Ἀπίστευτα Καλά Νέα γιά την Πανδημία! Νέα κύτταρα του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ἀνακαλύφθηκαν στόν πνεύμονα!

Ἀπίστευτα Καλά Νέα γιά την Πανδημία! Νέα κύτταρα του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ἀνακαλύφθηκαν στόν πνεύμονα!

Οἱ ἐπιστήμονες ἀνακαλύψαν ἕνα προηγουμένως ἄγνωστο ὑποσύνολο των κυττάρων του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ποῦ κατοικοῦν στόν πνεύμονα τα ὁποία, καταπολεμοῦν εἰδικά ιογενείς λοιμώξεις. Ἡ ἀναπνευστική ὁδός εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιρρεπής σε εἰσβολές ιογενών παθογόνων παραγόντων, ὅπως ἡ γρίππη, ἤ ὁ SARS-CoV-2 (ὁ ἰὸς ποῦ προκαλεῖ τόν COVID-19).

Τα κυψελιδικά μακροφάγα, ἤ AMs, εἶναι η πρώτη γραμμή κυψελοειδούς ἀμύνας στούς ἀεραγωγούς του ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Αὐτοί οι ἀνοσολογικοί πολεμιστές, ἀσχολοῦνται με εἰσερχόμενους μολυσματικούς παράγοντες «καταβροχθίζοντας» τους, μέσῳ μίας διαδικασίας γνωστῆς ὡς φαγοκυττάρωση. Ἐκκρίνουν ἐπίσης ἕνα κοκτέιλ φλεγμονωδῶν χημικῶν ουσιών γνωστῶν ὡς κυτοκίνες, γιά νά στρατολογήσουν ἀλλά κύτταρα του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος στό σημεῖο της πιθανῆς μόλυνσης.
Οἱ ἐπιστήμονες ἀπό το Ἰατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια βρῆκαν πρόσφατα ἕνα ξεχωριστό ὑποσύνολο των AMs: ἐκεῖνα ποῦ συνδέονται με μακροφάγα, ἤ NAMs. Ἀπό τις μελέτες τους σε ποντίκια, η ὁμάδα παρατήρησε ὅτι αὐτή ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα κυττάρων διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στήν ἀπόσβεση των φλεγμονωδῶν ἀντιδράσεων κατά τή διάρκεια ιογενών λοιμώξεων, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ βλάβη στό ἀναπνευστικό σύστημα ὥς ἀποτέλεσμα της χρόνιας φλεγμονῆς.

Ἡ χαρτογραφήση των πολύπλοκων φλεγμονωδῶν ἀντιδράσεων ποῦ προκαλοῦνται ἀπό ιογενείς λοιμώξεις, μπορεῖ νά παρέχει πολύτιμες γνώσεις γιά τή δημιουργία θεραπειῶν γιά τή διαχείριση ἀναπνευστικών λοιμώξεων ὅπως το COVID-19.

Μᾶλλον Κάποιος…. ἀπό καταβολῆς κόσμου προγραμμάτισε το ανοσιακό μας σύστημα γιά κάθε «εἰσβολέα» φυσικό ἤ τεχνηέντως δημιουργήθεντα,ὥστε νά μπορεῖ νά ἀπωθεῖ,ἐκμηδενίζει καί νά στέλνει στόν «ἀγύριστο» ὁποιονδήποτε πιθανό ἐχθρό!
Καλό θά ἦταν ἡ «ἐπιστημονική ἐλίτ» νά μελετήσει,κατανοήσει καί νά διαδώσει τα Καλά τοῦτα Νέα!

Με ἐκτίμηση,

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος.

Πηγή:
Science Immunology
https://immunology.sciencemag.org/content/5/45/eaax8756

«Ἐλευθερία ἴσον Θάνατος ἤτει..Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά…»

Ἀδέλφια μου ἐν Χρηστῷ!

Διανύοντας μια περίοδο αυξημένης κοινωνικής σύγχυσης και αβεβαιότητας, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί πλέον να ξεχωρίσει με καθαρή ματιά το ποιοι λειτουργούν υπέρ και ποιοι λειτουργούν κατά των συμφερόντων του.

