«Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει. Το ψέμα πρέπει νά ἐφευρεθεῖ.»

«Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει. Το ψέμα πρέπει νά ἐφευρεθεῖ.»

Πιστέψτε κείνους πού ψάχνουν την ἀλήθεια καί ἀμφισβητήσατε ἐκείνους πού τὴ βρῆκαν.Το νά γνωρίζεις ὅμως την ἀλήθεια εἶναι εὔκολο. Το νά την ἐπακολουθεῖς εἶναι δύσκολο.
Οἱ υπεύθυνοι γονεῖς βρίσκουν το χρόνο καί τα μέσα γιά νά ἀποκτήσουν Γνώση καί Παιδεία γι την Υγεία των παιδίων τους καί δέν ἐπαναπαύονται στίς πεποιθήσεις των ειδικών μονάχα( δεῖτε στή φωτογραφία τις παρενέργειες των ἐμβολίων πού ὑπάρχουν στίς συσκευασίες αὐτῶν!)
Αὐτοί πού θέλουν νά ἀναζητήσουν την ἀλήθεια θά πρέπει νά προσέχουν, γιατί μπορεῖ νά τή βροῦν καί, ὅταν τή βροῦν, νά τρομάξουν.

» Το πιό ἀσφαλές ἐμβόλιο εἶναι ἐκεῖνο πού δέν κάνει κάποιος ποτέ». Dr.James Shannon-πρώην διευθυντής στό Ἐθνικό ἵδρυμα Ὑγείας των Η.Π.Α (NIH)

Ὁ ὑπουργός ὑγείας μας δήλωσε πώς, ἀπό το νέο ἔτος θά περάσει με ἀπόφαση τον «ὑποχρεωτικό » ἐμβολιασμό σε παιδιά κάτω των 4 ἐτῶν .
Ἤ ἀπόφαση του μπορεῖ νά καταστεῖ «νόμιμη» ( καί τα 4 μνημόνια «νόμιμα» ἦταν, καί ἡ καταπάτηση του Συντάγματος, Ἡ «συμφωνία των Πρεσπῶν,ὁ ἐξανεμισμός των προσωπικῶν ελευθεριών, της ἔκφρασης σκέψης καί πράξης ἐπίσης!) ἀλλά σίγουρα ὄχι δίκαιη,ἠθική καί ἐπιστημονικά ὀρθή de facto & de juri.Ὁ χωρίς σκέψη σεβασμός πρός την ἐξουσία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός της ἀλήθειας.
Θά ἦταν δόκιμο λοιπόν, οι αλλαχού «εἰδικοί» στίς καταρρίψεις ψευδῶν εἰδήσεων καί οι φερόμενοι 4 ὡς ἱππότες ἀποκαλύψεων ψεύδους ,νά προτρέξουν στόν ὑπουργό ( καί στούς οἰκείους τους μισθοδότες) ,καί νά τους δείξουν τα ἐπικυρούμενα του Κώδικα της Νυρεμβέργης,τα του Κώδικα Βιοηθικῆς,τα του Ελληνικού Συντάγματος γραφόμενα,νομικῶν ἐλευθεριῶν της Ε.Ε καί τα περί προσωπικῆς ,θρησκευτικῆς ἐλευθεριᾶς…ἔπειτα ἄς θέσουν ἐντός της ἡμικρανιακής τους κοιλότητας Νοῦ καί Γνώση καί ἴσως μπορέσουν νά σκεφτοῦν λογικά!
Ἄς τους ἀφήσουμε νά μηρυκάζουν την ἀθλιότητά τους, δέν εἶναι ἄξιοι μᾶλλον νά τους κηρύξουμε την ἀλήθεια.Οἱ ἐπιστήμονες σπάνια λένε ψέματα, ἀλλά καί με κανέναν τρόπο δέν σου λένε την ἀλήθεια.Ἐπειδή,τα μισά ἀπό τα ψέματα πού λένε, δέν εἶναι ἀλήθεια!
Κάποτε ἦταν ἐπιστήμονες πού διαβεβαίωναν ὅτι το κάπνισμα ἦταν ἀσφαλές, ἡ θαλιδομίδη, ὁ ἄσβεστος, ἡ βενζίνη με μόλυβδο,το BP, DDT,τα σφραγίσματα,ἡ ἀναγκαιότητα της κρεοφαγίας καί πολλά ἀλλά…
Ὁποιοσδήποτε ἀνόητος( ὅπως ὁ συγγραφέας του ἄρθρου τούτου!) μπορεῖ νά πεῖ την ἀλήθεια. Χρειάζονται προσόντα γιά νά πεῖς ψέματα.Ὅλη ἡ προπαγάνδα εἶναι ψέματα, ἀκόμα κι ὅταν λέει την ἀλήθεια.

Στήν Αὐστραλία ἔγινε μία κλινική ἔρευνα με 4 κατηγορίες βρεφῶν(Dr.Mayer Eisenstein-δείτε στήν ἐν λόγῳ εἰκόνα):
1-Θηλάζοντα & ανεβμολίαστα
2-Θηλάζοντα & ἐμβολιαζόμενα
3-Εμβολιασμένα & σιτιζόμενα με μπιμπερό
4-Ανεμβολίαστα & σιτιζόμενα με μπιμπερό
Τα χαμηλότερα ποσοστά σε ἀναπνευστικές παθήσεις εἶχαν τα θηλάζοντα * ανεμβολίαστα!

