«Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει. Το ψέμα πρέπει νά ἐφευρεθεῖ.»

«Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει. Το ψέμα πρέπει νά ἐφευρεθεῖ.»

Πιστέψτε κείνους πού ψάχνουν την ἀλήθεια καί ἀμφισβητήσατε ἐκείνους πού τὴ βρῆκαν.Το νά γνωρίζεις ὅμως την ἀλήθεια εἶναι εὔκολο. Το νά την ἐπακολουθεῖς εἶναι δύσκολο.
Οἱ υπεύθυνοι γονεῖς βρίσκουν το χρόνο καί τα μέσα γιά νά ἀποκτήσουν Γνώση καί Παιδεία γι την Υγεία των παιδίων τους καί δέν ἐπαναπαύονται στίς πεποιθήσεις των ειδικών μονάχα( δεῖτε στή φωτογραφία τις παρενέργειες των ἐμβολίων πού ὑπάρχουν στίς συσκευασίες αὐτῶν!)
Αὐτοί πού θέλουν νά ἀναζητήσουν την ἀλήθεια θά πρέπει νά προσέχουν, γιατί μπορεῖ νά τή βροῦν καί, ὅταν τή βροῦν, νά τρομάξουν.

» Το πιό ἀσφαλές ἐμβόλιο εἶναι ἐκεῖνο πού δέν κάνει κάποιος ποτέ». Dr.James Shannon-πρώην διευθυντής στό Ἐθνικό ἵδρυμα Ὑγείας των Η.Π.Α (NIH)

Ὁ ὑπουργός ὑγείας μας δήλωσε πώς, ἀπό το νέο ἔτος θά περάσει με ἀπόφαση τον «ὑποχρεωτικό » ἐμβολιασμό σε παιδιά κάτω των 4 ἐτῶν .
Ἤ ἀπόφαση του μπορεῖ νά καταστεῖ «νόμιμη» ( καί τα 4 μνημόνια «νόμιμα» ἦταν, καί ἡ καταπάτηση του Συντάγματος, Ἡ «συμφωνία των Πρεσπῶν,ὁ ἐξανεμισμός των προσωπικῶν ελευθεριών, της ἔκφρασης σκέψης καί πράξης ἐπίσης!) ἀλλά σίγουρα ὄχι δίκαιη,ἠθική καί ἐπιστημονικά ὀρθή de facto & de juri.Ὁ χωρίς σκέψη σεβασμός πρός την ἐξουσία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός της ἀλήθειας.
Θά ἦταν δόκιμο λοιπόν, οι αλλαχού «εἰδικοί» στίς καταρρίψεις ψευδῶν εἰδήσεων καί οι φερόμενοι 4 ὡς ἱππότες ἀποκαλύψεων ψεύδους ,νά προτρέξουν στόν ὑπουργό ( καί στούς οἰκείους τους μισθοδότες) ,καί νά τους δείξουν τα ἐπικυρούμενα του Κώδικα της Νυρεμβέργης,τα του Κώδικα Βιοηθικῆς,τα του Ελληνικού Συντάγματος γραφόμενα,νομικῶν ἐλευθεριῶν της Ε.Ε καί τα περί προσωπικῆς ,θρησκευτικῆς ἐλευθεριᾶς…ἔπειτα ἄς θέσουν ἐντός της ἡμικρανιακής τους κοιλότητας Νοῦ καί Γνώση καί ἴσως μπορέσουν νά σκεφτοῦν λογικά!
Ἄς τους ἀφήσουμε νά μηρυκάζουν την ἀθλιότητά τους, δέν εἶναι ἄξιοι μᾶλλον νά τους κηρύξουμε την ἀλήθεια.Οἱ ἐπιστήμονες σπάνια λένε ψέματα, ἀλλά καί με κανέναν τρόπο δέν σου λένε την ἀλήθεια.Ἐπειδή,τα μισά ἀπό τα ψέματα πού λένε, δέν εἶναι ἀλήθεια!
Κάποτε ἦταν ἐπιστήμονες πού διαβεβαίωναν ὅτι το κάπνισμα ἦταν ἀσφαλές, ἡ θαλιδομίδη, ὁ ἄσβεστος, ἡ βενζίνη με μόλυβδο,το BP, DDT,τα σφραγίσματα,ἡ ἀναγκαιότητα της κρεοφαγίας καί πολλά ἀλλά…
Ὁποιοσδήποτε ἀνόητος( ὅπως ὁ συγγραφέας του ἄρθρου τούτου!) μπορεῖ νά πεῖ την ἀλήθεια. Χρειάζονται προσόντα γιά νά πεῖς ψέματα.Ὅλη ἡ προπαγάνδα εἶναι ψέματα, ἀκόμα κι ὅταν λέει την ἀλήθεια.

