα ή επιμέρους διατυπώσεις αυτών των πληροφοριών δεν είναι, ή δεν είναι πλέον, ή δεν είναι πλήρως ορθές νομικά σύμφωνα με την ισχύουσα ,παρούσα ανα δεδομένη στιγμή,νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέρη του παραμένουν ανέπαφα όσον αφορά στο περιεχόμενο και στην εγκυρότητά τους. Ο Δρ.Μουρούτης Κων/νος διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει, να σβήσει ή να απενεργοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα, τμήματα ή το σύνολο του παρόντος υλικού, χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση. Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται αποκλειστικά στο δίκαιο και στην ισχύουσα Ευρωπαική νομοθεσία..

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και τα έργα στον ιστοχώρο αυτό είναι ιδιοκτησία του Δρα.Μουρούτη Κων/νου και υπόκεινται στο Ευρωπαικόδίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμβολές τρίτων επισημαίνονται ως τέτοιες. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή και η κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ηλεκτρονικές λήψεις και αντίγραφα αυτής της ιστοσελίδας επιτρέπονται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και τα σήματα  που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα, είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία .Προσπαθούμε πάντα να σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων και να χρησιμοποιούμε είτε δικά μας, είτε έργα που δεν απαιτούν την παραχώρηση άδειας χρήσεως.

DISCLAIMER: The techniques, processes and ideas on website www.drmouroutis.com or on web sites directly connected to or sub-sites of these sites are not considered a substitute for consultation with your professional Health Care Provider. If you have any questions about whether or not to use drmouroutis.com or other techniques shared on this site, consult your physician or licensed mental health practitioner. The information on this web site is of a general nature only, and may not to be used treat or diagnose any particular disease or any particular person. Viewing this web site does not constitute a professional relationship or professional advice or services. DR.KonstantinosMouroutis or the website drmouroutis.com assume no responsibility or liability for the information contained on this website or on web sites directly connected to or sub-sites of these sites or for the testimonials and opinions expressed by the individuals who contribute content are theirs only. No endorsement or warranty is explicit or implied by any entity connected to this web site and of the site content. There is no guarantee that you will have the same results as others using the same self-improvement techniques; by viewing these pages you agree to accept complete responsibility for your own health and well being, and release and hold harmless Dr.KonstantinosMouroutis and drmouroutis.com and are not liable or responsible for any claim of loss or damage to your or any person arising from any information or suggestion on or by drmouroutis.com or Dr.Konstantinos Mouroutis.