Αὐτός πού θέλει νά διακρίνει την ἀλήθεια ἀπό το ψέμα πρέπει νά ξέρει ἀρκετά καλά τι εἶναι ἀλήθεια καί τι εἶναι ψέμα.Ὅταν προσθέτεις κάτι στήν ἀλήθεια, ἀφαιρείτω ἀπό αὐτήν.Πολλοί λένε την ἀλήθεια, ὅταν ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπεχθάνονται τα πλούτη. Ἐννοούντων τα πλούτη των ἄλλων.
«Εἶναι πολλά τα λεφτά Ἄρη» ἀκούσαμε σε κείνη την ταινία …καί ἡ ζωή μας δέν ἀπέχει ἀπό αὐτήν! Δεῖτε τα ἐτήσια κέρδη των golden boys ἀπό μερικές φαρμακοβιομηχανίες καί ,ἐξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα γιά το ΠΩΣ καί με ΠΟΙΟΝ τρόπο ,γίνονται οι ἔγκριτες» ἔρευνες καί ὑπάρχουν «ἀποδείξεις» γιά την( ἀν)ασφάλεια των φαρμάκων( μήν ἠγνοήκειτε πως τα εμβολια εἶναι φάρμακα καί ὥς τέτοια ,ἔχουν ΠΑΝΤΑ ἐπενέργειες).
Ἡ ἀλήθεια ἑνός ἀνθρώπου εἶναι κυρίως αὐτό πού κρύβει.Εἶναι γιά αὐτό το λόγο,δύσκολο νά πιστέψεις ὅτι κάποιος λέει την ἀλήθεια, ὅταν ξέρεις ὅτι ἐσύ στή θέση του θά ἔλεγες ψέματα.

Ὅταν λέω την ἀλήθεια, δέν το κάνω γιά νά πείσω κείνους πού δέν τή γνωρίζουν, ἀλλά γιά νά ὑπερασπιστῶ αὐτούς πού τή γνωρίζουν.Διότι φίλε μου ,ἕνα λάθος δέν γίνεται ἀλήθεια ἐπειδή εἶναι εὐρέως διαδεδομένο, οὔτε ἡ ἀλήθεια γίνεται λάθος ἐπειδή δέν τή βλέπει κανείς.Αὐτή εἶναι τόσο σπάνια, πού εἶναι ὑπέροχο νά τή λές ἐπειδή ,ποτέ δέν βλάπτει ἕναν σκοπό πού εἶναι δίκαιος.Το φῶς της ἀλήθειας συχνά καίει το χέρι κείνου πού την υψώνει.Γι αὐτὸ,ή «ἁπλή καί καθαρή ἀλήθεια» εἶναι σπάνια καθαρή καί ποτέ ἁπλή.
Εἶναι πάντα τα ψεύτικα πού σε κάνουν νά ὑποφέρεις: οι ψεύτικοι φόβοι καί ἐπιθυμίες, οι ψεύτικες ἀξίες καί ἰδέες, οι ψεύτικες ἀνθρώπινες σχέσεις. Παράτα τα ψεύτικα καί θά ἀπελευθερωθείς ἀπό τον πόνο.
Ἡ ἀλήθεια φέρνει την εὐτυχία, ἡ ἀλήθεια ἀπελευθερώνει.Ὅταν ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ἐλεύθερη, ἡ ἐλευθερία δέν εἶναι ἀληθινή.

Νά περάσετε ὄμορφα καί ἀληθινά αὐτές τις ἑορτές,

Με ἐκτίμηση,

Δρ.Κωνσταντῖνος Μουρούτης
-Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος-

Ἡ βλακεία τῆς τρομοκρατίας!

Πῶς θά καταπολεμηθεῖ ἡ τρομοκρατία; Ἀπαντῶ: Μέ λιγότερη βλακεία.

Ὅλη ἡ πολιτική Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς, ἦταν ἕνα Ἔβερεστ βλακείας.Ὅλοι προβληματίζονται πώς νά σταματήσουμε την τρομοκρατία. Ὑπάρχει ὅμως ἕνας πραγματικά εὔκολος τρόπος: νά σταματήσουμε νά εἴμαστε μέρος της.
Ἡ βλακεία των ἄλλων εἶναι μία ἀπειλή γιά τή δική μου ὅμως!
Ὁ ἰμπεριαλισμός καί ἡ τρομοκρατία εἶναι δύο δεινόσαυροι πού στό ἄμεσο μέλλον θά ἀναμετρηθοῦν, με τραγικές συνέπειες γιά την ἀνθρωπότητα.