Ποιοι είναι οι ήρωες της υπόθεσης και ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτήν την κρίση για να εξυπηρετήσουν σκιώδη συμφέροντα, καθώς και ποιοι είναι οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι».
Για τους περισσότερους, προηγείται η δημόσια υγεία. Για άλλους, προηγείται η αποφυγή μιας οικονομικής κατάρρευσης. Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται ακόμα και αρχηγοί κρατών.
Βλέπετε , γιά τους πλείστους εξ’υμών, ἡ ὑγεία, ἡ ζωή καί ἡ εὐρωστία κοινωνική τε καί οἰκονομική (γιά ἐμάς καί τους ἀνοικείους μας), ἔχῃ τή μείζονα σημασία. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δουλεύουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωῆς τους, ἁπλῶς γιά νά ζοῦν. Καί ἡ λίγη ἐλευθερία ποῦ τους μένει τους προβληματίζει καί προσπαθοῦν νά βροῦν κάθε τρόπο νά την ξεφορτωθοῦν.
Εἶναι πάντα τα ψεύτικα ποῦ σε κάνουν νά ὑποφέρεις: οι ψεύτικοι φόβοι καί ἐπιθυμίες, οι ψεύτικες ἀξίες καί ἰδέες, οι ψεύτικες ἀνθρώπινες σχέσεις. Παράτα τα ψεύτικα καί θά ἀπελευθερωθείς ἀπό τον πόνο. Ἡ ἀλήθεια φέρνει την εὐτυχία, ἡ ἀλήθεια ἀπελευθερώνει.
Για άλλους, προηγείται η διαφύλαξη και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.Ὅμως γιά το παιδί του Θεοῦ καί τον ἴδιο τον Θεό, ἡ Δικαιοσύνη, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ἐλευθερία εἶναι ὑπεράνω αὐτῶν καί βρίθουν μεγαλύτερής καί ἀξιοτέρας σημασίας!

Ἐλευθερία εἶναι ἡ θέληση νά εἶναι κανείς ὑπεύθυνος ἀπέναντι στόν ἑαυτό του.
Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν θέλουν πραγματικά ἐλευθερία, ἐπειδή αὐτή προϋποθέτει ἀνάληψη εὐθύνης, καί οι περισσότεροι ἄνθρωποι τρέμουν την ἀνάληψη εὐθύνης. Tι θά πεῖ λεύτερος; Αὐτός πού δέν φοβᾶται το θάνατο. Το μυστικό της ὕπαρξης εἶναι νά μή φοβᾶσαι. Ποτέ μή φοβᾶσαι τι θά ἀπογίνεις, ποτέ μήν ἐξαρτᾶσαι ἀπό κάποιον. Μόνο τή στιγμή πού ἀπαρνεῖσαι κάθε βοήθεια γίνεσαι πραγματικά ἐλεύθερος.

