Ποιοί είμαστε

Το Ινστιτούτο New Life είναι μία εταιρία/οργανισμός με άμεσο σκοπό και στόχο την ανάδειξη προς το ευρύτερο κοινό θεμάτων που άπτονται της ευεξίας παρέχοντας άδολη Παιδεία επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού  χαρακτήρα.

Βασικός σκοπός του είναι να φέρει κοντά επιστήμονες  από διάφορα πεδία/τομείς και απλούς ανθρώπους για ομαλή συνεργασία, σε μια προσπάθεια προαγωγής της ευεξίας, της έρευνας,της έγκαιρης πρόληψης ασθενειών και εκφυλιστικών νόσων και διάδοσης της «ιατρικής» γνώσης.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του Ελληνικού Ινστιτούτου Νέας Ζωής είναι:

  •  Η συνεχής ενημέρωση, διαφώτιση και επιμόρφωση του κοινού και του «ιατρικού» κόσμου σε θέματα ευεξίας και πρόληψης διαφόρων ασθενειών και εκφυλιστικών νόσων.
  • Η ευαισθητοποίηση του συνόλου των πολιτών, ειδικών και μη, για τα οφέλη από την έγκαιρη πρόληψη, τη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και στάσεων ζωής και την προαγωγή του Ευ Ζην.
  • Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων που αφορούν την υγιεινή ζωή του κάθε ατόμου και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, τόσο σε βιοχημικό όσο και στο ψυχικό και πνευματικό επίπεδο.
  • Επίσης σχεδίων που να αφορούν τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών περιβάλλοντος, στην παραγωγή διατροφικών υλών με σωστές και έντιμες συνθήκες. Επίσης η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για πιθανούς κινδύνους από την απόκλιση από αυτές τις ασφαλείς διαγραμμίσεις.
  • Η προστασία του ευρύτερου κοινού με ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησης μη επιστημονικά εμπεριστατωμένων θεραπευτικών αγωγών, οι οποίες μπορεί να θίγουν ή να θέτουν σε κίνδυνο την ευεξία του.

Για εμάς

Ο Κωνσταντίνος Μουρούτης

Ο Κωνσταντίνος Μουρούτης

Read More
Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Read More
Δράση

Δράση

Read More
Όραμα

Όραμα

Read More

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English