Οἱ Τοῦρκοι θαρροῦν ὅτι ὁ πλανήτης φτιάχτηκε γιά νά τους φιλοξενήσει. Κι ὅταν ἀντιμετωπίζουν κρίσεις, καταφεύγουν στίς προκλήσεις. Αὐτό δέν πρέπει καθόλου νά μας ἐκπλήσσει. Εἶναι παλαιά τακτική.Το νά ξέρεις νά προκαλεῖς, δέν σημαίνει ὅτι ξέρεις καί νά ἀρέσεις.Ἡ σταθερότητα στίς ἀποφάσεις τους εἶναι συχνά ἁπλό δεῖγμα βλακείας. Δείχνει ἀνικανότητα νά σκεφθοῦν το ἴδιο πρᾶγμα δυό φορές.
Παρά τις προσπάθειες πού ἔγιναν -κυρίως ἀπό τή μεριά Ἑλλήνων πολιτικῶν- γιά ἕνα εἰρηνικό modus vivendi, ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό μέρους τους οι τριβές καί οι προκλήσεις. Οἱ καθημερινές σχεδόν παραβιάσεις του ελληνικού ἐναέριου χώρου καί ἡ προώθηση δεκάδων χιλιάδων προσφύγων καί λαθρομεταναστῶν πρός τα νησιά μας συνιστοῦν ἰσχυρή ἐπιβεβαίωση.
Ἡ ΕΛΛΑΣ, κατά την παροῦσα στιγμή, δέν ἐπιθυμεῖ καμία τριβή με τή γείτονα. Οὔτε, ἄλλωστε, ἐπιθυμοῦσε στό παρελθόν.Θά ἔλθουν καί γιά τις δύο χῶρες δύσκολοι στό ἐγγύς μέλλον καιροί. Θά χρειασθεῖ οι δύο λαοί νά εἶναι ἀλληλέγγυοι. Νά μήν ὑποσκάπτει ὁ ἕνας τή θέση του ἀλλοῦ. Ἡ Ἑλλάς το πράττει. Συχνά ταπεινωτικά. Ἡ Τουρκία ὄχι, συχνά ὑπεροπτικά. Αὐτό θά τή βλάψει μελλοντικά. Ὡστόσο, ὁ ἑλληνικός λαός, πάντα μεγάθυμος, ξέρει να συγχωρεῖ καί νά συμπαρίσταται.
Ἡ παγκοσμιοποίηση ὅμως ἔφερε τήν κυριαρχία τῆς Κίνας στήν οἰκονομία καί ἡ πολιτική τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων δημιούργησε τό μεταναστευτικό «τσουνάμι» στήν Εὐρώπη. Τώρα, μετά τά νέα τρομοκρατικά χτυπήματα, ἔντρομοι οἱ Εὐρωπαῖοι πολιτικοί προσπαθοῦν νά ὑψώσουν γύρω τους Καβαφικά τείχη. Ἀλλά ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης εἶναι βεβαία.

Ὅλα δείχνουν ὅτι προμηνύεται καταιγίδα. Καί εἶναι θλιβερό νά βλέπουμε σάν κωμωδία την πιό μεγάλη τραγωδία της νεώτερης ἑλληνικής ἱστορίας: το γενικό μαρασμό του Γένους, πού ἔβγαζε ρίζες καὶ κλαδιά σαν το περίφημο κυπαρίσσι του Μυστρᾶ καί στὰ πιὸ μαῦρα χρόνια της τουρκικῆς σκλαβιᾶς.

Ἐνῶ οι δεῖκτες των ἀξιῶν πέφτουν κατακόρυφα χρόνο με το χρόνο, ἀντίθετα ἀνεβαίνουν στόν τόπο μας αλματωδώς οι δεῖκτες της κακότητας καί της ἐγκληματικότητας. Ἕνας ἄνεμος δολοφονικῆς ψυχαγωγίας σάν «χαμσίνι» σαρώνει ἀπ’ ἄκρη ἧς ἄκρην την ἔρμη πατρίδα.
Ἄνθρωποι, πτώματα πολιτικά καί ἠθικά, «καναλοκρατοῦν» τή ζωή μας. Μαστιγώνουν ἀλύπητα μία ὄντως κακή πολιτική γιά τήν ὁποία ἔν τινι μέτρω ὑπεύθυνοι ἦσαν κι αὐτοί, μιά πολιτική, πού τούς ἐξέθρεψε καί τούς ἔθρεψε καλά καί περίκαλλα, καί μᾶς ὑπόσχονται «μάννα ἐξ οὐρανοῦ», γιά νά πάρουν τό δικό μας «μάννα», δηλαδή τήν ψῆφο μας, πού εἶναι γι᾽ αὐτούς νάμα, ἅγια κοινωνία γιά νά εἰσέλθουν στόν κάποτε ἱερό ναό τῆς δημοκρατίας, γιά νά συνεχίσουν ἀμετανοήτως –καί συχνά ἀνοήτως– τό ἀνίερο ἔργο, πού μετέτρεψε τήν ἑλληνική πολιτεία σέ ἀθλιοκρατία. Ἰδού ὁ μέγας ἄθλος τους!

Ἀλλά τώρα νομίζω δέν εἶναι καιρός γιά ἀστεῖα. Λυπᾶμαι πού τό γράφω ἀλλά τόσο καιρό, παρά τόν λεκτικό ταλανισμό, δέν ἄκουσα πρόταση σωτηρίας. Κι αὐτό γιατί λείπει ἡ ἰδεολογία τῆς σκληρῆς ἐργασίας καί τῆς ἐπιχειρηματικῆς αὐτενεργείας.
Ἡ στυγνή τρομοκρατία της διαφθοράς, σήψεως πνευματικῆς καί ἠθικῆς , ἀποχαλίνωση της ἀρετῆς καί απίσχανση κάθε ἐννοίας γιά ἰδανικά,,ἔχουν γίνει το μέρος του μένους του θηρίου τούτου! Πώς μπορεῖς να κάνεις πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ πόλεμος εἶναι τρομοκρατία;

Ἡ παρακμή τῆς Δύσεως, πού εἶχαν προβλέψει ὁ Σπένγκλερ μέ τό ὁμώνυμο ἔργο του καί ὁ Καβάφης μέ τό «Περιμένοντας τούς Βαρβάρους» ἦλθε. Ἡ Εὐρώπη σέ λίγα χρόνια θά μεταβληθεῖ πληθυσμιακά σέ Νοτιοαφρικανική Ἕνωση. Καί τό κακό εἶναι ὅτι ἀνάμεσα στούς νέους πληθυσμιακά κυριάρχους δέν φαίνεται νά ὑπάρχει κάποιος Νέλσον Μαντέλα.

«Γιατί ἐνύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δέν ἦλθαν.
Καί μερικοί ἔφθασαν ἀπ’ τα σύνορα,
καί εἴπανε πῶς βάρβαροι πιά δέν ὑπάρχουν.
Καί τώρα τι θά γίνουμε χωρίς βαρβάρους.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἦσαν μιά κάποια λύσις.»

Ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι ὁ Θεός περιόρισε την ἀνθρώπινη εὐφυΐα, φαίνεται ἄδικο πού δέν περιόρισε καί την ἀνθρώπινη βλακεία.Ποτέ ὁ σοφός δέν θά μπορέσει νά μιλήσει τόσο σοφά γιά τή σοφία, ὅσο βλακωδῶς ὁ βλάκας γιά τή βλακεία.
Ὁ Θεός ἀπέστρεψε το βλέμμα ἀφ’ ἡμῶν. Ψάλλουμε κάθε ἡμέρα: «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον καί ἴδε». Μὰ τι νά δεῖ; Τα χαλιά καί τα χάλια μας;

Με ἐκτίμηση,

Δρ. Κωνσταντῖνος Μουρούτης
-Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος-

Νεότητα ή Αθλιότητα;Ανικανότητα για Ανωτερότητα..

Η «εθνική » εορτή πέρασε και μαζί με αυτήν και εκείνοι που …παρέλασαν χωρίς να μπορέσουν να βαδίσουν «ορθά» με τον ρυθμό της μπάντας…Είναι τόδο δύσκολο να σταθεί όρθιο ένα άδειο σακί.Και το πιο ενοχλητικό με τους ανίκανους είναι ότι αργότερα μιλάνε.Μα ,οποιος είναι καλός στις δικαιολογίες σπανίως είναι καλός σε οτιδήποτε άλλο!

ΩΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ του ’90 είχα το ακουστικό σθένος να παρακολουθώ την νεανική μουσική και συχνά να εμπνέομαι από αυτή. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι οι τωρινοί νέοι είναι έξω από τον κύκλο των μουσικών ενδιαφερόντων της τότε εποχής. Κι όμως τα τότε τραγούδια είναι τόσο σύγχρονα!
Ιδού ένα δείγμα από κάποιο κάποτε μοντέρνο τραγούδι:

«Τα χέρια μου είναι δεμένα. Απ’ όλα όσα είδα, άλλαξα γνώμη. Kι όμως οι πόλεμοι συνεχίζονται όσο περνούν τα χρόνια κι όλα τα όνειρα σκορπίστηκαν. Η Ιστορία θάβει τις πληγές του δικού μας πολέμου».

Προαιώνιο ήταν το αίτημα για τερματισμό των πολέμων. Ιδιαίτερα στα χρόνια τα δικά μας, όπου η ζωή μας είναι διαρκώς εντοιχισμένη σ’ έναν αόρατο τάφο. Όπου νέοι Αττίλες προετοιμάζουν το μέλλον μας. Πάντα υποστήριζα ότι απαιτείται μια παγκόσμια σταυροφορία ειρήνης, μια παγκόσμια πολιτική ειρήνης, αλλ’ όχι με λόγια.
Εφόσον στον πλανήτη μας θα υπάρχουν πεινασμένοι, βομβαρδισμένοι, ξεσπιτωμένοι, ποτέ ειρήνη στον κόσμο δεν θα δούμε. Τότε ίσως γινόταν απόλυτα νοητός και αποδεκτός ο στίχος του ποιητή Γ. Ρίτσου: «Αδέρφια, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει όλος ο κόσμος με τα όνειρά μας».

Δυστυχώς σε καμμιά χρονική περίοδο του ανθρώπινου βίου τα παιδιά δεν γαλακτοτροφούνταν από τη βρεφική τους ηλικία με τόσες ισχυρές ποσότητες βίας.Το κυριώτερο έδεσμα των παιδιών είναι η όπτικη και η ακουστική φρίκη. Και ο,τι δεν είναι φρικτό, είναι σαχλό. Φρίκη και γελοιότητα κυριαρχούν στον παρόντα καιρό. Έτσι, οι πράξεις βίας που θα έλθουν με τον καιρό, θεωρούνται άσκηση δικαιωμάτων. Ποιος τους μίλησε για άσκηση καθήκοντος; Οι υποχρεώσεις πέρασαν στη δικαιοδοσία του σκουπιδοφάγου.

Τους νέους, για να τους κερδίσεις, δεν πρέπει να τους θωπεύεις, πρέπει να τους εμπνέεις.Από το γελοίο όμως στο μεγαλείο είναι ένα μόνο βήμα.
Η νεότητα αρχίζει να σπανίζει στη χώρα μας.Ο λόγος απλός: Στις κηδείες πηγαίνουν περισσότεροι απ’ όσοι στις βαπτίσεις. Μειώθηκαν στο ελάχιστο οι γεννήσεις. Κι ακόμη πάμπολλοι νέοι παίρνουν το δρόμο του εξωτερικού. Δεν είναι τόσο η ανεργία όσο είναι η αδικία. Στα δικά τους μάτια η συντριβή του δικαίου αποδεικνύει την εσαεί υπεροχή της αδικίας.
Και λόγω αυτής της υπεροχής ο Εφιάλτης και ο Ιούδας ξαναγεννιούνται κάθε ημέρα. Ποιος στο σχολείο ή στο σπίτι τους δίδαξε το ηθικό μεγαλείο των Θερμοπυλομάχων; Φοβάμαι ότι το ποίημα «Θερμοπύλες» του Καβάφη θα έχει απαλειφθεί από τα νέα αναγνωστικά. Οι νέοι βρίσκονται σε μια ηλικία όπου το άνθος πρέπει να κρατάει τις υποσχέσεις του μπουμπουκιού. Αυτό γίνεται κατ’ ελάχιστον ποσοστό.Έτσι, η ζωή των νέων γίνεται μια τσιμεντένια παρένθεση.

