Ο βιασµός της Τρωτότητας… ( Η πιό σκοτεινή όψη στην απαρχή της ύπαρξης μας)

Ο βιασµός της Τρωτότητας… ( Η πιό σκοτεινή όψη στην απαρχή της ύπαρξης μας)

Η τρωτότητα είναι η ιδιότητα ή η ευαισθησία κάποιου να βλαφτεί. Από την πλευρά της καρδιάς, από το κέντρο της
ευάλωτης υπαρξιακής µας φύσης, η ζωή πάνω στη γη έχει µεγάλη δυνατότητα να βλάψει βαθιά την ύπαρξή µας. Μέσα στην καρδιά υπάρχει µια µεγάλη ιδιότητα για πόνο, µια ευαισθησία υπαρξιακή, πλήρης στην ικανότητά της να αισθανθεί την άστοργη, βλαβερή και διεφθαρµένη εκµεταλλευτική φύση των άλλων, µε τρόπους που οδηγούν σε µεγάλο πόνο. Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε πληγωθεί µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά κάποιοι πολύ περισσότερο από άλλους.

Γενικά πληγωνόµαστε από την ευρεία έλλειψη αγάπης που εκδηλώνεται σαν έλλειψη κατανόησης και βαθιάς προσεκτικής ακρόασης εκ µέρους των γονιών, των δασκάλων, των φίλων µας και άλλων που απλά δεν έχουν τη θέληση ή την ικανότητα να νοιαστούν αρκετά.
Για τους περισσότερους ανθρώπους η αίσθηση ότι είναι εκτεθειµένοι σε συναισθηµατικό πόνο, ή εκτεθειµένοι σε εκµετάλλευση σχετίζεται µε την αίσθηση της τρωτότητας που πρέ- πει να αποφύγουµε µε κάθε κόστος. Σχετίζουµε την τρωτότητα µε την αίσθηση ότι είµαστε εύθραυστοι, αδύνατοι, ή ότι είµα- στε υποκείµενοι σε συναισθηµατικό πόνο και δυστυχία. Όταν µας εκµεταλλεύονται, είτε επαγγελµατικά, είτε σε στενές προσωπικές σχέσεις, τείνουµε να αισθανόµαστε µεγάλη δυσφορία
και ανασφάλεια.
Όταν τέτοιες καταστάσεις παρατείνονται, αρρωσταίνουµε από την αίσθηση ότι είµαστε αβοήθητοι και εύκολα καταλήγουµε να αισθανόµαστε παγιδευµένοι ή φυλακισµένοι. Σε κανένα δεν αρέσει να αγνοούνται και να καταπατούνται τα συναισθήµατα και τα δικαιώµατα του, ιδιαίτερα όταν αισθανόµαστε πολύ αδύνατοι για να κάνουµε κάτι γι’ αυτό.
Φυσιολογικά, η αίσθηση του πόσο ευάλωτοι είµαστε σχετίζεται µε τα πιο ενδόµυχα συναισθήµατα και φόβους µας και µε την πιθανότητα ότι οι άλλοι µπορεί να χρησιµοποιήσουν τα συναισθήµατα και τους φόβους µας εναντίον µας, αν τα γνωρίζουν. Έτσι τα κρύβουµε για να προστατέψουµε τους εαυτούςµας, χωρίς να γνωρίζουµε το κόστος της καταστολής και του διαχωρισµού. Αυτά τα θέµατα περιβάλλονται από τα βασικά συναισθήµατα της ανασφάλειας, από την έλλειψη αυτοπεποί- θησης, από την έλλειψη εµπιστοσύνης στους άλλους και από το βασικό φόβο του αγνώστου, της ανασφάλειας και των αχαρτο- γράφητων υδάτων.
Έτσι οι άνθρωποι που φοβούνται ότι θα πληγωθούν, που φοβούνται την ίδια τους την τρωτότητα και τα συναισθήµατα που αυτή γεννά, τείνουν να µην αφήνουν τους άλλους να γνωρίζουν πώς αισθάνονται, τείνουν να έχουν σκέψεις όπως: «∆εν πρόκειται να κατεβάσω τις άµυνες µου, δε θα τους αφήσω ποτέ να ξέρουν τι πραγµατικά αισθάνοµαι. Πληγώθηκα στο παρελθόν, έτσι δε θα αφήσω κανένα να µε πληγώσει ξανά». Όλα αυτά οδηγούν σε νοοτροπίες µε τις οποίες δεν εµπιστευόµαστε κανένα, προσποιούµενοι ότι δεν έχουµε προβλήµατα ή αδυναµίες, ενώ έχουµε, και περιφερόµενοι µε τη στάση ότι δεν είναι κανενός υπόθεση πώς αισθανόµαστε και ότι τίποτε και κανένας δε
µπορεί να µας βοηθήσουν να ξεπεράσουµε τον πόνο µας.
Η λέξη τρωτότητα εµπεριέχει την ικανότητα να ανοιγόµαστε στους άλλους και να εκθέτουµε σ’ αυτούς τον εσώτατο εαυτό µας. Το να είµαστε ανοικτοί είναι ένα θεµελιώδες κλειδί για µια ζωή ολοκλήρωσης και επιτυχίας, για ευτυχία και αγάπη.
Όντας ανοικτοί, οι άνθρωποι τείνουν να εξασκούν το κουράγιο τους και να ελευθερώνονται όλο και περισσότερο από το φόβο. Να είµαστε ευάλωτοι µε αυτή την έννοια σηµαίνει να είµαστε ανοιχτοί να επικοινωνήσουµε, να είµαστε ανοικτοί να µοιραστούµε και να νοιαστούµε, και όλα αυτά µας προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούµε σαν άτοµα συναισθηµατικά και πνευµατικά. Όταν είµαστε ευάλωτοι µε θετικό τρόπο, δοκιµάζουµε νέες συµπεριφορές, στάσεις και/ή πεποιθήσεις στην επιδίωξη της ολοκλήρωσης και της πνευµατικής ανάπτυξης, γινόµαστε πρόθυµοι να διακινδυνέψουµε και δοκιµάζουµε νέες εµπειρίες, δεχόµαστε προκλήσεις ή παίρνουµε ρίσκα δοκιµάζοντας δραστηριότητες των οποίων το αποτέλεσµα είναι αβέβαιο.

Το πιο σηµαντικό κλειδί στην εύρεση της αγάπης της καρδιάς βρίσκεται στην προθυµία και την ικανότητά µας να είµαστε ευάλωτοι.
Το πιο ενδιαφέρον παράδοξο της ανθρώπινης ζωής συµβαίνει να επικεντρώνεται σε θέµατα που έχουν σχέση µε το ότι είµαστε τρωτοί. Από τη µια πλευρά έχουµε αυτό το φόβο ότι θα πληγωθούµε, που µε πληθώρα τρόπων µας κλειδαµπαρώνει. Από την άλλη πλευρά, το να είµαστε ανοικτοί µας οδηγεί σε µια δυναµική ζωή κουράγιου, πίστης και εµπιστοσύνης στους άλλους και στον εαυτό µας. Όταν ένα άτοµο είναι αληθινά τρωτό, υπάρχει ανεµπόδιστη είσοδος ή θέα στην καρδιά, στην ύπαρξη και στην ψυχή του. Στο πιο δυνατό ή πιο φωτισµένο άτοµο δεν υπάρχει προστατευτικό κάλυµµα ή σκέπασµα που τον κρύβει διότι αυτό το άτοµο δε χρειάζεται κανένα. Αυτοί οι άνθρωποι φέρουν τους εαυτούς τους στην πλήρη θέα των άλλων διότι δε φοβούνται να πληγωθούν, δε φοβούνται να υποφέρουν.
Στο µέσο, ανάµεσα στο φόβο και τον πόνο από την µια
µεριά και στην αγάπη και το κουράγιο από την άλλη, κείται ένα µυστήριο, κάτι λίγο κατανοητό από το σύγχρονο άνθρωπο. Έχουµε λέξεις στην κάθε γλώσσα για να περιγράψουµε κάτι που δε γνωρίζουµε πλέον σε κανένα επίπεδο στενής σχέσης. Στο κέντρο είναι η οντότητά (ύπαρξή) µας, κάτι µε το οποίο ερχόµαστε στη γη, κάτι που παίρνει την πλήρη του µορφή στη γέννησή µας. Και στις σύγχρονες, και στις αρχαίες γλώσσες, έχουµε αυτή την οντότητα που υπάρχει µέσα µας, κάποια εσωτερική φωτιά και πάθος για ζωή και αγάπη που ονοµάζεται καρδιά.
Η καρδιά είναι η Τρωτότητα της ύπαρξης. Αυτό τα λέει όλα σχετικά µε την καρδιά. Είναι εύκολο να πληγώσεις τα περισσότερα όντα επειδή η καρδιά είναι τρωτή. Και τα σώµατά µας είναι ακριβώς το ίδιο ευάλωτα. Στην αρχή απλά είµαστε ένα όν µε την ικανότητα να αισθανόµαστε απόλυτα ευάλωτοι, βαθιά ευαίσθητοι σε ό,τι βρίσκεται άµεσα γύρω µας. Σαν βρέφη όταν γεννιόµαστε χρειαζόµαστε ένα στοργικό άγγιγµα, αναζητώντας να ενωθούµε σε τέλεια ευτυχία µε τις υπάρξεις που µας έφεραν σ’ αυτό τον κόσµο. Είναι σ’ αυτή την κατάσταση που η καρδιά είναι πλήρως ορατή, αν και ευάλωτη, που χρειάζεται αδιάσπαστους δεσµούς αγάπης και εµπιστοσύνης.