Στήν Αὐστραλία ἔγινε μία κλινική ἔρευνα με 4 κατηγορίες βρεφῶν(Dr.Mayer Eisenstein-δείτε στήν ἐν λόγῳ εἰκόνα):
1-Θηλάζοντα & ανεβμολίαστα
2-Θηλάζοντα & ἐμβολιαζόμενα
3-Εμβολιασμένα & σιτιζόμενα με μπιμπερό
4-Ανεμβολίαστα & σιτιζόμενα με μπιμπερό
Τα χαμηλότερα ποσοστά σε ἀναπνευστικές παθήσεις εἶχαν τα θηλάζοντα * ανεμβολίαστα!

Αὐτός πού θέλει νά διακρίνει την ἀλήθεια ἀπό το ψέμα πρέπει νά ξέρει ἀρκετά καλά τι εἶναι ἀλήθεια καί τι εἶναι ψέμα.Ὅταν προσθέτεις κάτι στήν ἀλήθεια, ἀφαιρείτω ἀπό αὐτήν.Πολλοί λένε την ἀλήθεια, ὅταν ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπεχθάνονται τα πλούτη. Ἐννοούντων τα πλούτη των ἄλλων.
«Εἶναι πολλά τα λεφτά Ἄρη» ἀκούσαμε σε κείνη την ταινία …καί ἡ ζωή μας δέν ἀπέχει ἀπό αὐτήν! Δεῖτε τα ἐτήσια κέρδη των golden boys ἀπό μερικές φαρμακοβιομηχανίες καί ,ἐξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα γιά το ΠΩΣ καί με ΠΟΙΟΝ τρόπο ,γίνονται οι ἔγκριτες» ἔρευνες καί ὑπάρχουν «ἀποδείξεις» γιά την( ἀν)ασφάλεια των φαρμάκων( μήν ἠγνοήκειτε πως τα εμβολια εἶναι φάρμακα καί ὥς τέτοια ,ἔχουν ΠΑΝΤΑ ἐπενέργειες).
Ἡ ἀλήθεια ἑνός ἀνθρώπου εἶναι κυρίως αὐτό πού κρύβει.Εἶναι γιά αὐτό το λόγο,δύσκολο νά πιστέψεις ὅτι κάποιος λέει την ἀλήθεια, ὅταν ξέρεις ὅτι ἐσύ στή θέση του θά ἔλεγες ψέματα.

Ὅταν λέω την ἀλήθεια, δέν το κάνω γιά νά πείσω κείνους πού δέν τή γνωρίζουν, ἀλλά γιά νά ὑπερασπιστῶ αὐτούς πού τή γνωρίζουν.Διότι φίλε μου ,ἕνα λάθος δέν γίνεται ἀλήθεια ἐπειδή εἶναι εὐρέως διαδεδομένο, οὔτε ἡ ἀλήθεια γίνεται λάθος ἐπειδή δέν τή βλέπει κανείς.Αὐτή εἶναι τόσο σπάνια, πού εἶναι ὑπέροχο νά τή λές ἐπειδή ,ποτέ δέν βλάπτει ἕναν σκοπό πού εἶναι δίκαιος.Το φῶς της ἀλήθειας συχνά καίει το χέρι κείνου πού την υψώνει.Γι αὐτὸ,ή «ἁπλή καί καθαρή ἀλήθεια» εἶναι σπάνια καθαρή καί ποτέ ἁπλή.
Εἶναι πάντα τα ψεύτικα πού σε κάνουν νά ὑποφέρεις: οι ψεύτικοι φόβοι καί ἐπιθυμίες, οι ψεύτικες ἀξίες καί ἰδέες, οι ψεύτικες ἀνθρώπινες σχέσεις. Παράτα τα ψεύτικα καί θά ἀπελευθερωθείς ἀπό τον πόνο.
Ἡ ἀλήθεια φέρνει την εὐτυχία, ἡ ἀλήθεια ἀπελευθερώνει.Ὅταν ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι ἐλεύθερη, ἡ ἐλευθερία δέν εἶναι ἀληθινή.

Νά περάσετε ὄμορφα καί ἀληθινά αὐτές τις ἑορτές,

Με ἐκτίμηση,

Δρ.Κωνσταντῖνος Μουρούτης
-Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος-

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English