«Ἀρρωστίνη: Ἡ μεγαλύτερη ἐπιδημία του ἀνθρωπίνου γένους!»

«Ἀρρωστίνη: Ἡ μεγαλύτερη ἐπιδημία του ἀνθρωπίνου γένους!»

Με τον «κατακλυσμό» της παραπληροφορήσεως, πανικοῦ κοινωνικοῦ,τρομολαγνείας τηλεοπτικῆς ,ἡμιμάθειας ἐκλογης,ἄγνοιας ἐπιστημονικής καί ἀπουσία παντελής της ἠθικῆς βλέψεως,το ἐρώτημα τίθεται:ποιά ἄραγε μπορεῖ νά αποβει ἡ χείριστη των ασθενείων;!:
Η ΑΡΡΩΣΤΙΝΗ!
Ἀπ’ ὅλα τα ἁμαρτήματα, ἡ φιλαργυρία εἶναι το πιό ἐπικερδές!Με την ἡλικία, ὅλα τα ἐλαττώματα μειώνονται ἐκτός ἀπό τα ψέματα καί τή φιλαργυρία ἐπειδή…Τρεῖς σπίθες: περηφάνια, φθόνος καί φιλαργυρία, εἶναι ἀναμμένες σε κάθε ἀνθρώπινη καρδιά.
Ἀπ’ ὅλες τὶς ἀρρώστιες ποὺ παθαίνει ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ πιὸ σιχαμερή, κατὰ τὴν κρίση μου, εἶναι ἡ φιλαργυρία, ἡ τσιγκουνιά. Ἀπὸ μικρός την ἀπεχθανόμουνα. Καὶ τώρα, μ’ ὅλο πού, μὲ τὴν ἡλικία, ἄλλαξα γνώμη γιὰ πολλὰ πράγματα, γιὰ τὴν τσιγκουνιά δὲν ἄλλαξα.
Προτιμῶ λάχω νὰ κάνω καὶ μ’ ἕναν φονιᾶ ακό­μα, παρὰ μ’ ἕναν τσιγγούνη. Γιατί, ὁ φονιᾶς μπορεῖ νὰ σκότωσε σὲ ἀναβρασμὸ ψυχῆς, ἀπάνω στὸν θυμό του, καὶ νὰ μετάνοιωσε ύστε­ρα, ἐνῶ ὁ τσιγγούνης εἶναι ψυχρὸς ὑπολογιστής, ὡς τὸ κόκκαλο χα­λασμένος. Στὸν φονιᾶ μπορεῖ νὰ βρεῖς καὶ κάποια αἰσθήματα, στὸν τσιγγούνη δὲν θὰ βρεῖς κανένα.
Ὁ τσιγγούνης, εἶναι βέβαια πάντα ἐγωιστής, ἀγαπᾶ μοναχὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλά, πολλὲς φορές, εἶναι ἕνα τέρας χειρότερο κι ἀπὸ τὸν ἐγωιστή, γιατί μπορεῖ νὰ μὴν α­γαπά μήτε τὸν ἑαυτό του, καὶ νὰ τὸν ἀφήσει νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πεῖνα.
Τὰ λεφτὰ εἶναι ἐπικίνδυνα πράγματα, καὶ πολὺ φαρμακερὰ γιὰ τὴν ψυχή. Πολλοὶ ἀρχίζουνε ἀπὸ οἰκονομία, καί, σιγά,σιγᾶ – σιγά,σιγᾶ, γίνονται φιλάργυροι, στὸ τέλος τοὺς καβαλλάει ὁ Μαμωνᾶς. Μὲ τὴ φιλαργυρία, στενεύει ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως μὲ τὴν ανοιχτοχεριά πλαταίνει.
Ὁ τσιγγούνης εἶναι τσιγγούνης καὶ στὰ αἰσθήματα, δὲ μπορεῖ νάχει μέσα του τίποτα γενναῖο. Πῶς νὰ κά­νει θυσία, θυσίᾳ γιὰ τὸν ἄλλον ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος;
Ποτὲ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀγαπήσανε τὸ χρῆμα τόσο πολύ, ὅσο σήμερα. Γιατί, ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος εἶναι ὑλιστής, δὲν πιστεύει σὲ ἄλλη ζωή, ἐπειδὴ δὲν πιστεύει σὲ Θεό, καὶ ρίχνεται μὲ τὰ μοῦτρα ν’ απολάψει τούτη τὴ ζωή. Τούτη τὴ ζωή, πού, ὡς νὰ προφτάσεις νὰ τὴ δεῖς, φεύγει καὶ χάνεται, σὰν ἴσκιος. Αὐτόν, λοιπόν, τὸν ἴσκιο κυνηγᾶ ὁ δύστυχος ἄνθρωπος, σή­μερα, καί παιδεύεται καὶ σκοτώνεται γι’ αὐτὸν τὸν ἴσκιο, θαρρῶντας πὼς μὲ τὰ λεφτὰ κάνει κάτι.
Γνώρισα κάμποσους ἀπὸ κείνους, ποὺ ἔχουνε πολλὰ πλούτη κι εἶδα τὴν ἀγωνία τους καὶ τὴ δυστυχισμένη εὐτυχία τους. Δὲν μιλῶ γιὰ ὅσους μποδίζουνται ν’ απολάψουνε τὴ ζωὴ γιατί ἔχουνε ἀρρώστιες ἢ ἄλλες συμφορές, ἀλλὰ μιλῶ γιὰ κείνους ποὺ ἔχουνε υ­γεία καὶ κάθε μέσο γιὰ νὰ ζήσουνε καλά. Ὅλα τὰ ἔχουνε, παρεκτὸς τῆς εὐτυχίας. Ἡ εὐτυχία, ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία, βρίσκεται πο­λύ μακρυά τους ἐπειδή…Ἡ φιλαργυρία καί ἡ φιλομάθεια ἔχουν κάτι κοινό: ὅσο περισσότερα ἀποταμιεύουν, τόσο λιγότερα νομίζουν ὅτι κατέχουν.
Ἡ φιλαργυρία εἶναι πιό ἀντίθετη στήν οἰκονομία ἀπό τή γενναιοδωρία.

Τετυχηκώς γιά σένα καί μένα ποῦ…ὁ Θεός δέν φιλαργύρησε ὑπέρ Του γιὰ την Σωτηρία μας καί δέν ἐπιδεικνύει οὐδεμία τσιγκουνιά στήν Καλωσύνη Του πρός κάθε ἄνθρωπο!

Δεῖτε λοιπόν τον Χριστό καί ἐπακολουθήσατε τα χνάρια Του καί ἁπλόχερα δῶστε καὶ χαρίστε τά κτερίσματα ποῦ σας ἔχουν ἀνταποδοθεῖ ,οὐδεμίαν ἀπολαβεῖν προσμένοντες.

Με ἐκτίμηση,

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English