Επιστηµονικές ενδείξεις δείχνουν ότι ακόµη και πολύ µικρά παιδιά είναι ικανά να βιώνουν βαθειά αγωνία και θλίψη σαν αντίδραση στο τραύµα, την απώλεια και την προσωπική απόρριψη. Ο Dr. Kyle Pruett, κλινικός καθηγητής της ψυχια- τρικής στο Κέντρο Μελέτης του Παιδιού του Πανεπιστηµίου Γέιλ, λέει: «Τα βρέφη συντονίζονται πολύ στη ψυχική διάθεση ακόµη και από τη µήτρα, που τα καθιστά υποκείµενα σε κατα- στάσεις όπως η κατάθλιψη των γονιών». Η αλήθεια είναι ότι ένα τετράµηνο βρέφος µπορεί να είναι κλινικά καταθλιµµένο, διότι όταν τα βρέφη δεν πάρουν την αγάπη και φροντίδα που αξίζουν και χρειάζονται αρχίζουν να αποσύρονται. Οι αγνές µας υπάρξεις χρειάζονται και αξίζουν αγάπη και όταν δεν την παίρνουµε διαταράσσονται στο κέντρο της καρδιάς που αισθάνεται.
Ο πόνος είναι κάτι που νοιώθουµε φυσικά. Ο πόνος είναι η κατάλληλη αντίδραση της ανθρώπινης καρδιάς όταν της επιτίθενται ή την παρεξηγούν όταν είµαστε ενήλικες, και είναι η φυσική αντίδραση των βρεφών όταν τους συµπεριφέρονται µε έλλειψη ενδιαφέροντος, καλοσύνης και αγάπης. Όταν προδίδουµε την αθώα και ευάλωτη φύση της αγνής καρδιάς προκαλούµε πόνο. Όταν γεννιόµαστε υποκείµεθα σε µεγάλο πόνο. Τα βρέφη και τα πολύ µικρά παιδιά βρίσκονται απόλυτα στο έλεος του περιβάλλοντός τους, διότι είναι ευάλωτα. Όταν ερχόµαστε στη γη σαν ευάλωτες βρεφικές υπάρξεις συγκρουόµαστε µε τη στρατόσφαιρα της αδιαφορίας και υποχρεωνόµαστε να δεχθούµε πολλά πράγµατα, συµπεριλαµβανοµένης της πολύ συχνής εσκεµµένης κακοµεταχείρισης της ύπαρξής µας.
Πέραν των προβληµάτων και των συγκρούσεων που µπορεί να έχουν οι γονείς µας, έχουµε την ιατρική κοινότητα να περιµένει, κάνοντας τη γέννησή µας πρόβληµα, στερώντας την εµπειρία από τη φυσική και πιο ωραία της κατάσταση. Και µετά έχουµε τις φαρµακευτικές εταιρείες να κάνουν ότι καλύτερο µπορούν για να µας τραβήξουν µακριά από το στήθος και τη θηλή και τη ζεστασιά και το φυσικό ανοσοποιητικό δυναµωτικό γάλα της µητέρας µας. Αλλά υπάρχει κάτι ακόµη χειρότερο, µας περιµέ- νει ένας τρόµος και επίθεση και εισβολή που επιβάλλεται ενά- ντια στην εντελώς ανυπεράσπιστή µας ύπαρξη.

Την ηµέρα της γέννησής µας, γιατροί και νοσοκόµες, µε την πρόθυµη αποδοχή και παράδοση των γονιών µας, βυθίζουν ένα ψυχρό µέταλλο στη σάρκα µας και εκχέουν ένα ξένο υγρό µε δηλητήριο και άλλες γενετικά τροποποιηµένες ουσίες που επιτίθενται στο ανοσοποιητικό και άλλα ζωτικά συστήµατα στο σώµα µας. Τα βρέφη κλαίνε όταν δεν ικανοποιούνται οι βασικές τους ανάγκες, κλαίνε όταν χρειάζονται κάτι και κλαίνε όταν πονάνε. Αλλά τα βρέφη αρχίζουν να στριγγλίζουν όταν ξεπεράσουµε ένα συγκεκριµένο όριο, στριγγλίζουν ατελείωτα όταν παραβιάζονται και πονούν µε τρόπο που συχνά είναι πέρα από τη δυνατότητά τους να ξεπεράσουν.
Μέχρι τη στιγµή της γέννησης, η υπερευαισθησία των βρεφών τα κρατά σε εγρήγορση σε οτιδήποτε περιβάλλει τη γέννησή τους. Μπορούν να αισθάνονται, και θυµούνται όλες τις συµπεριφορές που τους περιβάλλουν σε σχέση µε το φόβο και την εµπιστοσύνη που µπορεί να προκάλεσαν. Είναι σηµαντικό γι’ αυτά πώς τους συµπεριφέρονται, πώς τα καλωσορίζουν σ’ αυτό τον κόσµο. Έχει σηµασία αν θα χάσει ο γιατρός την υποµονή του και κόψει τη κοιλιά της µητέρα, σκεφτόµενος περισσότερο το χρόνο και το χρήµα αντί τους φυσικούς ρυθµούς της µητέρας και του βρέφους.
Έχει σηµασία, στο επίπεδο της οντότητας, ότι κρύο ατσάλι διαπερνά το τρυφερό νέο κορµάκι µας για να εισχωρήσει κάτι ξένο στο οποίο είµαστε εντελώς ανυπεράσπιστοι. Έχει σηµασία η νοητική αλαζονεία των άλλων που µας παραβιάζει στο όνοµα λανθασµένων υποθέσεων, κρίσεων και αντιλήψεων για το τι είναι και τι δεν είναι το καλύτερο για τις νεαρές ζωούλες µας και τι νοµίζουν ότι είναι το καλύτερο για την κοινωνία. Είναι ο νους που δεν είναι πλέον ευαίσθητος στη δική του τρωτότητα που µπορεί να κάνει τέτοια πράγµατα,που θυσιάζει χωρίς συµπόνια την αγνότητα και τρωτότητα µας σε κάτι άλλο.
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που οι γιατροί και οι νοσο- κόµες κάνουν παραδοσιακά για να µας διαχωρίσουν βίαια από την αγνή τρωτότητα της στιγµής της γέννησης, µας κρέµασαν ανάποδα και µας κτύπησαν στα πισινά, µας πήραν από τις µαµάδες µας πριν µπορέσουµε να συνδεθούµε µαζί τους και µας έριξαν λαµπερά φώτα στα πρόσωπα. Έκαναν τις χειρουργικές αίθουσες κρύες και ψυχρές, αντίθετες µε τη ζεστασιά και τη φυσικότητα σε περιβάλλον που αναπτύσσει συναισθήµατα προστασίας και ασφάλειας.
Αλλά αυτό που ακολουθεί είναι κατά ένα κβαντο-επίπεδο το πιο ανησυχητικό. Σήµερα είναι συνήθης διαδικασία στις πρώτες ώρες ή ηµέρες της ζωής µας να διαπερνούν τα σώµατά µας µε υποδερµική βελόνα, που εκδηλώνει σε πολλά επίπεδα τις πρώτες βασικές εµπειρίες της αδιαφορίας, της αίσθησης της αδυναµίας και του φόβου. Τη στιγµή της γέννησής µας αντιµετωπίζουµε κάτι που αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή µας, µε τη δυνατότητα να προκαλέσει σε κάποιους από εµάς πρόωρο θάνατο, διότι µας κάνουν ένεση µε τοξίνες του νευρικού συστήµατος που µπορούν γρήγορα να συσσωρευτούν και να οδηγήσουν σε σοβαρή νευρολογική ζηµιά.
Βεβαίως και είναι ένα στρες και ένας πόνος που µας κάνει να στριγγλίζουµε αλλά οι γιατροί και οι νοσοκόµες το ξεπερνούν χαµογελώντας, θεωρώντας το φυσιολογικό. Η βασική γραµµή που ακολουθούν για το τι είναι φυσιολογικό είναι η επίθεση στην τρωτότητα
µας, και συχνά µας προετοιµάζει για µεγάλη διάσπαση της υγείας µας στις πολύ νεαρές ζωές µας.
Τα βρέφη και τα νεαρά παιδιά είναι απόλυτα στο έλεος του περιβάλλοντός τους, είναι τελείως ευάλωτα, αλλά σιγά-
σιγά χάνουν αυτές τις ιδιότητες, χρόνια µετά που έχουν επανεληµµένα πληγωθεί και παρεξηγηθεί. Χάνουµε σιγά-σιγά την τρωτότητα της ύπαρξής µας καθώς ανυψώνουµε το εγώ µας ή το νοητικό ξεχωριστό εαυτό µας.

Εξαιτίας του πόνου που νοιώθουµε βαθιά µέσα µας και
του διαχωρισµού µας από ‘αυτό που πονά’, τείνουµε να διαδηλώνουµε την αδιαφορία και αναισθησία µας µε πολλούς τρόπους που πληγώνουν τους άλλους. Λίγοι κατανοούν αυτή τη διαδικασία και είναι ευαίσθητοι σ’ αυτήν, και σίγουρα αυτοί που ασχολούνται στο ιατρικό επάγγελµα και τη φαρµακευτική βιοµηχανία δε συγκαταλέγονται ανάµεσα στις πιο ζεστές, στοργικές και γεµάτες κατανόηση ενέργειες που αντιµετωπίζουµε στη ζωή. Ένας από τους λόγους που τα λεφτά και η δύναµη αποτελούν ένα τόσο δύσκολο παραπάτηµα είναι διότι αν δώσουµε στα λεφτά και στη δύναµη την πρώτη θέση στη συνείδησή µας, χάνεται η τρωτότητα, ποδοπατείται και βιάζεται.
Αυτό που βάζουµε πρώτο στη ζωή µας είναι απίστευτα σηµαντικό σε αυτό το επίπεδο, λέει µια τεράστια ιστορία για τις ζωές και τις δραστηριότητές µας.
Η ένεση των εµβολίων µε τις συνοδευτικές τοξίνες του νευρικού συστήµατος, που χρησιµοποιούνται σαν συντηρητικά, είναι η πρώτη ολοκληρωτική εισβολή και βιασµός της βρεφικής µας τρωτότητας. Ο φόβος που πολλοί άνθρωποι έχουν ότι θα πληγωθούν, ότι θα τους εκµεταλλευτούν ή καταπατήσουν, µπορεί πιθανόν να προέρχεται από αυτή την πρώτη από µια σειρά βίαιων αυθαίρετων εισβολών στην εσώτατη φυσική και συναι- σθηµατική µας κυριότητα. Μολονότι υπάρχουν πολλές βιολογικές και χηµικές εξηγήσεις του τι µπορούν να µας κάνουν οι συνταγές των εµβολίων στο φυσικό επίπεδο, οι ίδιοι οι φόβοι είναι ικανοί να καθυστερήσουν την κανονική ανάπτυξη, µπορούν να οδηγήσουν σε αναπτυξιακά προβλήµατα όλων των ειδών.
Η ντροπαλότητα, η ατολµία και ο φόβος, σε ακραία επίπεδα, µπορούν για παράδειγµα να δηµιουργήσουν µαθησιακές ανικανότητες. Αυτό µπορεί να προέρχεται από αυτή την ολο- κληρωτική παραβίαση της τρωτότητάς µας κατά τη γέννηση και τους πρώτους µήνες της ζωής µας όταν µας επιτίθενται ε- πανειληµµένα µε βελόνες που εισάγουν υγρά δηλητήρια µέσα στα κορµάκια µας. Όταν µας οδηγούν αθώα να υποφέρουµε από τις ‘φυσιολογικές’ παρενέργειες των εµβολίων, τις εντάσεις και τον πόνο από κάτι πάνω στο οποίο δεν έχουµε κανέναν έλεγχο, στριγγλίζουµε τη δυστυχία µας και στριγγλίζουµε τον πόνο µας. Και µέσα σε όλα αυτά σχεδόν κανείς δε σκέφτεται ότι κάτι µπορεί να είναι λάθος, εκτός από τους γονείς των ο- ποίων οι καρδιές ρίχνονται σε µια επώδυνη φωτιά και αγωνία που κανείς δεν θα έπρεπε να βιώσει.