Σήμερα, που ο πλανήτης συγκλονίζεται από κάθε λογής πράξεις βίας, στη χώρα μας, που βρίσκεται στην πιο ευαίσθητη περιοχή της Γης, κυριαρχεί η δικτατορία της ανευθυνότητας, η κυριαρχία του «γουστάρω», του «έτσι θέλω», και, φυσικά, του πολιτικού αμοραλισμού και της κρατικής παραλυσίας.
Κάθε ανευθυνοϋπεύθυνος, αρκεί να βάλει μια ταμπέλλα, μπορεί να κάνει ο,τι θέλει. Η νεότητα, λένε οι παιδοκόλακες, θα φέρει το καλύτερο. Αλλά κάθε νέο δεν σημαίνει και καλύτερο. Κάθε νέα χρονιά δεν μας κάνει νεώτερους.
Ένας νέος πολιτικός δεν φέρνει πάντα τη νεότητα στον πολιτικό βίο ούτε ανανεώνει το πολιτικό σκηνικό. Το νέο δημιουργείται όταν οι νέοι αλλάζουν χαρακτήρα, αλλάζουν νοοτροπία, τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.
Το παράδειγμα, όμως, πρέπει να το παίρνουν από μας. Αλλιώς, με τη σχιζοφρένεια που κυριαρχεί, γρήγορα θα θρηνήσουμε θύματα.

«Είν’ η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων·
είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων….
Όμως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω,
στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος.»

Με σεβασμό,

Δρ.Μουρούτης(Δρυόκοπος ο Άρειος)

Τα παιδιά, η διατροφή τους και το μέλλον!

Μόλις απογαλακτιστούν, τα παιδιά είναι ακριβώς όπως οι μικροί ενήλικες όταν πρόκειται για τη διατροφή. Τα άμυλα (πατάτες, καλαμπόκι, ρύζι, γλυκοπατάτες, φασόλια κ.λπ.) πρέπει να παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των θερμίδων τους ώστε να είναι υγιέστατα. Το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, μαζί με έλαια και απλά σάκχαρα, τα καθιστούν παχύσαρκα και άρρωστα. Δεν χρειάζεται ποτέ να ανησυχείτε για το αν τα παιδιά παίρνουν αρκετή πρωτεΐνη, απαραίτητα αμινοξέα, ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο ή βασικά λιπαρά όταν έχουν μια διατροφή με βάση το άμυλο, όπως συνιστώ. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή επαρκών θερμίδων για ανάπτυξη.

Κοινές ανησυχίες γονέων
Πρωτεΐνη:
Το μεγαλύτερο διάστημα ανάπτυξης στη ζωή ενός παιδιού είναι τα δύο πρώτα έτη της ηλικίας του. Η ιδανική διατροφή κατά τη διάρκεια αυτής της διατροφικά απαιτητικής περιόδου είναι το μητρικό γάλα. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες του ανθρώπινου μητρικού γάλακτος είναι μόλις το 5% των συνολικών θερμίδων.
Αυτό το χαμηλό επίπεδο πρωτεϊνών δεν μπορεί να επιτευχθεί από μη επεξεργασμένα φυτικά τρόφιμα (άμυλα και λαχανικά), καθώς τα περισσότερα φυτικά τρόφιμα έχουν επίπεδα πρωτεΐνης που είναι υψηλότερα. Σκεφτείτε ότι οι γλυκοπατάτες έχουν 6%, το ρύζι 8%, οι πατάτες 10%, και τα φασόλια 28% πρωτεΐνη. Τα φυτά συνθέτουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα (τα ζώα μπορούν να κάνουν μόνο τα μισά από αυτά τα δομικά στοιχεία της ζωής) και επομένως η λήψη επαρκούς πρωτεΐνης στη διατροφή ενός παιδιού δεν θα πρέπει να αποτελεί ανησυχία εφόσον ακολουθούν διατροφή με βάση το άμυλο.

Ασβέστιο:
Τ ο μέταλλο αυτό προέρχεται από το έδαφος και εισέρχεται άμεσα ή έμμεσα σε όλα τα ζώα μέσω των φυτών. Το ασβέστιο από φυτικές τροφές αναπτύσσει ανθεκτικά άλογα και ισχυρούς ελέφαντες. Προφανώς, η παροχή των αναγκών των παιδιών σε μέταλλα πραγματοποιείται εύκολα από τα φυτά. Μια πρόσφατη ανασκόπηση από το περιοδικό Pediatrics δίνει διαβεβαίωση στους γονείς ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν είναι απαραίτητα ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν επαρκές ασβέστιο.
Το κρέας, τα πουλερικά και τα αυγά δεν περιέχουν ουσιαστικά καθόλου ασβέστιο. Η έλλειψη ασβεστίου δεν είναι θέμα ανησυχίας σε μία διατροφή με βάση το άμυλο.

Ωμέγα 3 λιπαρά:
Ο εγκέφαλος, ένας λιπώδης ιστός, αναπτύσσεται γρήγορα κατά την παιδική ηλικία. Αυτό έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι απαιτούνται εξαιρετικά συμπυκνωμένες πηγές βασικών λιπαρών από τα τρόφιμα. Μόνο τα φυτά μπορούν να συνθέσουν τα βασικά απαραίτητα λιπαρά (ωμέγα-3 και -6).
Είναι αλήθεια ότι τα ζώα (π.χ. τα ψάρια) επιμηκύνουν αυτά τα βασικά δομικά στοιχεία που προέρχονται από φυτά σε άλλα λίπη (όπως το EPA και το DHA), ωστόσο, τα παιδιά, που είναι επίσης ικανοί ζωντανοί οργανισμοί, κάνουν το ίδιο. Δεν χρειάζονται την βοήθεια κανενός άλλου ψαριού ή άλλου ζώου. Η έλλειψη βασικών λιπαρών δεν είναι λόγος ανησυχίας στη διατροφή με βάση το άμυλο.