Ἀπό την ἡμέρα των γενεθλίων μου (19/03) ἀπαγορεύονται «διά νόμου» συγκεντρώσεις -συναθροίσεις » ἄνω των 10 ἀτόμων,με ἐπιβολή οἰκονομικοῦ προστίμου καί ποινικῆς διώξεως.
Κάθε ἔθνος ὅμως ποῦ θεωρεῖ πιό σημαντικές την εὐκολία καί την ἀνέσει ἀπό την ἐλευθερία του, θά χάσει σύντομα την ἐλευθερία του. Καί ἡ εἰρωνεία εἶναι, ὅτι σύντομα θά χάσει ἐπίσης καὶ τις εὐκολίες καί τις ἀνέσεις του. Εἶναι εὔκολο νά συντρίψουμε, στό ὄνομα της ἐξωτερικής ἐλευθερίας, την ἐσωτερική ἐλευθερία του ἀνθρώπου…
Χρειάζεται ὅμως μεγαλύτερο κουράγιο νά διατηρήσεις την ἐσωτερική ἐλευθερία, νά συνεχίσεις το ἐσωτερικό σου ταξίδι σε νέους κόσμους, ἀπό το νά ὑπερασπισθείς την ἐξωτερική σου ἐλευθερία. Εἶναι συχνά εὐκολότερο νά παραστήσεις το μάρτυρα ἡ, ἀκόμα, νά τρέξεις στή μάχη.
Ἐσεῖς ἐκεῖ στά διάφορα κέντρα «ἐξουσίας» νά θυμᾶστε κάτι…Ἔχετε ἐξουσία πάνω στούς ἀνθρώπους, μέχρι τή στιγμή ποῦ τους πήρατε τα πάντα. Ὅμως ἀπό τή στιγμή ποῦ τους ἀφήσατε χωρίς τίποτα, τότε τους χάσατε, εἶναι ἐλεύθεροι. Ἡ ζωή χωρίς ἐλευθερία εἶναι σάν σῶμα χωρίς ψυχή.
Τι μεγαλεῖο ἀληθινά!Νά μας κλείσουν στά σπίτια ,στήν ἀπομόνωση (το χειρότερο βασανιστήριο!) ,στήν ἀποξένωση,στή μοναξία,στήν ἀρρωστία, στό θάνατο!
Αν επιλέξουμε να αφήσουμε πίσω, αυτό το πολιτικό και κοινωνικό θέατρο παραλόγου, και να αγνοήσουμε το στημένο σκηνικό που διαμορφώνεται, θα καταστεί σαφές πως η μόνη ουσία είναι μία:
Οι ζωές μας, όσο και ασφαλείς να είναι με την (οπωσδήποτε σπουδαία και σημαντική) συμβολή της επιστήμης, δεν αξίζουν τίποτε αν στερούνται ελευθερίας. Πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρες οφθαλμών και την ζωή μας και την ελευθερία μας, με την ίδια προσοχή.
Κανένα είδος προπαγάνδας δεν πρέπει να μας «εκπαιδεύσει» ή να μας συνηθίσει, να βάζουμε στη ζυγαριά, τη μία υπέρτατη αξία εις βάρος της άλλης.
Μά, ΟΧΙ!
Γιά ὅσους κλήθηκαν νά ἐπακολουθοῦν Εκείνον, τον Αέανο, Αἰώνιο, Παντοτινό, Δημιουργό, αὐτό ἀποτελεῖ Μοναδική Εὐκαιρία δραξαμένου την κραταιά Του Χεῖρα ,προσευχόμενοι, μελετῶντας ἀόκνως το Λόγο Του, συζητῶντας με τους οικειούς τους, ἀναθερμαίνοντας τις κρύες καί σκοτωμένες ,ἀπό την καθημερινότητα ,σχέσεις τους,αφιέρωνοντας ΧΡΌΝΟ στήν Ἔρευνα, στῆ Ζωή ,στήν Ὑγεία καί στήν Εὐδαιμονία τους.
Βλέπετε φίλοι μου..Ὅταν ὁ λαός φοβᾶται την κυβέρνηση, ὑπάρχει τυραννία. Ὅταν ἡ κυβέρνηση φοβᾶται το λαό, ὑπάρχει ἐλευθερία. Ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιά λίγη ἀσφάλεια( καί γιά το καλό της ὑγείας τους!), δέν ἀξίζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια.
Ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος μπορεῖ νά εἶναι ἐλεύθερος καί στό κλουβί της φυλακῆς του διότι, στή φυλακή μπαίνει ὁ ἄνθρωπος ,ὄχι ἡ Ἐλευθερία! Φτηνά τή Λευτεριά δέν την πουλοῦν πουθενά. Οὔτε καί τή χαρίζουνε. Ὅσοι την πῆραν χάρισμα τή χαράκωσαν…
Συχνά εἶναι πιό ἀσφαλές νά εἶσαι ἁλυσοδεμένος ἀπό το νά εἶσαι ἐλεύθερος. Ὅποιος ἔμαθε νά πεθαίνει, ξέμαθε νά εἶναι δοῦλος. Σημαίνει λοιπόν ὅτι δέν ἐμποδίζεσαι νά ζήσεις τή ζωή σου ὅπως ἐσύ ἐπιλέγεις. Ὁτιδήποτε λιγότερο εἶναι σκλαβιά. Οἱ εὐτυχισμένοι σκλάβοι ὅμως εἶναι οι πιό μεγάλοι ἐχθροί της ἐλευθερίας. (Ἔχεις ἐλευθερία ὅταν αἰσθάνεσαι ἄνετα με το χαλινάρι σου!)