Ούτε η δυτική ιατρική, ούτε η σύγχρονη ψυχολογία κα- τόρθωσαν να ανακαλύψουν ακλόνητες θεωρίες που να εξηγούν γιατί κάποιοι άνθρωποι αναρρώνουν από την αρρώστια και κά- ποιοι άλλοι όχι. Φαίνεται να υπάρχει µια δύναµη σε όλους µας σχεδόν που εργάζεται συνεχώς για να προστατέψει και να προωθήσει την υγεία, που η απουσία της µας αφήνει ευάλωτους.
Αυτό εξηγεί, σε κάποιο επίπεδο, γιατί ένα άτοµο µπορεί να υποστεί µια σχετικά ελαφριά επίθεση µιας αρρώστιας όπως την κολίτιδα µε έλκος, ένας άλλος µπορεί να καταστεί χρόνια ανάπηρος από την ίδια αρρώστια, και ένας τρίτος µπορεί να καταρρεύσει ταχύτατα από την πρώτη κρίση και να οδηγηθεί στο θάνατο – από το ίδιο πράγµα που κάποιος αναρρώνει αµέσως.
Πολλοί γιατροί και θεραπευτές πρόσεξαν ότι συγκεκριµένοι άνθρωποι έχουν δυνατή θέληση να θεραπευτούν. Υπάρχουν κάποια άτοµα που µπορεί να αρρωστήσουν πολύ σοβαρά και, εξαιτίας µιας εξαιρετικά ‘δυνατής θέλησης να αναπτυχθούν’, θεραπεύονται. Και υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από ελαφριές αρρώστιες, που στερούνται αυτή τη θέληση, και παρά την καλύτερη θεραπευτική αγωγή και φροντίδα, µαραζώνουν µέσα στην αρρώστια τους. ∆ε θα δείξουν σηµαντική βελτίωση και, αν δείξουν, θα µεταπηδούν από τη µία αρρώστια στη άλλη.
Είναι απίστευτο ότι κάποιοι άνθρωποι θα εισέρρεαν ένα χηµικό σκεύασµα άµεσα στη ροή του αίµατός µας, έτοιµο να διαταράξει το ανοσοποιητικό µας σύστηµα, έτοιµο να υποβάλει το µικρό µας σωµατάκι σε χώρο τοξικών χηµικών και ιών. Φυσικά και στριγγλίζουµε απέναντι σε µια τέτοια εισβολή, αντιδρούµε, και µερικές φορές πεθαίνουµε.

Ίσως να γνωρίζουµε ενστικτωδώς ότι κάποια σκοτεινή απειλητική δύναµη επιτίθεται στην αγνότητα της οντότητάς (ύπαρξής) µας.
Ίσως να νοιώθουµε τη δύναµη της εσκεµµένης άγνοιας και την κτηνωδία της απληστίας να επιτίθεται στο αίµα µας. Ίσως, µε κάποιο τρόπο, να αισθανόµαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ιδέες και τα εισοδήµατά τους και τους αγαπηµένους τους τρόπους ζωής παρά για την τρωτότητά µας και για την ανάγκη µας για αγνή αγάπη.
Ίσως να γνωρίζουµε µέσα από τα συναισθήµατά µας ότι όλα αυτά είναι λάθος, και κλωτσούµε και στριγγλίζουµε, και τελικά ακόµη και οι ίδιοι γονείς µας µάς προδίδουν, παίρνοντάς µας στον ευνουχισµό της ιατρικής παραπλάνησης. Όταν µας προδίδουν οι γονείς µας, κάτι χάνεται βαθιά µέσα µας, χάνουµε κάποια εµπιστοσύνη που συχνά δεν µπορεί να γιατρευτεί.
Όταν πρόκειται για το ξέσκισµα των φλεβών µας και την έκθεσή τους σε ξένη εισβολή, όταν η αγνότητα της ύπαρξής µας και η φυσική δύναµη των σωµάτων και των ανοσοποιητικών µας συστηµάτων δε γίνονται σεβαστά, η απώλεια στα εσώτατα λεπτά επίπεδα κρύβεται χαµένη πίσω από ένα σύννεφο αναγνωρισµένων ιατρικών συµπτωµάτων, όπως αλλεργίες και άσθµα, όλα από τα οποία περιέχουν συναισθηµατικές πτυχές µέσα τους.

Αντί να εµπιστευόµαστε τα συστήµατά µας και το Θεό που τα έφτιαξε γερά, δεχόµαστε θανατηφόρα τοξικά χηµικά και εξασθενηµένους ιούς στη µορφή των εµβολίων που εισρέουν άµεσα στα εσωτερικά µας συστήµατα.
Η γενική φύση του ‘κακού’ είναι το να µην έχουµε συνείδηση των επιδράσεων που οι πράξεις µας έχουν στον κόσµο των άλλων.
Ο Elie Wiesel κατανόησε το κακό, επέζησε του ολοκαυτώµατος και έγραψε για τους ανθρώπους που διεύθυναν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. «Ναι, είναι δυνατόν να βεβηλώ- σεις τη ζωή και τη δηµιουργία και να µη νοιώθεις συµπόνια. Υπήρχε τότε µια τεχνική, µια επιστήµη φόνου, ολοκληρωµένη µε εξειδικευµένα εργαστήρια, επαγγελµατικές συνεδρίες και διαγράµµατα προόδου. Αυτοί που εµπλέκονταν στην πρακτική της δεν ανήκαν σε βρώµικη οµάδα περιθωριακών, ούτε ήταν όχλος για να διωχθεί. Πολλοί είχαν πτυχία φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, βιολογίας, γενικής ιατρικής και καλών τεχνών. Υπήρχαν δικηγόροι ανάµεσά τους. Και αδιανόητο αλλά αληθινό – θεολόγοι.»

Οι επιστήµονες έχουν ανακαλύψει ότι συµβαίνουν µεγά-
λες αλλαγές στη χηµεία του εγκεφάλου όταν υπάρχει κίνδυνος και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα για να του ξεφύγουµε. Η αίσθηση ότι είµαστε αβοήθητοι είναι ένας τρόµος από τον οποίον δυσκολεύεται πολύ ο εγκέφαλος να αναρρώσει. Πολλές υπάρξεις έχουν αντιµετωπίσει µάχες, βασανιστήρια, επαναλαµβανόµενη παιδική κακοµεταχείριση, βιασµό και βίαιη επίθεση. Κάθε ένα από αυτά προκαλεί µια κοινή βιολογική και νευρολογική επίδραση όταν αντιλαµβανόµαστε το τραυµατικό γεγονός σαν ανεξέλεγκτο, µε αποτέλεσµα να αφηνόµαστε αβοήθητοι.
∆εν υπάρχει τίποτα που µπορεί να κάνει ένα παιδί ή βρέφος εκτός από το να κλωτσά και να στριγγλίζει καθώς το τραβολογούµε στο ιατρείο του παιδίατρου.

Πώς µπορεί να µην κλάψει κάποιος γι’ αυτά τα πράγµα- τα, πώς µπορεί να µη νοιάζεται; Πώς µπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγµα για τόσο καιρό, χωρίς να έχει ακουστεί το κλάµα της καρδιάς; Πώς ξεγελαστήκαµε τόσο ώστε να υπνοβατούµε µέσα σε τόση άγνοια και αναισθησία; Αυτά είναι ερωτήµατα για να απαντηθούν από όλους µας, όχι µόνο από τους γιατρούς και τις νοσοκόµες. Σχεδόν κανένας από εµάς δεν έδωσε ικανοποιητική σηµασία, όµως τώρα είναι η ευκαιρία να τα διορθώσουµε όλα αυτά.
Ποια καρδιά αντέχει; Όµως πρέπει, απλά πρέπει να επανασυνδεθούµε µε την τρωτότητά τους που βιάζεται κάθε µέρα. Ναι, δεν υπάρχει άλ- λος τρόπος από το να κολυµπήσουµε µέσα σε έναν ποταµό δακρύων και µέσα σε καρδιές ραγισµένες, αλλά δε θα λυγήσουµε. Αντίθετα, οφείλουµε να διοχετεύσουµε όλα αυτά τα συναισθήµατα σε µια δύναµη που θα µετουσιωθεί σε πράξη και θα οδηγήσει την ανθρωπότητα να συνέλθει, υπό την έννοια ότι θα έχουµε τη σοφία να σταµατήσουµε να πληγώνουµε.

Τώρα είναι η ευκαιρία να υψώσουµε ανάµεσα στους ανθρώπους µια φωνή και µια κραυγή που θα µεγαλώνει και τελικά θα ακουστεί σε όλο τον κόσµο. Τώρα είναι η ευκαι- ρία µας να αποδείξουµε ότι είµαστε άνθρωποι και αξίζουµε τη θέση µας σε ένα ανθρώπινο σύµπαν.

Με σεβασμό,

Κων/νος Μουρούτης

«Σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς»:δεν είναι όλα στο μυαλό!

Ποιητές και πολιτικοί γνωρίζουν από καιρό ότι οι καρδιές και τα μυαλά συνδέονται. Τώρα, νευροεπιστήμονες και Καρδιολόγοι έχουν δείξει και πάλι, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα στο The European Heart Journal, ότι η σύνδεση είναι περισσότερο από μεταφορική. Αποδεικνύεται ότι όσοι πλήττονται από μια σπάνια, σοβαρή κατάσταση γνωστή ως «σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς» έχουν εγκεφάλους που λειτουργούν διαφορετικά από εκείνα των υγιών ανθρώπων, υποδεικνύοντας ότι αυτό που συμβαίνει στο κεφάλι μπορεί να βλάψει την καρδιά.

Η κατάσταση, γνωστή ιατρικώς ως σύνδρομο Takotsubo, ακολουθεί συνήθως την εμπειρία του ακραίου στρες, όπως αυτό που αισθάνθηκε μετά την απώλεια ενός αγαπημένου. Σημαδεύτηκε από μια απότομη αποδυνάμωση και διόγκωση της καρδιάς, μέχρι να αρχίσει να μοιάζει με μια στενή, ιαπωνική παγίδα χταποδιού που ονομάζεται takotsubo. (Ο γιατρός που περιέγραψε πρώτα το σύνδρομο ήταν Ιάπωνας.)
Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η διαταραχή — η οποία πλήττει κυρίως τις γυναίκες και η οποία, αν και περιστασιακά μοιραία, τείνει να λύνει με την πάροδο του χρόνου — συνδέεται με τον εγκέφαλο και τον έλεγχό του σχετικά με το πώς το νευρικό σύστημα χειρίζεται το στρες. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ανεβάζει το σώμα, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς, σε απόκριση του κινδύνου ενω, το παρασυμπαθητικό σύστημα ηρεμεί τα πράγματα και το μεταιχμιακό σύστημα δημιουργεί και ελέγχει τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Οι περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν αυτά τα συστήματα επικοινωνούν στενά μεταξύ τους, προκειμένου να διατηρήσουν βασικές, αυτόνομες διεργασίες, όπως ο ξυλοδαρμός της καρδιάς μας, που λειτουργεί ομαλά.