Σίδηρος:
Το μέταλλο αυτό προέρχεται από το έδαφος και εισέρχεται άμεσα ή έμμεσα σε όλα τα ζώα μέσω των φυτών. Η ανησυχία για το χαμηλό σίδηρο, ειδικά για τα πολύ νέα παιδιά, έχει οδηγήσει μια οργάνωση, την Health Canada, να συστήσει το κρέας να δοθεί στα μωρά ως το πρώτο στερεό τους φαγητό. Σημειώστε ότι τα μέλη αυτής της οργάνωσης έχουν δεσμούς με τις βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.
Αντί να απομακρύνουν την αιτία, σχεδόν όλων των αναιμιών από έλλειψη σιδήρου στα βρέφη, το αγελαδινό γάλα, η σύστασή τους είναι να συμπληρώσουν με περισσότερο σίδηρο που προέρχεται από το κρέας.
Το αγελαδινό γάλα δεν περιέχει σχεδόν καθόλου σίδηρο. Επιπρόσθετα το ασβέστιο και η καζεΐνη στο αγελαδινό γάλα εμποδίζουν την απορρόφηση σιδήρου στο σώμα του παιδιού.
Η απώλεια σιδήρου ολοκληρώνει την τριάδα των μηχανισμών που προκαλούν έλλειψη σιδήρου: το αγελαδινό γάλα έχει αποτέλεσμα περίπου το 40% των αλλιώς υγιεινών βρεφών να αιμορραγούν από τα έντερα. Το κρέας ως πρώτη τροφή του μωρού δεν διορθώνει το πρόβλημα και δημιουργεί πολλά άλλα (παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή νόσος, καρκίνος κ.λπ.).
Μια σημαντική διατροφική διάκριση είναι ότι το ανθρώπινο μητρικό γάλα αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου και έτσι η έλλειψη σιδήρου δεν αποτελεί πρόβλημα για βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά. Τα φυτά είναι φορτωμένα με σίδηρο από το έδαφος και ικανοποιούν εύκολα τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών (εφ ‘όσον αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα). Η έλλειψη σιδήρου δεν είναι λόγος ανησυχίας στη διατροφή με βάση το άμυλο.

Βιταμίνη D:
Τα βρέφη και τα παιδιά χρειάζονται ηλιοφάνεια για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής βιταμίνης D. Η έκταση της έκθεσης εξαρτάται από παράγοντες όπως το χρώμα του δέρματος, το γεωγραφικό πλάτος, την εποχή του έτους και την ώρα της ημέρας.
Γενικά, περίπου δύο ώρες την εβδομάδα έκθεσης στο πρόσωπο και τα χέρια είναι επαρκή για τα παιδιά που είναι ανοιχτόχρωμα. Τα συμπληρώματα βιταμίνης D δεν αντικαθιστούν τον ήλιο και έχουν πολλαπλές ανεπιθύμητες παρενέργειες. Δεν συστήνω συμπληρώματα βιταμίνης D στη μορφή εμπλουτισμένων τροφών ή χαπιών (εκτός από ακραίες καταστάσεις). Η βιταμίνη D δεν είναι λόγος ανησυχίας στη διατροφή με βάση το άμυλο.

Βιταμίνη Β12:
Βακτήρια που βρίσκονται στο περιβάλλον και το ανθρώπινο έντερο παράγουν βιταμίνη Β12. Το κρέας περιέχει βιταμίνη Β12 που συντέθηκε αρχικά από βακτήρια. Τουλάχιστον εν μέρει, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, των αντισηπτικών και των αντιβιοτικών στα οποία δίνονται έμφαση στη σύγχρονη κοινωνία μας, υπάρχει κίνδυνος έλλειψης βιταμίνης Β12.
Για να καλυφθεί αυτή η σπάνια πιθανότητα, τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης Β12. Πέντε μικρογραμμάρια (mcg) ημερησίως επαρκούν και φαίνεται να είναι μη τοξικά ακόμη και στις υψηλές δόσεις που συνήθως βρίσκονται στα καταστήματα (500 έως 5000 mcg ανά δόση). Η βιταμίνη Β12 δεν είναι λόγος ανησυχίας στη διατροφή με βάση το άμυλο σύμφωνα με τις συστάσεις για το συμπλήρωμα της Β12.

Ύψος και επαρκείς θερμίδες:
Εάν η δίαιτα ενός παιδιού περιέχει αρκετές θερμίδες, τότε μπορoύμε να περιμένουμε μία φυσιολογική ανάπτυξη. Τα παιδιά χρειάζονται ενέργεια για να αναπτυχθούν (πρωτεΐνες, ασβέστιο και βασικά λιπαρά δεν αποτελούν ποτέ περιοριστικούς παράγοντες). Τα άμυλα (ρύζι, καλαμπόκι, πατάτες κλπ.) είναι χρυσορυχεία ενέργειας.
Προσθέτοντας ακόμα πιο θερμιδικά συμπυκνωμένα τρόφιμα, όπως ξηρά φρούτα, ξηρούς καρπούς, σπόρους, βούτυρα καρπών και αβοκάντο, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την πρόσληψη θερμίδων. Οι χυμοί φρούτων είναι φορτωμένοι με θερμίδες (και απλά σάκχαρα, οπότε προσέξτε να ξεπλύνετε και να βουρτσίζετε τα δόντια λίγο μετά τους χυμούς για να αποφύγετε τη φθορά των δοντιών).
Το τελικό ύψος εξαρτάται από την πρόσληψη θερμίδων κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αλλά είναι σημαντικό αυτές οι θερμίδες να προέρχονται από φυτά και όχι από ζωικές πηγές. Η εξάρτηση από τις ζωικές τροφές έχει ως αποτέλεσμα πολλά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης εφηβείας.
Η προχωρημένη έναρξη της ωριμότητας σημαίνει γρηγορότερη έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας, περισσότερες μη προγραμματισμένες εφηβικές εγκυμοσύνες, περισσότερη γυναικεία εξαθλίωση και περισσότερες ασθένειες αργότερα στη ζωή (για παράδειγμα, καρκίνο του μαστού). Η αποτυχία να επιτευχθεί το σωστό ύψος δεν είναι λόγος ανησυχίας στη διατροφή με βάση άμυλο.