«Δέ μας ἐξευτελίζουν οι μικρές ἀνάγκες μας,
Αὐτές μας σώζουν μάλιστα, μας δίνουν
ἕνα ἔδαφος πάλι νά πατήσουμε, νά μείνουμε ὄρθιοι, νά δουλέψουμε,
κ’ ἡ γνώση τους κ’ ἡ ἀποδοχή τους εἶναι ἡ νέα ἀδελφοσύνη μας,
εἶναι ἡ ἀρχή της βαθειᾶς ἐλευθερίας μας.»

Κανένας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐντελῶς ἐλεύθερος, ἄν δέν εἶναι ὅλοι ἐλεύθεροι. Κανένας δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐντελῶς ἠθικός, ἄν δέν εἶναι ὅλοι ἠθικοί. Κανένας δέν μπορεῖ νά εἶναι εὐτυχισμένος, ἄν δέν εἶναι ὅλοι εὐτυχισμένοι.
Σωτηρία θά πεῖ νά λυτρωθείς ἀπ’ ὅλους τους σωτήριες»· αὐτή ‘ναί ἡ ἀνώτατη λευτεριά, ἡ πιό ὑψηλή, ὁπού με δυσκολία ἀναπνέει ὁ ἄνθρωπος. Ἀντέχεις;
Ἡ ἀνώτατη ἀρετή δέν εἶναι νά’ σαι ελεύτερος, παρά νά μάχεσαι γιά ελευτερία. Ἐγώ λοιπόν ἀπό τοῦδε, ἐλπίζω Σε Εκεινον μονάχα. Δέν φοβᾶμαι τίποτα. Εἶμαι λέφτερος!

Με ἀγάπη ,
ὁ Ἀντάρτης του Θεοῦ!
-Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος-

«Ἡ πρώτη προϋπόθεση γιά την ἀθανασία εἶναι ὁ θάνατος.»

Ἡ μη-ύπαρξη μετά τον θάνατο δέν μπορεῖ νά εἶναι διαφορετική ἀπό αὐτήν πρίν τή γέννηση.Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν ἀντέχουν νά κάτσουν στήν ἐκκλησία οὔτε γιά μία ὥρα την Κυριακή. Πώς ὑποτίθεται ὅτι θά μποροῦσαν νά ζήσουν σε κάτι πολύ παρόμοιο γιά μία αἰωνιότητα;!

Μερικές φορές συγχαίρουμε τον ἑαυτό μας τή στιγμή πού ξυπνᾶμε ἀπό ἕνα κακό ὄνειρο. Μπορεῖ νά γίνεται το ἴδιο καί τή στιγμή μετά τον θάνατο.Ἄν ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νά γεφυρώσει το κενό ἀνάμεσα στή ζωή καί στό θάνατο, ἄν μπορεῖ νά συνεχίσει νά ζεῖ ἀφοῦ ἔχει πεθάνει, ἴσως νά ἦταν σπουδαῖος.
Το μυστήριο ὑπάρχει σ’ αὐτήν τή ζωή. Ἡ πραγματικότητα εἶναι στήν ἄλλη.Ἡ ζωή εἶναι ἕνα κλάσμα του δευτερολέπτου. Πόσο λίγος χρόνος γιά νά προετοιμαστεῖς γιά την αἰωνιότητα! Ἄν θάνατος σήμαινε νά ἀφήσεις τή σκηνή γιά λίγο, ὅσο χρειάζεται γιά νά ἀλλάξεις κουστούμια καί νά γίνεις ἕνας καινούργιος χαρακτῆρας, θά ἔκανες πιό γρήγορα; Ἡ θά καθυστεροῦσες;!