Μια ομάδα Ελβετών καρδιολόγων αναρωτήθηκε αν μια διαταραχή στην αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των συστημάτων θα μπορούσε να συνδεθεί με σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς. Στρατολόγησαν 15 εθελοντές που είχαν επιβιώσει από το σύνδρομο Takotsubo μέσα στα τελευταία χρόνια και άλλα 39 άτομα που δεν επηρεάστηκαν.
Οι νευροεπιστήμονες διεξήγαγαν λειτουργικές τομογραφίες του κάθε εγκεφάλου. Στους υγιείς εθελοντές, τα μέρη του εγκεφάλου που συνδέονται με τα συναισθήματα και τα συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά νευρικά συστήματα φωτίζονται συγχρονισμένα, όπως αναμενόταν. Αλλά η επικοινωνία μεταξύ αυτών των περιοχών ήταν σχετικά μικρή στους επιζώντες του Τακόκυποο.
Η αχνή νευρωνική δραστηριότητα ήταν πιο αξιοσημείωτη μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν τα συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά νευρικά συστήματα. η φυσιολογική ηρεμία που θα πρέπει να συμβεί μετά το άγχος ήταν προφανώς λιγότερο πιθανό να λάβει χώρα.
Οι σαρώσεις υποδεικνύουν ότι το σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς πιθανώς αρχίζει στον εγκέφαλο με τις αντιδράσεις του-ή υπεραντιδράσεις–για να στρες, αναφέρει ο Κρίστιαν Τεμπιν, ο καθηγητής Καρδιολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ζυρίχης, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.
Δεν είναι σαφές αν το στρες άλλαξε τους εγκεφάλους των ανθρώπων με το Takotsubo με τρόπους που στη συνέχεια οδήγησαν σε καρδιακή βλάβη ή αν οι εγκεφάλοι τους ήταν αντί να έχουν προδιάθεση, να χειριστούν το στρες άσχημα. Ούτε είναι ξεκάθαρο πως ο διαταραγμένος εγκέφαλος ξαναφτιάχνει την καρδιά.
Αλλά, ο Τιμπλεν λέει, «οι ορμόνες του στρες που απελευθερώνονται, μπορεί να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή ανταπόκριση.»

Η μελέτη υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εγκεφάλοι και οι καρδιές μας συνδέονται ακόμη πιο στενά από ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες. Οι βιοχημικές συζητήσεις μεταξύ τους επηρεάζουν και τα δύο. Η θλίψη μπορεί να σπάσει ένα σώμα, έτσι κανείς δεν πρέπει να διστάζει να ζητήσει βοήθεια στο χειρισμό του άγχους.

Εν κατακλείδι, ο δικός σας ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ τρόπος και στάση ζωής ,θα καθορίσει το Ευ Ζήν και την ανοδική ευεξία στο βιολογικό,ψυχικό και πνευματικό σας υπόβαθρο.
Εμείς με χαρά και δέος ,είμστε κοντά σας σε αυτή τη προσπάθεια!

Με εκτίμηση,

Κων/νος Μουρούτης

Πηγή:
The New York Times
https://www.nytimes.com/…/broken-heart-syndrome-is-not-all-…

«Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν… Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.»

Ρίξε το όπλο σου και σωριάσου πρηνής όταν ακούσεις ανθρώπους..επειδή…Χίλιοι δυο παραφυλάνε σε κοιτάν και δεν μιλάνε.Είσαι σήμερα μονάρχης κι ώσαμ’ αύριο δεν υπάρχεις.
Παρακαλώ σε, σταυραϊτέ, για χαμηλώσου ολίγο,
και δώσ’ μου τες φτερούγες σου και πάρε με μαζί σου,
πάρε με απάνου στα βουνά, τι θα με φάη ο κάμπος!
Πόσες φορές πρέπει να κοιτάξει ο άνθρωπος ψηλά,πιο ψηλά και απο τα βουνά αυτά,προτού να μπορέσει να δει τα σύννεφα,τον ουρανό;
Με τι πέτρες τι αίμα και τι σίδερο και τι φωτιά είμαστε καμωμένοι ενώ φαινόμαστε από σκέτο σύννεφο.

Τ’ ανδρειωμένου η ψυχή, του φοβερού του κλέφτη
με τη βοή του τουφεκιού στα σύγνεφ’ απαντιέται,
αδελφικά αγκαλιάζονται, χάνονται, σβηώνται, πάνε…
Φωνάζω το βάρβαρο ουρλιαχτό μου πάνω από τις στέγες του κόσμου.Ψυχή που ξέρει να πονεί ξέρει και να πεθαίνει..Όνειρο ονείρου τ’ όνειρο που είδα με ξύπνια μάτια!

Έλληνα! Ε, Έλληνα! Του κάμω, τι ζητάς εδώ;
είμαι νεκρός, μου κάμει…
Ti είναι η πατρίδα μας; Μην είν’ οι κάμποι;
Μην είναι τ΄ άσπαρτα ψηλά βουνά;
Μην είναι ο ήλιος της, που χρυσολάμπει;
Μην είναι τ’ άστρα της τα φωτεινά;
Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε,μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε
Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα,παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!

Μεριάστε λοιπόν να διαβώ έτσι όπως έρχομαι με τα πενήντα μου χρόνια..δεν είμαι άντρας εγώ,είμαι ένα σύννεφο με παντελόνια.
Ακούστε. Εγώ είμαι ο γκρεμιστής, γιατί είμ’ εγώ κι ο κτίστης,ο διαλεχτός της άρνησης κι ο ακριβογιός της πίστης..

Χρωστώ ουχί σε δανειστές παρεκτός στους ποιητές μας…

Με ιερό δέος προς εκείνους όλους που η πένα τους διαπερνά τα σωθικά μου…

Κων/νος Μουρούτης

» Η πολιτική της πορνείας..»

Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα (βίαια) μέσα,είχε γράψει ο Κλαούζεβιτς και η πολιτική είναι η διαιώνιση της πορνείας με τον πιο «δημοκρατικό» τρόπο!

Αυτή είναι η τέχνη να μοιράζεις την πίτα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να πιστεύει ότι πήρε το καλύτερο κομμάτι.Σε αυτήν δεν υπάρχουν μόνιμες έχθρες και μόνιμες φιλίες.
Επειδή υπάρχουν δύο επαγγέλματα στον κόσμο που οι ερασιτέχνες είναι ανώτεροι από τους επαγγελματίες: η πολιτική και η πορνεία!Έτσι..Ο καλύτερος τρόπος για να πετύχεις στην πολιτική, είναι να βρεις ένα πλήθος που πηγαίνει κάπου και να μπεις μπροστά του,για να είναι εφικτό,να διαδέχεται κανείς ηλίθιους και να αντικαθίσταται από ανίκανους.

Η Ελλάδα έχει μπεί στον «δημοκρατικό» οίστρο των εκλογών και μου προκαλεί πλέον δυσφορία εως και έμετο να θεωρώ τριγύρω μου εκείνους όλους που τρεχάμενοι «δεξιά-αριστερά»,να είναι η διασκέδαση ασήμαντων ανθρώπων που, όταν πετυχαίνουν, γίνονται σπουδαίοι στα μάτια ακόμα πιο ασήμαντων ανθρώπων.
Και ενώ…Η τέχνη του πολέμου είναι η τέχνη να εξοντώνεις ανθρώπους, η τέχνη της πολιτικής είναι να τους εξαπατάς. Σε αυτήν ηθική δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο σκοπιμότητα,διότι δύο πράγματα έχουν σημασία σ για αυτήν: το πρώτο είναι τα λεφτά και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι το δεύτερο.
Η επιμειξία με την πολιτική είναι ένας χώρος με χαμηλές προσδοκίες και περίεργα μέτριες απαιτήσεις, όπου όλοι είναι καλοί, εκτός αν είναι εγκληματίες, και όλοι είναι σοφοί, εκτός αν είναι –σε γελοίο βαθμό– κάτι άλλο.
Και όταν απουσιάζει παντελώς η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξουσία, παρά οργανωμένη ληστεία;!

Οι «έλληνες» όμως έχουν, εδώ και πολλά έτη , απινιδωθεί στην άτεχνη τέχνη να ψάχνουν για προβλήματα, να τα βρίσκουν παντού, να κάνουν λάθος διάγνωση και να εφαρμόζουν λάθος λύσεις.
Και αυτη τη φορά θα υπερψηφίσουν εκείνους που θα τους υποσχεθούν «φύκια για μεταξωτές κορδέλλες» κατά την επαίσχυντη και οικτρά, διεστραμμένη επιθυμία τους,θα δώσουν ψήφο «εμπιστοσύνης» σε αυτούς που βέβαιο είναι πως, είναι οι πιο σιχαμένα αναξιοπίστοι και τέλος θα καθυβρίσουν τη μοίρα τους για αυτό που θα τους συμβεί(για πολλοστή φορά!)…
…είναι μεγάλη τέχνη τούτη απο αυτούς που τόσο χαμερπά σέρνονται για μια ψήφο ,για να έχουν μια θέση υπο τον ήλιο του σκοταδισμού που θα φέρουν.
Πείθουν τους ανθρώπους να πληρώσουν γι’ αυτά που τους κλέψανε…με 4 μνημόνια στα τελευταια 10 χρόνια,με ολοσχερή παραβίαση του Συντάγματος,με εγκάθετους και διορισμένους ταγούς ,εμείς σιωπηλά ,παρατηρούμε αναίμακτα..τους 15.000 χιλιάδες που αυτοκτόνησαν …τους 600.000 που έφυγαν και εκείνους που είναι ημιθανείς, διότι τους άρπαξαν την Ανάσα της Λεφτεριάς..

«Η αργία εγέννησε την πενίαν. Η πενία έτεκεν την πείναν. Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν. Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν. Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν. Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν. Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.»
Η σάτιρα έχασε κάθε νόημα όταν ο Χένρυ Κίσινγκερ πήρε το Νόμπελ Ειρήνης…η τραγωδία πρόκειται να ενταφιασθεί αν δώσουν ένα τέτοιο βραβείο σε εκείνους τους ( νυν) πολιτκούς μας που,σαν είναι κλάδος της μετεωρολογίας,εξανέμισαν κάθε ίχνος Έθνους, Ιστορίας,Πολιτισμού ,Γλώσσας και Ήθους. Η μετεωρολογία, ως γνωστόν, είναι η επιστήμη του από πού φυσάει ο αέρας…
Η μοίρα λοιπόν της ανθρωπότητας εκφυλίζεται δυστυχώς στο να διαμορφώνεται από ανθρώπους χωρίς ιδανικά και χωρίς μεγαλείο. Άνθρωποι που έχουν μεγαλείο μέσα τους δεν ασχολούνται με την πολιτική.
Έτσι λοιπόν,η πορνεία για τους λαούς είναι ό,τι ο βόθρος για ένα παλάτι. Αν δεν υπήρχε ο βόθρος, το παλάτι θα ήταν ένα ακάθαρτο και βρομερό μέρος.

