«Ὅταν μιά πανδημία γίνεται ..Σωτηρία!»

«Ὅταν μιά πανδημία γίνεται ..Σωτηρία!»

Εἶναι ἔργο των σοφῶν νά προβλέψουν τή συμφορά πρίν ἔρθει. Εἶναι ἔργο των γενναίων νά ἀντιμετωπίσουν τή συμφορά ὅταν ἔρθει.Οἱ ευφυείς ἄνθρωποι λύνουν τα προβλήματα. Οἱ μεγαλοφυεῖς τα προβλέπουν.

Μέσα ἀπό τή λαίλαπα ποῦ μαστίζει την Οἰκουμένη ὁλάκερη τοῦτες τις μέρες.ἔρχεται τόσο ἀπρόσμενα νά πραγματωθεῖ ἕνα δικό μου ἀνάπαιστο ὄνειρο…ἕνας διακαής πόθος ,μία ἀσβέστη φλόγωση πού εἶχα ἐδῶ καί χρόνια:
Νά δῶ μία μέρα -εἶχα ὀνειρευτεῖ- τις καφετέριες,τα χαμαιτυπεία,τα κέντρα ἀποψίλωσης του χρήματος καί τους ναούς της ἀνοησίας,κενούς, ἄδειους καί κλειστούς..Καί σήμερα ..αὐτό το ὄνειρο μου πραγματώθηκε τόσο ἀπρόσμενα ,μά τόσο ἀληθινά!Εὐγνωμονῶ τις θλιβερές συγκυρίες ποῦ ἀναγκάσαν κυβερνήσεις καί ἐπαγγελματίες ὑγείας νά προβοῦν στήν ὁλοκλήρωση του Ὁράματος μου!
Τι ὄμορφο νά βλέπεις κλειστά ὅλα αὐτά τα μέρη ποῦ, ἔτσι καί ἀλλιῶς λειτουργοῦσαν βραχύβια & μακροπρόθεσμα στήν κακοποίηση της νόησης,βούλησης καί ὑγείας του ἀτόμου…Τι τέρψη νά βλέπεις τους ανθρωπους στά σπίτια τους ἐπὶ τέλους!
Νά μένουν με τα παιδιά τους, με τους συζύγους,συντρόφους, φίλους ,ἀκόμη καί με τις πενθερές οι νύφες!
Ἐπὶ τέλους!
Νά ἡ εὐκαιρία νά γνωριστοῦμε,νά διαλογιστοῦμε καί νά ἀντιλογίσουμε στό ΤΙ μετρᾶ ἀληθινά στή ζωή, νά ἑπαναπροσδιορίσουμε στήν ἱεραρχία της ὕπαρξης μας ,ΤΙ ἀξίζει καί τι ὄχι.
Νά πετάξουμε τα σκουπίδια πού μας ἔχουν εὐτελίσει ὡς Ἀνθρώπους, ὡς Ἕλληνες ,ὡς παιδιά του Δημιουργοῦ.
Νά γίνουμε καί νά δείξουμε την εὐθυμία μας,ἀρκετή δυσθυμία λάβαμε μέχρι σήμερα!Οἱ εὔθυμοι ἄνθρωποι κάνουν πιό πολλές τρελές ἀπό τους σοβαρούς, ἀλλά οι σοβαροί ἄνθρωποι κάνουν τις πιό σοβαρές τρελές.Ἐπειδή…Δέν εἶναι ταιριαστό, ὅταν ἐξυπηρετεῖ κάποιος τον Θεό, νά ἔχει πρόσωπο σκυθρωπό καί ἔκφραση ψυχρή.

Δόκιμο εἶναι τώρα ,ἐν τῷ μέσῳ των Συμπληγάδων ποῦ διανύουμε,νά ἀνακαλύψουμε πολλά ἀπό τα χαμένα μας κτερίσματα καί ἴσως ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι το πηγαῖο ,πανανθρώπινο χιοῦμορ το οποίο,εἶναι ἡ διάθεση ἐκείνη, χάρη στήν ὁποία μιλᾶμε με σοβαρότητα γιά ἀσήμαντα θέματα καί γιά σοβαρά πράγματα με ἀνάλαφρη διάθεση.
Ἄς συναγωνιστοῦμε νά κραταιώσουμε ἕνα Κοινό Νοῦ ,τώρα πού οι περιστάσεις το ἐπαιτούσανε καί ἡ Μοῖρα μας ἐγκαλεῖ:Ἐπειδή,εἶναι χίλιες φορές καλύτερο νά διαθέτεις κοινή λογική χωρίς μόρφωση παρά μόρφωση χωρίς κοινή λογική.
Νά μήν ξεχνᾶτε πώς…Δέν εἴμαστε ὑπεύθυνοι μόνο γι’ αὐτό πού κάνουμε ἀλλά καί γι’ αὐτό ποῦ δέν κάνουμε.Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἀπόλυτα ἐλεύθερος καί γι’ αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ὑπεύθυνος.Μπορεῖς νά κάνεις τα πάντα σ’ αὐτόν τον κόσμο, ἄν εἶσαι προετοιμασμένος νά ἀντιμετωπίσεις τις συνέπειες.
Ἡ ἐμπειρία μου στῆ ζωή εἶναι ὅτι τα πράγματα πού ἀφήνονται στὴν τύχη τους δὲν γίνονται σωστά.Νά εἴμαστε ἕτοιμοι κάθε ὥρᾳ εἶναι ἡ δική μας ὥρᾳ!
«Ν’ ἀγαπᾶς την εὐθύνη
νά λές ἐγώ, ἐγώ μονάχος μου
θὰ σώσω τον κόσμο.
Ἄν χαθεῖ, ἐγώ θά φταίω.»

Εὐχαριστῶ το Θεό γιὰ αὐτό το ἀνέλπιστο δῶρο καί χάρμα ὀφθαλμῶν ,ἀγωνιζόμενος καὶ δεόμενος γιὰ τα κράτιστα της συλλογικῆς ὑγείας καί προσωπικῆς αυτασφάλειας.

Με ἐκτίμηση,

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English