«Ὅταν ἡ συμφορά συμφέρει, λογάριαζε την γιά πόρνη».

«Ὅταν ἡ συμφορά συμφέρει, λογάριαζε την γιά πόρνη».

«Το Lockdown της Νορβηγίας ἔναντι μή lockdown στή Σουηδία δέν ἔχει παραγάγει ἕνα στατιστικά διαφορετικό ἀριθμό των θανάτων.»Dan Erickson, MD

Ἄν θές νά μείνεις σπίτι, μεῖνε σπίτι.
Ἄν θές νά φορέσεις μάσκα, φόρεσε μάσκα.
(Διότι…Δέν σε βοηθᾶ διόλου ὡς προσωπική προστασία!Γιατί;!
Διαβάστε & Θαυμάστε!
«Widely Used Surgical Masks Are Putting Health Care Workers at Serious Risk»
Βρεῖτε τον σύνδεσμο στό τέλος του ἄρθρου)

Ἄν θέλετε νά ἀποφύγετε τα μεγάλα πλήθη, ἀποφύγετε τα μεγάλα πλήθη.
Δέν εἶμαι ὑποχρεωμένος νά κατέβω στή φτώχεια γιά σένα.
Δέν εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἀπέχω ἀπό την ἀνθρώπινη ἐπαφή γιά σας.
Δέν εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ψωνίσω μόνος, χωρίς τα παιδιά μου, γιά σένα…

Ἀπαρνοῦμαι νά συμμετάσχω στή ζωή καραντίνας μέχρι νά ὑπάρξει ἕνα μή ἀσφαλές, μή δοκιμασμένο ἐμβόλιο ποῦ κυκλοφόρησε σε 18 μῆνες.
Ἀπαρνοῦμαι νά λάβω το ἐν λόγῳ ἐμβόλιο γιά νά κάνω τους ἄλλους νά αἰσθάνονται πιό ασφαλείς.
Ἐάν εἶστε πεπεισμένοι ὅτι το ἐμβόλιο εἶναι ἀσφαλές καί ἀποτελεσματικό, μπορεῖτε νά το πάρετε μόνοι σας.
Μερικοί ἀπό ἐσᾶς ἐπιτρέπουν το φόβο καί τις πολιτικές ποῦ στεροῦνται ἐπιστημονικά ἀκριβή δεδομένα, γιά νά καταστρέψουν τον κόσμο καί νά καταστρέψουν τή ζωή σας.
Πρέπει νά ποῦμε στούς νομοθέτες ὅτι ἀπαιτούμεθα ἐπιλογές.
Ἔχουμε το δικαίωμα νά πάρουμε ρίσκα. Ἡ ζωή εἶναι γεμάτη ἀπό βακτήρια καί ἰούς, πολλά ἀπό τα ὁποία ἐξαπλώνονται πρίν ἐκδηλωθοῦν τα συμπτώματα καί ἀφοῦ ὑποχωρήσουν.
Ἔχουμε το δικαίωμα νά λάβουμε ἤ νά ἀρνηθοῦμε ἐμβόλια.
Τα δεδομένα σχετικά με τον «ἰό» εἶναι ἀνακριβῆ στήν καλύτερη περίπτωση· παραφουσκωμένα γιά νά δικαιολογήσουν την ὑπέρβαση της κάθε κυβέρνησης στή χειρότερη περίπτωση.
Σταματῆστε νά ἐπιτρέπετε στήν κυβέρνηση νά καταστρέψει τον:
Ἐφοδιασμό Τροφίμων
Μικρές Ἐπιχειρήσεις
Ἰατρική Αὐτονομία
Πρόσβαση στήν δημόσια -δωρεάν ὑγειονομική περίθαλψη
Θρησκευτικές Συγκεντρώσεις
Δικαιώματα προστασίας προσωπικῶν δεδομένων
Φιλίες…
Ὅταν ἡ ἐπιστροφή στήν «κανονικότητα» εἶναι γεμάτη με πείνα, κατάθλιψη, αὐτοκτονία, κακοποίηση παιδιῶν, ἐνδοοικογενειακή βία, φυλάκιση, κυβερνητική κατασκοπεία καί καθαρή ἀπελπισία, ὁ ἰός θά φαίνεται προτιμητέος ἀπό τον κόσμο ποῦ βοηθήσατε νά γίνει «ἀσφαλέστερος».