Διατροφή σε Διάφορες Ηλικίες
Νεογέννητο έως 6 μήνες:
Το μητρικό γάλα μέχρι την ηλικία των έξι μηνών πρέπει να παρέχεται στο νεογέννητο αποκλειστικά (χωρίς χυμό, νερό κλπ.). Σε έξι μήνες το μωρό αναπτύσσει δόντια για να μασήσει στερεά τρόφιμα και συντονισμό χεριών επαρκή για να πάρει οτιδήποτε από τα χέρια της μητέρας. (Ο αποκλειστικός θηλασμός μετά από έξι μήνες μπορεί να είναι υγιής για τη μητέρα και το βρέφος.)
Η διατροφή της μητέρας είναι επίσης πολύ σημαντική. Η πρόσληψη θρεπτικών και μη θρεπτικών ουσιών επηρεάζει το γάλα της. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη γάλακτος αγελάδας που καταναλώνει καταλήγει στο μητρικό γάλα της, προκαλώντας προβλήματα στο μωρό της, όπως ο κολικός. Οι επιζήμιες περιβαλλοντικές χημικές ουσίες από τις επιλογές τροφίμων μπορούν επίσης να δηλητηριάσουν το γάλα της. Οι γυναίκες που θηλάζουν πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν συμπληρωματική βιταμίνη Β12.

Για εκείνες τις λίγες γυναίκες που δεν μπορούν να θηλάσουν, συνιστώ την υποαλλεργική φόρμουλα που βασίζεται στο γάλα αγελάδας (επίσης αποκαλούμενες φόρμουλες υδρολύματος πρωτεϊνών).
Οι φόρμουλες αυτές έχει αναφερθεί ότι είναι συνήθως μέτριας γεύσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι φτιάχνονται με λιγότερη ζάχαρη από τις συνήθεις φόρμουλες που βασίζονται σε γάλα αγελάδας. Αυτή η διαφορά μπορεί να καλυφθεί προσθέτοντας 1 γραμμάριο ζάχαρης (περίπου 1/4 κουταλάκι του γλυκού) σε 60ml (100 θερμίδες). Καθώς το μωρό προσαρμόζεται, η προστιθέμενη ζάχαρη μπορεί να μειωθεί και τελικά να διακοπεί. Τα γάλατα από σόγια, καρύδια, ρύζι και βρώμη και άλλες φόρμουλες που παρασκευάζονται στο σπίτι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βρέφη.

Ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών (απογαλακτισμός):
Τα παιδιά αγαπούν φυσικά τις γλυκές γεύσεις (η άκρη της γλώσσας έχει γευστικούς πόρους για γλυκιά γεύση). Τα πρώτα τρόφιμα κατά τον απογαλακτισμό μετά τους πρώτους έξι μήνες μπορούν να περιλαμβάνουν μαγειρεμένο ρύζι, καλαμπόκι, βρώμη και άλλα δημητριακά και αλεύρια δημητριακών αλλά και πατάτες και γλυκοπατάτες.
Τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν μαγειρεμένα και καθαρισμένα φρούτα όπως μήλα, μπανάνες και αχλάδια. Τα μαγειρεμένα και πολτοποιημένα λαχανικά έχουν συχνά πικρή γεύση, επομένως το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο και το σπανάκι μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εισαχθούν. Τα μαγειρεμένα φασόλια, ο αρακάς και τα κομμάτια tofu μπορούν να εισαχθούν μεταξύ επτά και οκτώ μηνών.
Το λιωμένο αβοκάντο, το ταχίνι και τα άλλα βούτυρα σπόρων που απλώνονται σε ψωμί και φρυγανιές μπορούν να εισαχθούν περίπου στον ένα χρόνο. Οι αλλεργίες στα φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς δεν είναι ασυνήθιστες. Εάν υπάρχει ανησυχία λόγω του παρελθόντος ή του οικογενειακού ιστορικού, αποφύγετε ύποπτα τρόφιμα.
Τα μαγειρεμένα τρόφιμα είναι γενικά καλύτερα ανεκτά επειδή το μαγείρεμα διασπά τις πρωτεΐνες και τους υδατάνθρακες καθιστώντας τα πιο εύπεπτα και λιγότερο αλλεργικά. Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο πνιγμού βάζοντας τα τρόφιμα στο μπλέντερ και κόβοντάς τα σε μικρά κομμάτια.
Τα τρόφιμα μπορούν να προετοιμαστούν εύκολα και φτηνά στο σπίτι, αλλά πολλοί γονείς επιλέγουν προπαρασκευασμένες παιδικές τροφές εμπορίου. Ελέγξτε τα συστατικά. Πρέπει να περιέχουν μόνο πολτοποιημένα και μαγειρεμένα δημητριακά, λαχανικά και φρούτα χωρίς πρόσθετο αλάτι ή ζάχαρη.