Το δόγμα της τυφλής υπακοής και της αδιάκριτης υποταγής σε οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία —είτε πολιτική είτε εκκλησιαστική— είναι το δόγμα του δεσποτισμού και δεν έχει θέση ανάμεσα σε Ελεύθερους ανθρώπους και χριστιανούς.
Η πολιτική φίλοι μου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτούμε στους πολιτικούς. Αυτή πρέπει να προσαρμόζεται όχι στην ανθρώπινη λογική, αλλά στην ανθρώπινη φύση, της οποίας η λογική είναι μόνο ένα κομμάτι και μάλιστα όχι το μεγαλύτερο.

Μη ξεχνάτε πως..αν οι εκλογές; άλλαζαν ΑΛΗΘΙΝΑ κάτι στη κοινωνία ,θα είχαν κηρυχθεί …παράνομες!!
Την ποταπή λοιπόν λέξη-έννοια «απατέωνας-τσαρλατάνος» θα μπορούσα να την αποδεχτώ για τον εαυτο μου ΑΝ…ποτέ ασχολούμην με την πορνειακή πολιτική…
….ΕΥΤΥΧΩΣ για μένα, έχω ήδη μια άλλην Αποστολή,Σημαντικότερη,Ιερότερη και Αληθινή και σε τούτο Ταμμένος και Αφοσιώμενος βρίσκομαι,έχοντας τίποτε άλλο παρεκτός να τελειώσω το Έργο που μου παραδόθηκε με Χαρά και Ευφροσύνη…

Τη Καλησπέρα μου στα ιδανικά σας,

Με εκτίμηση,

Κων/νος Μουρούτης

Όταν πρόκειται για πρωτεΐνη, πόσο πολύ είναι το υπερβολικό;!

Ίσως έχετε ακούσει τις αξιώσεις μέχρι τώρα: εδώ είναι μια δίαιτα που είναι νόστιμη, εύκολη και εγγυημένα να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος αβίαστα. Ή, ίσως υποτίθεται ότι μπορεί να χτίσει μύες, να προστατεύσει τις αρθρώσεις σας ή να αποτρέψει το Αλτσχάιμερ. Όποια και αν είναι η διατροφή και όποια και αν είναι η αξίωση, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα ότι είναι, πράγματι, πολύ καλή για να είναι αληθινή.
Τα τελευταία χρόνια, οι δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης είναι μεταξύ των πιο δημοφιλών, είτε η πρωτεΐνη καταναλώνεται ως συμπλήρωμα (πρωτεΐνη σέικ για οικοδόμηση σώματος!) είτε απλά ένα μεγαλύτερο από το συνηθισμένο τμήμα μιας ισορροπημένης διατροφής (όπως η ζώνη, Άτκινς ή Παλαιολιθική διατροφή).
Ίσως είστε περίεργοι για μία από αυτές τις δίαιτες ή έχετε ήδη δοκιμάσει – αναρωτήθηκες ποτέ αν η υπερβολική πρωτεΐνη μπορεί να είναι πρόβλημα;

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη ζωή – είναι ένα δομικό τμήμα κάθε ανθρώπινου κυττάρου και εμπλέκεται στις ζωτικές βιοχημικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ανάπτυξη και την επισκευή των ιστών. Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα τρία κύρια «μακροθρεπτικά συστατικά » (μαζί με υδατάνθρακες και λίπος).
Η ιδανική ποσότητα πρωτεΐνης που πρέπει να καταναλώνετε κάθε μέρα είναι λίγο αβέβαιη. Κοινώς εισηγμένες συστάσεις είναι 56 γραμμάρια/ημέρα για τους άνδρες, 46 γραμμάρια/ημέρα για τις γυναίκες.
-Μια συνιστώμενη ημερήσια αποζημίωση βάσει βάρους (RDA) των 0,8 γραμμαρίων ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους.
-Με βάση το ποσοστό των θερμίδων-για έναν ενεργό ενήλικα, περίπου το 10% των θερμίδων θα πρέπει να προέρχονται από πρωτεΐνες
-Για να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στον τύπο της πρωτεΐνης στη διατροφή σας και όχι στη ποσότητα για παράδειγμα, μετριάζοντας την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και αυξάνοντας πιο υγιείς πηγές πρωτεΐνης, όπως δημητριακά ολικής άλεσεως,ωμούς καρπούς ή όσπρια.

Μπορεί η πάρα πολύ πρωτεΐνη να είναι επιβλαβής;

Η σύντομη απάντηση είναι Ναι. Όπως και με τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, μπορεί να υπάρχει πάρα πολύ από ένα καλό πράγμα και αν τρώτε πάρα πολύ πρωτεΐνη, μπορεί να υπάρχει ένα τίμημα για να πληρώσετε. Μεταξύ των συνθηκών που συνδέονται με τη δίαιτα υψηλής πρωτεΐνης είναι:

-Υψηλή χοληστερόλη και υψηλότερος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου
-Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου
-Νεφρική νόσο και πέτρες στα νεφρά
-Αύξηση βάρους (Ναι, αυτό φαίνεται περίεργο για μια προτεινόμενη στρατηγική απώλειας βάρους)
-Δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

Αν θέλετε να διατηρήσετε μια δίαιτα υψηλής πρωτεΐνης, οι λεπτομέρειες μετράνε:

-Μάθετε από το γιατρό σας εάν έχετε οποιεσδήποτε συνθήκες υγείας (όπως νεφροπάθεια) που μπορεί να κάνει μια τέτοια δίαιτα επικίνδυνη
-Αποκτήστε την πρωτεΐνη σας από υγιείς πηγές όπως προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ξηρούς καρπούς.όσπρια και λοιπές πηγές απο το φυτικό βασίλειο -Αποφύγετε πρωτεΐνες που περιέχουν υδατάνθρακες υψηλής διεργασίας και κορεσμένα λιπαρά
-Απλώστε την κατανάλωση πρωτεΐνης σε όλα τα γεύματά σας όλη την ημέρα.
-Επιλέξτε μια καλά ισορροπημένη δίαιτα που περιλαμβάνει πολλά λαχανικά, φρούτα και φυτικές ίνες. της μεσογειακής διατροφής ή της δίαιτας DASH ,είναι καλά σημεία εκκίνησης.

Tέλος μην αγνοείτε την πανάρχαία και εώς τούδε υψίστης σημασίας βασική αρχή ζωής:Εγκράτεια-Μέτρον Αρίστων!

Να είστε καλα,

Κων/νος Μουρούτης

ΠΗΓΗ:

Harvard Health Publishing
https://www.health.harvard.edu/…/when-it-comes-to-protein-h…

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΑΕΙ…

Λοιπόν, το γάλα μας είναι επικίνδυνο! Όταν βγήκαν στο προσκήνιο οι τρελές αγελάδες, η λέξη που ταίριαζε απόλυτα ήταν: «επιτέλους». Η ιστορία των τρελών αγελάδων δεν μεγαλοποιήθηκε από τον τύπο. Τουναντίον, σε πολλές περιπτώσεις, η κατάστα- ση είναι πολύ χειρότερη. Οι αγελάδες τρέφονται με άρρωστα πρόβατα, κοτόπουλα και άλλες αγελάδες (κρεατάλευρα). Αυτές οι αγελάδες σφαγιάζονται, τυλίγονται σε πλαστική μεμβράνη, τιμολογούνται και διανέμονται από το τοπικό σας κατάστημα, ως ακίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.
Απ’ αυτές τις αγελάδες, το 80% είναι μολυσμένες από τον βοοειδή ιό της λευχαιμίας και το 50% με τον βοοειδή ιό της ανοσοκαταστολής, ο οποίος είναι αντίστοιχος του AIDS. Πίνουμε γάλα και τρώμε τυρί με λεμφο- κύτες που είναι μολυσμένοι με το proviral DNA αυτών των ιών. Είναι εύκολο να σκεφτούμε ότι αυτές οι σημαντικές πληροφο- ρίες θα σβήσουν μόλις κοπάσει η δημοσιότητα. Όμως ο κίνδυνος δεν θα εξαλειφθεί.

Περιέργως δεν έχουμε δώσει την δέουσα προσοχή σ’ αυτά τα προβλήματα. Τα prions που προκαλούν την ασθένεια των τρε- λών αγελάδων είναι καινούργιοι μολυσματικοί ιοί. Τα prions δεν σκοτώνονται ούτε στους 360οC ενώ τα περισσότερα επίπε- δα αποστείρωσης φτάνουν μόνο τους 161οF. Δεν κινδυνεύουμε από τις συνέπειες των βακτηρίων και των μικροβίων. Δεν υπάρ- χει χρόνος εάν προσβληθούμε από σαλμονέλα, από καρκίνο, από AIDS από τα γαλακτοκομικά προϊόντα ή από λευχαιμία.
Τι γίνεται όμως με τις αυξητικές ορμόνες; Το καλοκαίρι του 1994 η αγροτική εταιρεία Mosando απομόνωσε την «αυξητική ορμό- νη των βοοειδών με φυσική επίδραση». Στη συνέχεια βρήκαν ένα τρόπο να συνδυάσουν αυτήν την ορμόνη με μικροοργανι- σμούς, συγχωνεύοντας γενετικό υλικό από αγελάδες και ελικο- βακτηρίδιο για να κατασκευάσουν ένα νέο προϊόν, με το οποίο όταν έκαναν ένεση στα ζώα το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της παραγωγής του γάλακτος. Αυτή η νέα ορμόνη ονομάστηκε «με- ταλλαγμένη βοοειδής σωματοτροπίνη» (recombinant bovine somatotropin rbST).
Στον κόσμο είπαν ότι το γάλα των αγελάδων, που υποβλήθηκαν σε αγωγή με rbST, ήταν πανομοιότυπο με το γάλα που με- γάλωσε γενιές και γενιές. Αυτή η δήλωση είναι ψευδής. Από τότε που οι αγελάδες υποβλήθηκαν σε ενέσεις με rbST, το γάλα τους περιείχε αυξημένο επίπεδο μιας άλλης ορμόνης που ονο- μάζεται IGF-I και μοιάζει με την ινσουλίνη. Αυτή η ουσία είναι η πιο ισχυρή ορμόνη που υπάρχει στη φύση. Η ορμόνη IGF-I είναι πανομοιότυπη στα βοοειδή και τους ανθρώπους. Καμία άλλη ορμόνη δεν είναι ίδια μεταξύ κάποιου ζωικού είδους και του ανθρώπου. Η ορμόνη IGF-I είναι η μοναδική εξαίρεση και περιέχει 70 αμινοξέα στην ίδια γονιδιακή αλληλουχία μεταξύ των ανθρώπων και των βοοειδών. Όταν πίνουμε γάλα παίρνουμε την πιο ισχυρή αυξητική ορμόνη που παράγεται με φυσικό τρόπο από το σώμα μας.
Οι ορμόνες του γάλακτος προκαλούν αυξητικά φαινόμενα και οι πρωτεΐνες του αλλεργικές αντιδράσεις στους ανθρώπους. Το λίπος και η χοληστερόλη συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που απαρτίζεται από υπέρβαρα άτομα. Τα αντιβιοτικά που περιέχει το γάλα καταστρέφουν τις ανοσοποιητικές ιδιότητες των αντιβιοτικών που μας χορηγούνται όταν χρειάζεται.Ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις, το άσθμα, οι αλλεργίες και πολλές άλλες ασθένειες είναι σε έξαρση πιθανότατα από την κατανάλωση γάλακτος.