-Δέν νοιάζεστε γιά τους ἀνθρώπους πού θά αὐτοκτονήσουν ἀπό ἀπελπισία.
-Δέν σας ἐνδιαφέρουν οι μικρές ἐπιχειρήσεις πού θά κλείσουν τις πόρτες τους μόνιμα.
-Δέν σας νοιάζει γιά τα παιδιά / γυναῖκες / ἄνδρες ποῦ θά εἶναι θύματα της ἐνδοοικογενειακῆς βίας.
-Δέν σας ἐνδιαφέρει γιά τους ἀνθρώπους ποῦ ἀθετοῦν τις υποθήκες τους.
-Δέν σας ἐνδιαφέρει γιά τους λογαριασμούς ποῦ πηγαίνουν ἀπλήρωτοι ἀπό τις οἰκογένειες με μηδενικό εἰσόδημα αὐτή τή στιγμή.
-Δέν σας νοιάζει γιά τους ἀνθρώπους πού ἀναρωτιοῦνται ἀπό πού θά προέλθει το ἑπόμενο γεῦμα τους.
-Δέν σε νοιάζουν οι ἄνθρωποι ποῦ θά χάσουν τή νηφαλιότητά τους καί θά γλιστρήσουν πίσω στόν ἀλκοολισμό.
-Δέν νοιάζεσαι γιά τους ἀνθρώπους ποῦ θά λιμοκτονήσουν.

-Ὑποστηρίζετε την ἀναπόφευκτη λεηλασία ποῦ θά λάβει χώρα.

-Δέν σας νοιάζει γιά κανέναν ποῦ δολοφονεῖται ὅσο περισσότερο συνεχίζεται αὐτό το κλείσιμο.
-Δέν σας νοιάζει ἡ ψυχική ὑγεία των ἀνθρώπων.
-Δέν νοιάζεστε γιά τα παιδιά ποῦ χρειάζονται δασκάλους καί ἐκπαιδευτικούς γιά νὰ τα καθοδηγήσουν καί νά τα ἐκπαιδεύσουν ἀληθινά.
-Δέν σας νοιάζει γιά την οἰκονομία ποῦ συντρίβεται κάτω & γύρω μας
-Δέν σας νοιάζει γιά τους ἄνδρες καί τις γυναῖκες οι οποίοι,διακινδυνεύοντας τή ζωή τους (ἤ ποῦ ἔχουν χάσει τή ζωή τους) γιά την ὑπεράσπιση αὐτῆς της χώρας καί τα δικαιώματά μας.
-Δέν σας νοτίζει ποῦ ἡ Πατρίδα ἔγινε προτεκτορᾶτο των «συμμάχων& ἑταίρων» μας.
-Δέν νοιάζεστε γιά την ἀπώλεια της Ἐθνικῆς κυριαρχίας καί Εδαφικής μας ἀκεραιότητας.
-Δέν νοιάζεστε ποῦ ὁ Τόπος τοῦτος ἔγινε ξέφραγο ἀμπέλι γιά κάθε ἐπίδοξο «μετανάστη».

-Ἀγαπᾶς τα δεσμά σου ανθρωπάκο.

-Εἶστε ἀξιολύπητοι γιά την ἐπαιτεία,σας & οι ἡγέτες σας.
Δέν θά ἀνεχτῶ ἕνα ἄλλο πρόσωπο ποῦ μου λέει ὅτι, δέν με νοιάζει γιά τις ἀνθρώπινες ζωές.

Νοιάζομαι γιά την κατάσταση στό σύνολό της.Γιά τοῦτο καί κραυγάζω πρός σε..
Ἀλλά δέν σε νοιάζει τίποτα ἀπό αὐτά, ὁπότε…

Ἐσύ μεῖνε σπίτι.Φοράς μάσκα.Ζεῖς με το φόβο.»