Τώρα πού πλησιάζουν οἱ μέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν, παρατηρῶ σέ σχέση μέ τά προηγούμενα χρόνια μιά ἐντονότερη προσέλευση τοῦ κοινοῦ στίς ἐκκλησίες. Καί ὄχι μόνον κατά τίς λειτουργίες. Στά διάφορα ἐκκλησάκια καθημερινά γίνεται τό «πατεῖς με πατῶ σε». Ὁ κοσμάκης ἀπελπισμένος μπαίνει στήν ἐκκλησία ν᾽ ἀνάψει ἕνα κεράκι. Ἄς μή θεωρηθεῖ βλασφημία: Μέ ἕνα κεράκι τῶν 20 λεπτῶν ἀγοράζεις ἐλπίδα. Ὁ κόσμος, προσκυνᾶ τούς πολιτικούς, ἔχει ἀρχίσει νά προσκυνᾶ τούς ἁγίους. Οἱ ἅγιοι κι ἄν δέν σοῦ δώσουν τίποτε, τουλάχιστον δέν θά σοῦ πάρουν. Ὡστόσο, πάντα δίνουν κάτι σημαντικό στόν ἀπογοητευμένο καί ἀποθαρρυμένο ἑλληνικό λαό: Κουράγιο καί πίστη σ᾽ ἕνα θαῦμα. Πώς θά ᾽ἔρθουν καλύτερες μέρες. Κι ἄν ὄχι καλύτερες, τουλάχιστον μή… χειρότερες!
Ὁ κόσμος θέλει κάπου νά στηριχθεῖ. Κι ὅσο κι ἄν φαίνεται περίεργο στηρίζεται στό ἄϋλο, σέ μιά ἐξ ὕψους ἀρωγή, ὅπως συμβαίνει μέ τούς ναυτικούς μας σέ μεγάλη θαλασσοταραχή.Εἶναι εὔκολο νά πετᾶμε καί νά πουλᾶμε ἐξυπνάδες γιά τήν ἀφελῆ πίστη τοῦ κουτοῦ λαοῦ. Πῶς μπορεῖς νά πιστεύεις σέ κάτι πού δέν βλέπεις, ἀπορεῖ ὁ σκεπτικιστής. Ἔχει δώσει σ᾽ αὐτό μιά συγκλονιστική ἀπάντηση ὁ Βίκτωρ Οὑγκώ:
«Τά μάτια δέν βλέπουν καλά τό Θεό, παρά μόνο μέσα ἀπό τά δάκρυα». Τήν ἀνάγκη τῆς θρησκείας τή νιώθεις πιό ἔντονα, ὅταν εἶσαι ναυάγιο.

Ὁ μόνος ἀγῶνας ποῦ ὁ κάθε Χριστιανός καλεῖται νά διεξάγει εἶναι ὁ ἀγῶνας της πίστης.Ἐάν εἶσαι σε κάποιον ἄλλο ἀγῶνα, τότε εἶσαι σε λάθος ἀγῶνα! Δέν ὑπάρχει λόγος νά ἀγωνίζεσαι ἐνάντια στόν διάβολο – ὁ Ιησούς ἤδη τον νίκησε.
Δέν χρειάζεται νά ἀγωνίζεσαι ἐνάντια στήν ἁμαρτία – ὁ Ιησούς εἶναι ἡ θεραπεία γιά την ἁμαρτία.
Ὑπάρχει, ὅμως, ὁ ἀγῶνας της πίστης – διότι ὑπάρχουν ἐχθροί καί ἐμπόδια στήν πίστη μας.Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός στήν πίστη μας εἶναι ἡ ἄγνοια του Λόγου του Θεοῦ. Στήν πραγματικότητα ὅλα τα ἐμπόδια στήν πίστη μας ἑστιάζονται σ’ αὐτή την ἄγνοια – διότι δέν μπορεῖς νά πιστέψεις πιό πέρα ἀπό το τι γνωρίζεις ἀπό τον Λόγο του Θεοῦ.
Ἡ πίστη σου, ὅμως, θά αὐξηθεί αὐτόματα σάν γνωρίζεις καί καταλαβαίνεις τον Λόγο του Θεοῦ καλύτερα…

«ξεύρομεν δέ ὠτί ὁ Υιός του Θεοῦ ἦλθε καί ἔδωκεν ἧς ἡμᾶς νόησιν, διά νά γνωρίζωμεν τον ἀληθινόν· καὶ εἴμεθα ἕν τῷ αληθινώ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ιησού Χριστῷ. Οὗτος εἷναι ὁ ἀληθινός Θεός καὶ ἡ ζωή ἡ αἰώνιος…
Ἀληθῶς, ἀληθῶς σας λέγω ὅτι ὁ ἀκούων τον λόγον μου καί πιστεύων ᾖς τον πέμψαντα με ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί ᾖς κρίσιν δέν ἔρχεται, ἀλλά μετέβη ἐκ του θανάτου ᾖς την ζωήν.»

Με ἐκτίμηση,

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English