Μην αμελείτε ποτέ την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ έρευνα και εκζήτηση της Αλήθειας! Η υγεία σας είναι ΔΚΗ ΣΑΣ επιλογή Ζωής!

Με σεβασμό,

Κων/νος Μουρούτης

«ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΥΓΙΗΣ;!»

Φίλοι μου!
Άοκνα και με περίσσιο ζήλο ,συνεχίζουμε ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ ακάθεκτοι στη μελέτη,συγραφή και δημοσίευση εντός του 2019 ενός τεραστίου σε σημασία, πονήματος…Μια εγκυκλοπαίδεια Φυσικής Υγείας στα πιο πολυβασανισμένα προβλήματα ασθενειών με,λύσεις και διεξόδους για ομορφότερη, συνετή και γεμάτη ευεξία ζωή γιά σας και τους δικούς σας ανθρώπους!

Σε αυτό το βιβλίο θα σας παρουσιάσουμε την συναρπαστική περιπέτεια του πως να γνωρίσετε πραγματικά το σώμα σας και ΠΩΣ να το κρατήσετε υγιές,σώο και αβλαβές. Καλώς ήρθατε τώρα στην μεγαλύτερη περιπέτεια. Θα γίνουμε καλοί φίλοι με την εξερεύνηση της αληθινής θεραπείας, από κοινού σε συνεργασία με το σώμα μας..

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ υγεία και την ασθένεια.
Είναι δυνατό για σας και την οικογένειά σας να είστε υγιείς. Εσείς, φίλοι μου, μπορείτε να επιλέγετε να απολαμβάνετε καλύτερη υγεία. Ωστόσο, αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα από την απλή απουσία της ασθένειας. Η αληθινή υγεία περιλαμβάνει τη σωματική, ψυχική, συναισθηματική, και πνευματική διάσταση. Δεν έρχεται κατά τύχη. Η σθεναρή υγεία είναι ένα θετικό επίτευγμα.

Η σωστή κατανόηση της φυσικής και ψυχικής υγείας, και θανάσιμο εχθρό της, την ασθένεια, θα σας προστατεύσει από πολλές ανησυχίες. Ο φόβος της ασθένειας, αναπηρίας, ή ο πόνος είναι ένα σημαντικός καταστροφέας της ειρήνης. Η ασθένεια στο σπίτι πάντα παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Υπάρχει συνήθως το άγχος στην καρδιά του κάθε μέλους της οικογένειας, όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο αρρωστήσει. Φυσικά, εμείς εμμένουμε στην αβεβαιότητα σχετικά με τη διάγνωση. Επιπλέον, υπάρχει ενσωματωμένος ο φόβος του θανάτου ο οποίος πρέπει να γίνει κατανοητός, καθώς και το έντονο άγχος που βιώνουμε όταν φροντίζουμε ένα άρρωστο άτομο..
Μερικές φορές τα πολλά συμπτώματα που χαρακτηρίζουν ένα πρόβλημα υγείας μας μπορεί να παρερμηνευθούν. Μπορεί να είναι είτε ασήμαντα και αυτοπεριοριζόμενα, ή πολύ περισσότερο σοβαρά από ό, τι φαίνεται πραγματικά. Όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν. Κοιτάζοντας την ασθένεια από την άποψη της θεραπείας στο σπίτι, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις διάφορες πιθανές αιτίες. Ένας συγγραφέας όρισε τη νόσο ως μια προσπάθεια της φύσης για να απελευθερώσει το σύστημα από συνθήκες που προκύπτουν από την παραβίαση των νόμων της υγείας.
Αυτός ο ορισμός εξετάζει τα διάφορα συμπτώματα, όπως αποδείξεις ότι το σώμα προσπαθεί να απαλλαγεί από δηλητήρια, τοξίνες, ή ξένους εισβολείς. Σε έναν αγώνα για ταχεία επιστροφή της υγείας, το σώμα σας δημιουργεί πολλά συμπτώματα και σημάδια – για παράδειγμα, πυρετό ή πόνο. Πλησιάζοντας μια ασθένεια από αυτό το πλεονεκτικό σημείο, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να εξακριβώσουμε τις πραγματικές αιτίες. Η αιτία μπορεί να είναι μολυσματική στη φύση της, ή μπορεί να συνδέεται με διάφορες εκφυλιστικές διαδικασίες του σώματος. Ασθένεια μπορεί επιπλέον να προκύψει μετά από ένα ατύχημα, πληγή ή άλλη μορφή τραύματος. Η συσσώρευση τοξινών ή ξένων ιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη ενός μολυσματικού χαρακτήρα , η οποία συνήθως αναφέρεται ως ένα νεόπλασμα ή όγκος. Άλλες αιτίες των κοινών ασθενειών περιλαμβάνουν αλλεργικές αντιδράσεις, συναισθηματικά προβλήματα, ορμονικές ανισορροπίες,διατροφικές διαταραχές, και περιστασιακά κληρονομικές τάσεις.
Διόρθωση λανθασμένων προσωπικών συνηθειών που έχουν συμβάλει στην αιτία μιας ασθένειας μπορεί να απαιτήσουν μια σημαντική διαιτητική αλλαγή. Η άσκηση συχνά πρέπει να ενθαρρύνεται, ή μερικές φορές να μειώνεται, ανάλογα με τον τύπο της ασθένειας.

Είναι φυσικά επακόλουθο στη συνέχεια, ότι μια σωστή κατανόηση της φυσιολογίας και κάποια γνώση της δομής του σώματός μας, ειδικά της ανατομίας μας, είναι ζωτικής σημασίας για ένα πρόσωπο που ζητεί βοήθεια για την καταπολέμηση της νόσου στο σπίτι-όπως στο περιβάλλον. Συνετοί προοδευτικοί γιατροί ενθαρρύνουν σήμερα περισσότερη ανεξάρτητη κρίση από την πλευρά των ασθενών τους, και παράλληλα τη διδασκαλία σύγχρονων μητέρων πώς πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους σωστά .
Η τάση αυτή αυτοβοήθειας έγινε όλο και πιο σημαντική στην τελευταία δεκαετία, όπου τα ιατρικά έξοδα έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ζωτικής σημασίας στο μέλλον, όταν η εξειδικευμένη φροντίδα υγείας γίνεται δυσβάσταχτη…»

Η Συνέχεια της Εγκυκλοπαίδειας αυτής έπεται αλματωδώς…

Παρακάτω είναι τα θέματα που θα καταδείξουμε για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους….

Με σεβασμό στην υγεία και αξιοπρέπεια σας,

Κων/νος Μουρούτης

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ υγεία και την ασθένεια ………………………….
Ορθολογική προσέγγιση, μεθόδους διάγνωσης, τύποι θεραπείας.
2-αίτια, θεραπείες και αγωγές για ΠΟΝΟ …………………..
Οι μηχανισμοί του πόνου, ειδικοί τύποι του πόνου, αιτίες των πονοκεφάλων, πόνοι στην πλάτη, πόνος στην κοιλιά, πόνος στο στήθος, και μυοσκελετικός πόνος.
3-κοινές λοιμώξεις ………………………………………. ………………….
Ιογενείς ασθένειες, βακτηριακές λοιμώξεις, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα. Παράσιτα, φυματίωση, πρόληψη της εξάπλωσης των μεταδοτικών. Ορθολογική θεραπεία από λοιμώξεις.
4-παθήσεις της καρδιάς και της κυκλοφορίας ………………………
Σκλήρυνση των αρτηριών, καρδιακές προσβολές, υψηλή αρτηριακή πίεση, εγκεφαλικό επεισόδιο, αναιμίες, φλεβίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια.
5-ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ……………………………………….. ……………………………………
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων, της ουρικής αρθρίτιδας.
6-ΚΑΡΚΙΝΟΥ ……………………………………….. ……………………………………….
Καλοήθεις όγκοι, οι τύποι των κακοηθειών, πρόληψη του καρκίνου. Λογική θεραπεία.
7-παθήσεις των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος …………………….
Οι πέτρες νεφρών, λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, ακράτεια, νεφρικές μολύνσεις, νεφρική ανεπάρκεια.
8-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ που σχετίζονται με ορμόνες ……………………………………… …….
Ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, ο υποσιτισμός, η υπογλυκαιμία,
διαταραχές βιταμινών, προβλήματα του θυρεοειδούς, των επινεφριδίων αδένων.
9-Το δέρμα και οι ασθένειες του ……………………………………. ………….
κοινές λοιμώξεις του δέρματος , μύκητες, λειχήνες, έκζεμα, ψωρίαση, ακμή, αλλαγές από γήρανση .
10-ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ……………………………………….. …………………………………
Άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, κνίδωση, τροφικές αλλεργίες, αναφυλακτικό σοκ, ειδικές ευαισθησίες, και θεραπείες.
11-αναπνοή και αναπνευστική ασθένεια ………………………….
Εμφύσημα, πνευμονία, φυματίωση.
12-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ……………………………………….. ……………………………………
Φροντίδα των πληγών, συρραφή, αναισθησία, βιοψίες, νοσηλευτική φροντίδα του νοσηλευόμενου χειρουργικά ασθενούς.
13-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ……………………………………… ………….
Ρήξεις, τεχνικές συρραφής, απλά κατάγματα, διαστρέμματα, εξάρθρωση των μυών, εγκαύματα, και δαγκώματα.
14-ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ………………………………………. …………………………..
Συγγενείς δυσμορφίες, οπτικά μειονεκτήματα, ακοής, καρδιακά
προβλήματα.
15-ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ………………………………………
Αναπτυξιακά πρότυπα, κοινές ασθένειες της παιδικής ηλικίας, εμβολιασμοί, χειρουργικά προβλήματα στα παιδιά, αυτό-κακοποίηση, εφηβεία.
16-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ της πέψης ……………………………………… …………….
Οδοντικά προβλήματα, γαστρίτιδα, έλκος, δυσαπορρόφηση, κολίτιδα, αιμορροΐδες.
17-ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ……………………………………… …………
Είδη θεραπειών, φυσιολογία, προφυλάξεις, ενδείξεις, μεθόδους.
18-ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ………………………………………. ………………………
Επουλωτικά βότανα, δηλητηριώδη φυτά, τα βρώσιμα άγρια φυτά και τα μανιτάρια.
19-ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ …………………………………
Επιλέγοντας μια ισορροπημένη διατροφή, βιταμίνες, μέταλλα, έλεγχος θερμίδων.
20- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ ………………………………………. ……………….
Φλερτ και γάμος, τα μυστικά για ένα ευτυχισμένο σπίτι, έλεγχος των γεννήσεων.
21-ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ………………………………………. ………………………..
Άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, σχιζοφρένεια.
22-εγκυμοσύνη και του τοκετός ……………………………………… …..
Προβλήματα κατά τη διάρκεια της πρόωρης εγκυμοσύνης, προγεννητική φροντίδα, γέννα στο σπίτι, θηλασμός.
23-ΣΩΜΑ δομές και λειτουργίες …………………………………
Οστά και αρθρώσεις, μύες, τα συστήματα του σώματος, τα κύτταρα, η γενετική, η ανατομία σημαντικών οργάνων.
24-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ………………………………………. …………………………
Ακοή και τα αυτιά, όραση, καταρράκτης, γυαλιά.
25-Τα χρυσά χρόνια ……………………………………… ……………………
Επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης, μεσήλικες για μια ζωή, τα προβλήματα υγείας ειδικά των ηλικιωμένων.
26-Υπερνίκηση ανθυγιεινών ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ……………………………….
Το αλκοόλ, τον καπνό, την τοξικομανία, πώς να ξεπεράσετε μια συνήθεια.
27-ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ
28-ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ
29-ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ …………………………………….. ………………….
Η δύναμη της προσευχής, η εμπιστοσύνη στη θεία δύναμη, καλή τροφή για το μυαλό,
δραστηριότητες για να άρουν το πνεύμα.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ..-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ.