«Σ’ αὐτές τες σκοτεινές καμάρες, πού περνῶ
μέρες βαρυές, ἐπάνω κάτω τριγυρνῶ
γιά νάβρω τα παράθυρα. – Ὅταν ἀνοίξει
ἕνα παράθυρο θάνε παρηγορία. –
Μά τα παράθυρα δέν βρίσκονται, ἤ δέν μπορῶ
νά τάβρω. Καί καλύτερα ἴσως νά μήν τα βρῶ.
Ἴσως το φῶς θάνε μία νέα τυραννία.
Ποιός ξέρει τι καινούργια πράγματα θά δείξει.»

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος

ΥΓ. Το ἄνωθεν κείμενο ἀποτελείτω μία οὐτοπική,φανταστική καί ἰδεαλιστική προσέγγιση.Ὁποιαδήποτε ομοίοτητα με πρόσωπα, περιστάσεις καί γεγονότα είναι παντελῶς τυχαία.

Πηγή:
1-«Widely Used Surgical Masks Are Putting Health Care Workers at Serious Risk»
Scientific American
https://www.scientificamerican.com/…/widely-used-surgical…/…

2-Terry Tillaart, PhD

Χοληστερίνη (ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΑΙΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ???)

Πάμε τώρα να δούμε τον μύθο της χοληστερίνης. Υποτίθεται ότι η χοληστερίνη αυξάνει την πίεση. Ας δούμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει.

Το συκώτι είναι το όργανο που φτίαχνει την χοληστερίνη.
Το 80% της χοληστερίνης που παράγεται αποτελείται από γλυκόζη.
Το 20% της χοληστερίνης αποτελείται από λίπος.

Υπάρχουν 2 είδη χοληστερίνης στο σώμα:
1- H.D.L (High Density Lipoprotein)
2- L.D.L (Low Density Lipoprotein)

Η H.D.L θεωρείται η ‘καλή’ γιατί είναι ο μεταφορέας που κουβαλά την περίσσεια χοληστερίνη από τις αρτηρίες πίσω στο συκώτι.
Η L.D.L είναι ο επισκευαστής, οπότε πάντα θα βρίσκεται αυτού του είδους η χοληστερίνη όποτε υπάρχει ανάγκη για επισκευή. Όμως η L.D.L κάνει και κάτι άλλο. Μεταφέρει χοληστερίνη στον εγκέφαλο. Η τροφή με την περισσότερη χοληστερίνη είναι το μητρικό γάλα. Ο λόγος είναι ότι τους 2 πρώτους μήνες ζωής ο εγκέφαλος του μωρού πρέπει απαραίτητα να έχει χοληστερίνη και λίπος για να αναπτυχθεί σωστά.

Ας δούμε τι συμβαίνει στις αρτηρίες. Στο εσωτερικό της αρτηρίας η L.D.L (low density) λόγω χαμηλής πυκνότητας βρίσκεται κοντά στα τοιχώματα, ενώ η H.D.L (high density) λόγω υψηλής πυκνότητας βρίσκεται στο μέσον της αρτηρίας.

Τι προκαλεί βλάβη στις αρτηρίες:
-Το τσιγάρο. Γνωρίζουμε ότι τα 4000 χημικά που περίεχει κάθε τσιγάρο αδυνατίζουν και προκαλούν βλάβες στο τοίχωμα της αρτηρίας.
– Ο υδράργυρος ο οποίος βρίσκεται στα ψάρια, στα παλιού τύπου σφραγίσματα των δοντιών και στο εμβόλιο της γρίπης.
-Οι μύκητες (μούχλα) στον οργανισμό. Όταν λοιπόν κάποιος τρέφεται με μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και σιτηρών ουσιαστικά τρέφει τους μύκητες.

Όλα τα παραπάνω ξεκινούν διαδικασίες για να δημιουργηθούν τρύπες στις αρτηρίες. Μαντέψτε ποιος είναι ο μηχανισμός του σώματος για να ‘μπαλώσει’ αυτές τις τρύπες για να μην υπάρξει αιμοραγία και θάνατος. Σωστά μαντέψατε….η χοληστερίνη.

Συγκεκριμένα η L.D.L πηγαίνει και ‘μπαλώνει’ εσωτερικά τα σημεία εκείνα της αρτηρίας που είναι επίφοβα να τρυπήσουν, ώστε να παραμείνουμε ζωντανοί.

