«Φοβοῦ τον Θεόν ἀλλά τρέμε τους πιστούς του!»

«Φοβοῦ τον Θεόν ἀλλά τρέμε τους πιστούς του!»

Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό σημαντικό γιά τον ἡγεμόνα ἀπό το νά φαίνεται ὅτι εἶναι θρῆσκος…. Αὐτοί ποῦ λένε πώς ἡ θρησκεία δέν ἔχει σχέση με την πολιτική, δέν ξέρουν τι εἶναι ἡ θρησκεία. Μία θρησκεία πού δέν λαμβάνει ὑπόψη της πρακτικά ζητήματα καί δέν βοηθάει στή λύση τους, δέν εἶναι θρησκεία. Οἱ θρῆσκοι( καί δή ἀρλεκίνοι οι πολιτικοί!…) Ἐπειδή δέν εἶναι ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι εἶναι θεοί. Καί ἐπειδή δέν αγαπούν κανένα, νομίζουν ὅτι αγαπούν τον Θεό.

Ὅλα τα λόγια του θεοῦ εἶναι καλά. Μόνο, βάρντα, νά μήν τα πάρουνε στό στόμα τους οι παπᾶδες. Ὁ Κλῆρος εἶναι το μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιά την πίστη.
Ὁ πραγματικός λόγος ποῦ τόσο λίγοι ἄνθρωποι πιστεύουν στόν Θεό, εἶναι ὅτι ἔχουν σταματήσει νά πιστεύουν ὅτι ἀκόμα καί ὁ Θεός μπορεῖ νά τους ἀγαπήσει.
Ἕνα ἔθνος ὅμως ἐξασθενεῖ ὅταν ἀλλοιώνει καί διαφθείρει το θρησκευτικό συναίσθημα.Δέν με ἀπασχολεῖ ἄν ὁ Θεός εἶναι με το μέρος μας. Αὐτό ποῦ με ἀπασχολεῖ περισσότερο εἶναι ἄν ἐμεῖς εἴμαστε με το μέρος του Θεοῦ, γιατί ὁ Θεός ἔχει πάντα δίκιο.
Αὐτός ποῦ μας δημιούργησε χωρίς τή βοήθειά μας, δέν θά μας σώσει χωρίς τή συγκατάθεσή μας.Τα μάτια δέν βλέπουν καλά τον Θεό, παρά μόνο μέσα ἀπό δάκρυα.
Ὁ κύριος σκοπός της Πίστεως δέν εἶναι νά πάει τον ἄνθρωπο στόν οὐρανό, ἀλλά νά φέρει τον οὐρανό μέσα του.
Λοιπόν, Θεέ μου, δέν σου ζητῶ τίποτε. Νά ὑπάρχεις, αὐτό εἶναι ἀρκετό.
Αν πιστεύουμε στόν Θεό δέν πρέπει νά λέμε «πιστεύω στό Θεό», ἀλλά «ὁ Θεός πιστεύει σ’ ἐμένα».

Εἶπα λοιπόν στή μυγδαλιά: «Ἀδερφή, μίλησέ μου γιά το Θεό». Κι ἡ μυγδαλιά ἄνθησε… Πᾶμε όξω φώναξε· κάτω ἀπό τ’ ἀστέρια, νά μας βλέπει ὁ Θεός…

Τι θά’ ἀπογίνεις, Θεέ μου, ἄν πεθάνω ;
Ἐγώ εἶμαι το κανάτι σου (ἄν σπάσω;)
Ἐγώ εἶμαι το ποτό σου (ἄν πικράνω;)
Ἐγώ εἶμαι το ἔργο σου καὶ το ἔνδυμα σου,
μαζί μου θὰ χαθεῖ το νόημά σου.
Ἂν ξέρεις νὰ σαλπάρεις το πλοῖο σου στῆ θάλασσα του Θεοῦ
Ὧ, τι εὐλογία θά ἦταν νὰ βυθιστεῖς σ’ αὐτήν!
Ὅ Θεός ἔχει ὅλο τον οὐρανό ἀλλά λαχταράει τὴ γῆ.

Καλή Λευτεριά!

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English