Προκατάληψη : Το ορφανό τέκνο της άγνοιας…ή αλλιώς Λύκος εν αιτία γίνεται καν φέρει καν μη φέρει.»

Κάποιος είχε πέι πως..»Αν πιστέψεις τους γιατρούς, τίποτε δεν είναι υγιεινό. Αν πιστέψεις τους θεολόγους, τίποτε δεν είναι αθώο. Αν πιστέψεις τους στρατιωτικούς, τίποτε δεν είναι ασφαλές.»(Lord Salisbury)

Ο «κοινός νους» δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα απόθεμα από προκαταλήψεις που έχει κατακαθίσει στο μυαλό πριν γίνουμε δεκαοχτώ χρονών.Το 1962 γίνονταν μοναχα 5 δοσεις εμβολίων, το 1983 αυξήθηκαν στις 24 και το 2018 φτάνουμε στις ..72!!(ΗΠΑ)
Στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Παρενεργειών εκ των Εμβολιασμών των ΗΠΑ( δείτε παρεμφερή εικόνα), μέχρι και το Μάρτιο του 2018 είχαν δηλωθει σχεδόν 90.000 παρενέργειες με 445 συσχετιζόμενους θανάτους και κοντα στις 2000 παραλύσεις με την δόση του τριπλού εμβολίου MMR (Ιλαρά,Παρωτίτιδα ,Ερυθρα).

Οι λοιπές παρενέργειες του εμβολιου αυτου μπορεί να είναι και αυτές:
Λύκος ερυθυμάτωδης ,Σύνδρομο Gullain-Barre,
(αυτοάνοσα) σηπτική μηννιγίτιδα, κώφωση,καρδυομυοπάθεια, σπασμούς, υποτονία,αταξία,παρασθησία και τέλος,Εγκεφαλίτιδα,Μυελιτίδα και οξεία Εγκεφαλομυελίτιδα.

Το οξύμωρο στο όλο θέμα είναι πως, και τα 3 τελευταια νοσήματα(Εγκεφαλίτιδες), είναι αυτοάνοσα που μπορεί να προκληθούν μετά τη λήψη του εν λόγω εμβολίου(MMR) ,σύμφωνα πάντα με το επίσημο εγχειρίδο της ίδιας της εταιρίας που το κατασκευάζει( MERCK MANUAL-διαβάστε στην εν λογω εικόνα)!!

Τώρα ας μην προστρέξουν οι απανταχού «ειδικοί» του διαδικτύου δεξιόθεν -αριστερόθεν με οχετούς ,διθυράμβους και οχετούς κατακραυγής για τα άνωθεν,ανηρτημμένα.
Εμείς απλά,δείχνουμε επακριβώς το ΤΙ αναφέρουν οι πηγές, και μάλίστα οι επίσημες πηγές της έρευνας και επιστήμης που τα δημιουργεί αυτά τα φάρμακα( εμβόλια) .
Ας μην ξεχνάμε οτι ειναι όντως φάρμακα και όπως καθε φάρμακο( σύμφωνα τόσο με το CDS & ECDC) έχει επενέργειες, σοβαρές,μέτριες και ήπιες. Ασφάλεια 100% δεν υπάρχει..

Γνώση είναι κάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.Πεποίθηση είναι κάτι που χρησιμοποιεί εσένα.Η συνηθισμένη μοίρα των καινούργιων αληθειών είναι να αρχίζουν σαν αιρέσεις και να καταλήγουν σαν προκαταλήψεις.
Οι άνθρωποι γενικά αναγνωρίζουν ένα γεγονός σαν αλήθεια μόνο όταν το γεγονός συμφωνεί με αυτά που ήδη πιστεύουν…για αυτο και υπάρχουν πεποιθήσεις τόσο βαθιά ριζωμένες που δεν απαιτούν από κανένα να τις πιστεύει.

Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα…ε’ιχε γραψει ο Νιτσε.

Τα συμπεράσματα κατόπιν ΩΡΙΜΗΣ σκέψης και απόφασης,δικά σας.

Με εκτίμηση,

Κων/νος Μουρούτης

«Το νερό, ο αέρας και η καθαριότητα είναι τα βασικά υλικά στο φαρμακείο μου…» Ναπολέων Βοναπάρτης

Ο αέρας είναι το πιο ζωτικό στοιχείο για τον άνθρωπο και τα ζώα. Θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε για εβδομάδες χωρίς φαγητό ή ημέρες χωρίς νερό, αλλά αν μας στερούσαν τον αέρα, θα χανόμασταν μέσα σε λίγα λεπτά.
Τα γεγονότα….
Το ανθρώπινο σώμα πρέπει να έχει οξυγόνο. Κάθε ένα από τα 100 τρισεκατομμύρια κύτταρά του πρέπει να δέχεται σταθερά, φρέσκα εφόδια για να επιβιώσει. Κάθε μέρα, παίρνετε περισσότερες από 17.000 αναπνοές για να κρατάτε το σώμα σας τροφοδοτημένο. Η καρδιά στέλνει αίμα στους πνεύμονες όπου αφήνει το διοξείδιο του άνθρακα για να αποβληθεί και συλλέγει φρέσκο οξυγόνο για να το παραδώσει σε κάθε κύτταρο του σώματος.
Ο καθαρός αέρας έχει πολλά οφέλη για την υγεία. Βελτιώνει την ικανότητα του εγκεφάλου να λειτουργεί, δίνει διαύγεια στο νου, βελτιώνει τη συγκέντρωση και ενισχύει τις ικανότητες μάθησης. Δίνει μια αίσθηση ευτυχίας και ευημερίας μεταβάλλοντας τα επίπεδα της σεροτονίνης του εγκεφάλου. Προωθεί τον ποιοτικό ύπνο και σκοτώνει τα βακτήρια και τους ιούς στον αέρα. Η ρύπανση έχει ως αποτέλεσμα ο αέρας να χάσει αυτές τις δυνατότητες.

Η περιβαλλοντική μόλυνση επηρεάζει τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονόλαιμο, κάψιμο στα μάτια, βήχα, υποτονικότητα, ναυτία, κεφαλαλγίες, ζάλη, εξάντληση και κατάθλιψη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται επίσης με το αυξημένο άσθμα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα και πολλές μολυσματικές ουσίες ρύπανσης έχουν συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά καρκίνου και άλλων ασθενειών.

Σε κλειστούς χώρους αναπνέουμε ξανά και ξανά τον ίδιο αέρα. Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο μειώνεται και το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα απόβλητα αυξάνονται. Όταν αναπνέουμε αυτόν τον στάσιμο αέρα, η παροχή οξυγόνου είναι ανεπαρκής για να κρατήσει τα κύτταρα τροφοδοτημένα. Ο ακάθαρτος αέρας αυξάνει την ένταση, το άγχος, την ευερεθιστότητα και τους πονοκεφάλους. Προωθεί την κατάθλιψη και τα χρόνια συναισθήματα κόπωσης και εξάντλησης.

Φυσική Θεραπεία
Η παροχή του σώματος με καθαρό αέρα είναι αρκετά σημαντική για να καθορίσει τη διαφορά ανάμεσα στην υγεία και την ασθένεια – μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι εκπληκτικό το πόσες παρανοήσεις υπάρχουν ακόμη και σήμερα για τον καθαρό αέρα και το ρόλο που παίζει στην υγεία του σώματος. Είναι σχεδόν απίστευτο πόσες κατοικίες είναι ανεπαρκώς αεριζόμενοι, αποπνικτικοί και με κακή μυρωδιά. Ακόμα και τα γραφεία και τα νοσοκομεία δεν έχουν φρέσκο αέρα, κυρίως λόγω των ελεγχόμενων συστημάτων αέρα και των παράθυρων που είναι κατασκευασμένα να παραμένουν μόνιμα κλειστά. Το οξυγόνο καθιστά δυνατές όλες τις διαδικασίες ζωής.

Μια από τις λειτουργίες του αέρα στο σώμα είναι η καύση των αποβλήτων που σχηματίζονται συνεχώς στα κύτταρα του σώματος. Όταν η παροχή αέρα είναι επαρκής, τα απόβλητα απομακρύνονται αποτελεσματικά. Ο αέρας είναι ένα άχρωμο, νωθρό αέριο. Ενενήντα άτομα από τα 100 έχουν την εντύπωση ότι για τον κατάλληλο αερισμό ενός δωματίου αρκεί απλά να ανοίξει κανείς ένα και μόνο παράθυρο. Αυτό είναι λάθος, γιατί ο αέρας είναι μια πολύ νωθρή ουσία. Εάν ο αέρας τυχαίνει να φυσάει από οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση εκτός από εκείνη στην οποία το παράθυρο είναι στραμμένη, ο αέρας στο δωμάτιο θα είναι στάσιμος και οι συνεχείς εκπνοές των ανθρώπων θα κάνουν τον αέρα δηλητηριώδη σε λίγες ώρες. Πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία.
Η συνεχής παροχή φρέσκου αέρα είναι τόσο σημαντική που η διαδικασία αναπνοής συνεχίζεται ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προσοχή από την πλευρά μας. Η έλλειψη από καθαρό φρέσκο αέρα είναι πολύ πιο θανατηφόρα από την έλλειψη τροφής.

Ενώ ο καθαρός αέρας είναι υψίστης σημασίας για όλους, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον άρρωστο που βρίσκεται στο κρεβάτι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το σώμα απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες δηλητηρίων στην ατμόσφαιρα. Αν δεν γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για την απομάκρυνση αυτού του μολυσμένου αέρα, ο ασθενής θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αναρρώσει. Μπορούμε να δούμε πόσο λίγοι το συνειδητοποιούν αυτό από το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα δωμάτια ασθενών έχουν μια ενοχλητική και αποπνικτική οσμή.