Στο φυσιολογικό σενάριο που ο ασθενής ενημερώνεται ότι έχει ανεβασμένη χοληστερίνη, κόβει το τσιγάρο, αλλάζει την διατροφή του, ασκείται, αλλάζει τα παλιά σφραγίσματα με καινούρια, κάνει ηλιοθεραπεία…κτλ, τότε η αρτηρία δεν κινδυνεύει αλλά αρχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα συστατικά για να μπορέσει να επιδιορθώσει τις τρύπες. Μόλις αυτό γίνει, τότε έρχεται η H.D.L (μεταφορέας) και απομακρύνει την περίσσεια χοληστερίνη.

Βλέπουμε λοιπόν πόσο όμορφα συνεργάζονται μεταξύ τους στο να κρατούν τις αρτηρίες μας σε τέλεια κατάσταση.

Δυστυχως όμως συνήθως ο ασθενής συνεχίζει την ζωή του χωρίς καμία αλλαγή. Συνεχίζει να καπνίζει, να βάζει στο σώμα του υδράργυρο, να μην ενυδατώνεται….κτλ. Τότε οι ζημιές στις αρτηρίες μεγαλώνουν και μεγαλώνουν, οπότε ο οργανισμός στην αγωνία του να μας κρατήσει στην ζωή τοποθετεί εσωτερικά και άλλα μπαλώματα (L.D.L). Κάποια στιγμή όμως τα μπαλώματα είναι τόσα πολλά που αναπόφευκτα η αρτηρία βουλώνει.

Και τότε τι μας λέγεται?
‘Η χοληστερίνη φράσει τις αρτηρίες και προκαλεί καρδιακαγγειακά νοσήματα’.

Αν σας έλεγε κάποιος ότι για την πληγή που έχετε στο χέρι σας φταίει το τσιρότο τι θα του απαντούσατε?!!!

Δεν φταίει η χοληστερίνη λοιπόν αλλά οι ζημιές στα τοιχώματα των αγγείων ειναι αυτές που δημιουργούν τα προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τα βιβλία:
– ‘The cholesterol lie’ του dr Dwight Lundell (καρδιοχειρούργος που έχει κάνει πάνω από 10,000 μπαι πας (bypass).
– ‘The great cholesterol con’ του dr Malcolm Kendrick (βρετανός καρδιολόγος).
– ‘The great cholesterol deception’ του dr Peter Dincle

Ο dr Kendrick στο βιβλίο του δηλώνει ότι ‘για πρώτη φορά τα φυσιολογικά επίπεδα μιάς φυσιολογικής ζωτικής ουσίας του οργανισμού αποκαλείται ασθένεια’

Η χοληστερίνη είναι όντως ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό. Χωρίς αρκετή χοληστερίνη δεν μπορούμε να παράξουμε βιταμίνη D. Χωρίς αρκετή χοληστερίνη οι σεξουαλικές ορμόνες δεν μπορούν να παραχθούν…και πολλά άλλα.

Όταν ένας ασθενής πάθει έμφραγμα ή καρδιακή προσβολή του δίνουν φάρμακα που μειώνουν την χοληστερίνη. Τα συγκεκριμένα φάρμακα μπλοκάρουν την διαδικασία που χρησιμοποιεί το συκώτι για να παράξει χοληστερίνη. Όμως το συκώτι χρησιμοποιεί την ακριβώς ίδια διαδικασία για να παράξει και το συνένζυμο Q10, που είναι το προστατευτικό ένζυμο της καρδιάς. Οπότε ο ασθενής που ξεκινά ‘θεραπεία μείωσης της χοληστερίνης’ για να προστατέψει την καρδιά του στην ουσία διογκώνει το πρόβλημα!!!

Είστε έτοιμοι για τις παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγης για μείωση χοληστερίνης?
-αλτσχαιμερ
-άνοια
-απώλεια μυικής μάζας
-απώλεια μνήμης
-καρκίνος στο στήθος.

Με εκτίμηση,

Δρυόκοπος ο Άρειος

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English