2 ετών έως 10 ετών:
Συχνά γεύματα και σνακ, καθώς και μεγάλες μερίδες, βοηθούν στην εξασφάλιση επαρκούς πρόσληψης ενέργειας. Τα λιπαρά είναι η πιο συμπυκνωμένη πηγή θερμίδων. Η πρόσληψη λίπους στα υγιή μικρά παιδιά μπορεί να γίνει ελεύθερα. Ωστόσο, τα παιδιά που είναι ήδη υπέρβαρα ή παχύσαρκα δεν πρέπει να τρέφονται με φυτικές τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά όπως ξηροί καρποί, σπόροι και αβοκάντο μέχρι να χάσουν το παραπανίσιο βάρος.
Αγαπημένα τρόφιμα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας ήταν: κρύα και ζεστά δημητριακά με μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, τηγανίτες και βάφλες με μια κουταλιά σιροπιού σφενδάμου, τοστ με μια λεπτή στρώση μαρμελάδας, ζυμαρικά με σάλτσα (τα λαχανικά αρχικά δεν τα ήθελαν οπότε τα βάζαμε στο μπλέντερ μαζί με την υπόλοιπη σάλτσα ), σούπες λαχανικών και οσπρίων με ψωμιά, σάντουιτς με φυστικοβούτυρο και μία λεπτή στρώση γλυκού, σάντουιτς με στρώση οσπρίων, μπουρίτος με φασόλια, υγιεινές πίτσες και ρύζι, πατάτες ή ζυμαρικά με διάφορες σάλτσες.
Τους άρεσαν επίσης τα άμυλα (ρύζι, καλαμπόκι, πατάτες, γλυκοπατάτες, μπιζέλια, φασόλια, ζυμαρικά, ψωμιά κ.λπ.). (Τα απλά σάκχαρα, αλάτι και μπαχαρικά χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αποδοχής των τροφίμων, αλλά σε λογικές, γενικά μικρές ποσότητες.) Το νερό είναι το καλύτερο ποτό. Τσάι βοτάνων μπορούν να είναι αποδεκτά.
Ο χυμός φρούτων είναι ζάχαρη και νερό, επομένως απαιτείται σωστό πλύσιμο και βούρτσισμα των δοντιών.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ηλικιών, ο γονικός έλεγχος πρέπει να είναι απόλυτος, οι επιλογές τροφίμων δεν πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια του παιδιού. Βάλτε τα σωστά τρόφιμα στα ντουλάπια και το ψυγείο και το παιδί θα τα φάει. (Οι ανταγωνιστικές μη υγιεινές τροφές πρέπει να απομακρυνθούν.)

Ηλικίες από 11 ετών έως την ενηλικίωση:
Μία σημαντική ορμή ανάπτυξης εμφανίζεται κατά την εφηβεία. Τα άμυλα πρέπει να παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των θερμίδων τους, με επιπλέον ενέργεια από αποξηραμένα φρούτα και φυτικές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (ξηροί καρποί, σπόροι, αβοκάντο κ.λπ.). Η παχυσαρκία είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα αυτά τα χρόνια.
Σκεφτείτε ότι ένας στους τέσσερις νέους είναι υπερβολικά υπέρβαρος για να ενταχθεί στον αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η ασφάλεια της χώρας μας εξαρτάται από τη δύναμη και την αντοχή του στρατού μας, οπότε η παχυσαρκία και οι διατροφικές ασθένειες αποτελούν απειλή για την εθνική μας ασφάλεια.
Η εκπαίδευση είναι το κλειδί ώστε τα μεγαλύτερα παιδιά να επιλέγουν υγιεινή διατροφή. Εξηγήστε σε τους πώς οι επιλογές τους μπορούν να μειώσουν θέματα της προσωπικής τους εμφάνισης (από την ακμή έως την δυσοσμία και την παχυσαρκία).
Εξηγήστε τους πώς όλοι οι κορυφαίοι αθλητές τροφοδοτούνται από υδατάνθρακες (ρύζι, καλαμπόκι, πατάτες κ.λπ.). Τα δικαιώματα των ζώων και τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκουν απήχηση σε νέους, ευαίσθητους ανθρώπους που αναζητούν το μέλλον τους.

Κερδίζοντας το μέλλον για τα παιδιά μας
Τα παιδιά μας πρέπει να προστατευθούν και να θεραπευθούν. Εμείς, ως γονείς και παππούδες, έχουμε αυτήν την ευθύνη και πολλοί από εμάς έχουμε τη γνώση ώστε να αναλάβουμε δράση τώρα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι τυφλοί ως προς τη σπουδαιότητα της σωτηρίας όσων έχουν σιτιστεί υπερβολικά. Δεν βλέπουν τους πόνους ενός παχύσαρκου παιδιού να είναι τόσο βλαβεροί όσο αυτοί ενός παιδιού που είναι υποσιτισμένο.
Αλλά, είναι. Η εκτεταμένη ταλαιπωρία και πόνος στον σημερινό κόσμο που κυριαρχείται από το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αξίζει τις ίδιες προσπάθειες (ή και μεγαλύτερες) που οι ΗΠΑ κατέβαλαν για να σώσουν τα παιδιά που λιμοκτονούσαν στη Δυτική Ευρώπη μετά τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δίαιτά μου με βάση το άμυλο είναι ένας 100% αποτελεσματικός, χαμηλού κόστους και αβλαβής τρόπος να ενισχυθεί ο κόσμος με ένα μέλλον γεμάτο από καλά σιτισμένα, δυνατά, υγιή και σε φόρμα παιδιά.

Με εκτίμηση,

Δρ.Μουρούτης-Δρυόκοπος ο Άρειος-

Επιμέλεια-μετάφραση κειμένου: Γ.Τζιφής
Πηγή
https://www.drmcdougall.com/misc/2012nl/sep/children.htm

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English