Θυμηθείτε, ο καθαρός αέρας είναι η πιο ζωτική απαίτηση για τους άρρωστους, καθώς και όσους είναι καλά. Ο αέρας είναι ένας απαραίτητος θεραπευτικός παράγοντας. Κανένα τραύμα δεν μπορεί να θεραπευτεί χωρίς αέρα. Μπορείτε να το αποδείξετε εάν επιδέσετε ασφυκτικά μία πληγή στο δέρμα. Όσο ο επίδεσμος αποκλείει τον αέρα από το τραύμα, αυτό δεν θα επουλωθεί. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για τις εσωτερικές πληγές. Αν το αίμα δεν μεταφέρει επαρκή ποσότητα οξυγόνου από τον αέρα, δεν θα επιτύχει το σκοπό του. Όχι μόνο αυτό, αλλά αν το αίμα μεταφέρει ακάθαρτο αέρα, θα εμποδίσει την επούλωση.

Αέρας: Το δώρο του Θεού για μας
Η βαθιά αναπνοή που προκαλείται από τη φυσική άσκηση θα κάνει θαύματα για να ξεπεραστεί ο φόβος, να αναπτυχθεί θάρρος και να ενισχυθεί ολόκληρο το νευρικό σύστημα. Ήταν το σχέδιο του Θεού να αναπνέουμε καθαρό, φρέσκο αέρα από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε, χωρίς διάλειμμα ενός λεπτού.
Είναι σημαντικό κάθε δωμάτιο της κατοικίας μας να διαθέτει ένα μεγάλο παράθυρο, το οποίο πρέπει να ανοίγεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Τα παράθυρα δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να καλύπτονται με τέντες, καλύμματα ή κουρτίνες, γιατί όλα αυτά παρεμβάλλονται στην ελεύθερη διέλευση του αέρα και λειτουργούν επίσης ως συλλέκτες ακαθαρσιών. Έχει εκτιμηθεί ότι για να διατηρηθεί ο αέρας ενός θαλάμου όπου υπάρχουν άνθρωποι καθαρός, κάθε ζεύγος πνευμόνων που λειτουργούν σε αυτό πρέπει να λαμβάνει 3000 κυβικά πόδια καθαρού αέρα κάθε ώρα.

Αερισμός
Ανοίξτε τα παράθυρα ή ρυθμίστε τις μονάδες θέρμανσης και κλιματισμού για να εισάγετε φρέσκο αέρα. Αερίστε το σπίτι σας κάθε μέρα. Έχετε το σωστό εξαερισμό στο μυαλό σας όπου κι αν βρίσκεστε. Αποφύγετε την εξάτμιση των αυτοκινήτων, τον καπνό του τσιγάρου και τους κλειστούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό.

Βαθιές ανάσες
Πάρτε αρκετές βαθιές αναπνοές για να καθαρίσετε το μυαλό σας και να αυξήσετε το επίπεδο ενέργειας:

1. Βρείτε τον πιο φρέσκο αέρα που μπορείτε. Βγείτε έξω εάν είναι δυνατόν.
2. Σταθείτε όρθιος.
3. Εισπνεύστε όσο πιο πολύ αέρα μπορούν να κρατήσουν οι πνεύμονές σας. Φανταστείτε ότι πηγαίνει ακριβώς μέσα στην κοιλιά σας. Νιώστε το στομάχι σας να διαστέλλεται.
4. Κρατήστε την αναπνοή σας για λίγα δευτερόλεπτα.
5. Αδειάστε τους πνεύμονές σας όσο το δυνατόν πληρέστερα. Χρησιμοποιήστε τους μυς του στομάχου για να σπρώξετε απαλά και το τελευταίο κομμάτι αέρα.
6. Επαναλάβετε τη διαδικασία πέντε ή έξι φορές.
7. Κάντε ένα διάλλειμα καθαρού αέρα πολλές φορές την ημέρα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν λιγότερο από το ήμισυ της χωρητικότητας των πνευμόνων τους. Δεν παίρνουν όλα τα πιθανά οφέλη από τον αέρα που αναπνέουν. Συνειδητά χρησιμοποιήστε τους μύες του στομάχου για να γεμίσετε και να αδειάσετε τους πνεύμονές σας αρκετές φορές την ημέρα και η βαθιά αναπνοή σύντομα θα γίνει συνήθεια.

Άσκηση
Μια καλή προπόνηση σας αναγκάζει να αναπνέετε βαθιά και επιταχύνει την κυκλοφορία του πλούσιου σε οξυγόνο αίματος σε όλο το σώμα. Αυτό τροφοδοτεί επαρκώς κάθε κύτταρο με οξυγόνο.
Όποτε είναι δυνατόν, ασκηθείτε σε εξωτερικούς χώρους κυρίως το πρωί, όταν ο αέρας είναι καθαρότερος.

Στάση του σώματος
Ο τρόπος που στέκεστε και κάθεστε επηρεάζει την ποσότητα αέρα που μπορούν να συγκρατήσουν οι πνεύμονες. Όταν καθόμαστε ευθεία και περπατάμε ευθυτενώς, τους επιτρέπουμε να διευρυνθούν και να εργαστούν με πλήρη χωρητικότητα. Όταν συνηθίζουμε να σκύβουμε ή να περπατούμε αδέξια είναι αδύνατο να αναπνεύσουμε βαθιά. Η γρήγορη και ‘επιφανειακή’ αναπνοή σύντομα γίνεται συνήθεια και οι πνεύμονες χάνουν τη δύναμή τους να επεκταθούν και να λάβουν επαρκή ποσότητα οξυγόνου.

Είδη ένδυσης
Αυτό που φορούμε επηρεάζει την ποσότητα οξυγόνου που είναι διαθέσιμη για τη χρήση μας. Το χαλαρό άνετο ρούχο επιτρέπει στους πνεύμονες την ελευθερία να φουσκώνουν, ενώ τα σφιχτά, στενά ρούχα γύρω από την κοιλιά τείνουν να περιορίζουν την αναπνοή.

Φυτά
Από το τροπικό δάσος μέχρι το πάρκο της πόλης στο σπίτι, τα φυτά εξυπηρετούν τη πολύ σημαντική λειτουργία της ανακύκλωσης της ατμόσφαιρας. Απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα και παράγουν οξυγόνο για να αναπνεύσουμε. Μερικά από αυτά παρέχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα της απομάκρυνσης τοξικών ρύπων από τον αέρα.

Ένα αγροτικό περιβάλλον
Ο φρέσκος αέρας έχει διαφορετική χημική σύσταση από τον εσωτερικό αέρα που οι περισσότεροι από εμάς αναπνέουμε. είναι ιονισμένος ή ηλεκτρικά φορτισμένος, ο οποίος είναι ο κύριος λόγος για το πλήθος των πλεονεκτημάτων για την υγεία. Αυτός ο αέρας παράγεται σε φυσικά περιβάλλοντα, γύρω από δέντρα και τρεχούμενο νερό, στο φως του ήλιου και μετά από καταιγίδες.
Ο καθαρός αέρας της υπαίθρου καταπραΰνει τα νεύρα, διεγείρει την όρεξη και προωθεί τον ήρεμο και αναζωογονητικό ύπνο.

Τα κοινά συστατικά της καλής υγείας και της μακροζωίας είναι: Καλή διάθεση, καθαρός αέρας, όχι βαριά εργασία, λίγο άγχος…τι όμορφο δώρο μας χάριζει ο Δημιουργός τόσο ελέυθερα! Ας γίνει η ζωή μας μια δεήση,μια προσευχη ευγνωμοσύνης ..Προσευχή: ο αέρας που θυμόμαστε μόνο τις στιγμές που δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
Ό,τι είναι το φως για τα μάτια, ό,τι είναι ο αέρας για τους πνεύμονες, ό,τι είναι η αγάπη για την καρδιά είναι η ελευθερία για την ψυχή του ανθρώπου.

Αγαπήστε την Ελευθερία της Υγείας σας με Βαθιές αναπνοές Αγάπης,Καλοσύνης και Εντιμότητας.

Με σεβασμό,

Κων/νος Μουρούτης

ΥΓ.Ευχαριστώ θερμά το φίλο μου Γιώργο για την ενδελεχή μετάφραση του κειμένου αυτού.

«Πάταξον μεν, άκουσον δε…ή αλλιώς.. Να προσέχεις τι καταπίνεις. Μάσα!»

Οι μάζες πιο εύκολα πιστεύουν ένα μεγάλο ψέμα παρά ένα μικρό..Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι άτσι να πιστέψουν το κάθε τι, αν τους το πεις με μυστηριώδες ύφος, αν τους το ψιθυρίσεις.

Το 1955 ο Jonas Salk (δημιουργός του εμβολίου της πολυομυελίτιδας) επέλεξε να ΜΗΝ πατεντάρει την εύρεση του.Το 1972 ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου κατέθεσε πως..σχεδόν ΟΛΕΣ οι επιδημίες της ασθένειας αυτής απο το 1962 και μετέπειτα, οφειλόνταν στο συγκεκριμένο φάρμακο( τα εμβόλια είναι φάρμακα).

Φυσικά σε αυτο ήδη το σημείο, δε θα είναι και πάρα πολλοί εκείνοι που θα καταφτάσουν απο το πουθενά και θα αρχίσουν με κωδωνοκρουσίες πανικού να μας θυμίζουν οτι δε δικαιουμάστε να μιλούμε άνευ διαπιστευτηρίων(εκεινοι άραγε ΤΙ έχουν «δει» απο τα δικά μας διαπιστευτήρια και απο «ποιούς»;!), οτι οδηγούμε τις μάζες στην καταστροφή,πως είμαστε ηθικοί αυτουργοί στο «θάνατο» αθώων ψυχών και πολλά άλλα ενοχοποιητικής φύσεως,ιδεοκαταναγκασμούς και ψυχώσεις δικής τους προελεύσεως και ιδιότητας…..αυτοι ανήκουν στη κατηγορία που λέει:

Ου με πείσεις, καν με πείσης.»

Ένας στενόμυαλος άνθρωπος δεν έχει άλλο τρόπο να δείξει ότι είναι άξιος, από το να προσπαθεί να περνάει πάντα το δικό του.Ο λόγος ειναι ότι,για αυτούς που πιστεύουν, καμιά απόδειξη δεν είναι απαραίτητη. Για αυτούς που δεν πιστεύουν, καμιά απόδειξη δεν είναι δυνατή.
Ετσι λοιπόν φίλε μου..Έχεις κάθε δικαίωμα να υποστηρίζεις το δίκιο σου, δεν έχεις όμως κανένα δικαίωμα να το επιβάλλεις…εντάξει;!!
Η ακαμψία πρέπει να υπάρχει στη θέληση και όχι στην κρίση.Η επιμονή αντιστοιχεί στο «θέλω». Το πείσμα αντιστοιχεί στο «δεν θέλω».Όπως και ναχει,όταν είσαι σίγουρος πως έχεις δίκιο, δεν χρειάζεται να συζητάς μ’ αυτούς που έχουν άδικο.
Η ισχυρογνωμοσύνη είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας της θέλησης να υποκαταστήσει δια της βίας τη νοημοσύνη.
Όφις το δέρμα αποδύεται, την γνώμην δε ουδαμώς…

Με σεβασμό στην μη αργυρώνητη Έρευνα ,

Κων/νος Μουρούτης

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English