Ἀπίστευτα Καλά Νέα γιά την Πανδημία! Νέα κύτταρα του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ἀνακαλύφθηκαν στόν πνεύμονα!

Ἀπίστευτα Καλά Νέα γιά την Πανδημία! Νέα κύτταρα του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ἀνακαλύφθηκαν στόν πνεύμονα!

Οἱ ἐπιστήμονες ἀνακαλύψαν ἕνα προηγουμένως ἄγνωστο ὑποσύνολο των κυττάρων του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ποῦ κατοικοῦν στόν πνεύμονα τα ὁποία, καταπολεμοῦν εἰδικά ιογενείς λοιμώξεις. Ἡ ἀναπνευστική ὁδός εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιρρεπής σε εἰσβολές ιογενών παθογόνων παραγόντων, ὅπως ἡ γρίππη, ἤ ὁ SARS-CoV-2 (ὁ ἰὸς ποῦ προκαλεῖ τόν COVID-19).

Τα κυψελιδικά μακροφάγα, ἤ AMs, εἶναι η πρώτη γραμμή κυψελοειδούς ἀμύνας στούς ἀεραγωγούς του ἀναπνευστικοῦ συστήματος. Αὐτοί οι ἀνοσολογικοί πολεμιστές, ἀσχολοῦνται με εἰσερχόμενους μολυσματικούς παράγοντες «καταβροχθίζοντας» τους, μέσῳ μίας διαδικασίας γνωστῆς ὡς φαγοκυττάρωση. Ἐκκρίνουν ἐπίσης ἕνα κοκτέιλ φλεγμονωδῶν χημικῶν ουσιών γνωστῶν ὡς κυτοκίνες, γιά νά στρατολογήσουν ἀλλά κύτταρα του ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος στό σημεῖο της πιθανῆς μόλυνσης.
Οἱ ἐπιστήμονες ἀπό το Ἰατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια βρῆκαν πρόσφατα ἕνα ξεχωριστό ὑποσύνολο των AMs: ἐκεῖνα ποῦ συνδέονται με μακροφάγα, ἤ NAMs. Ἀπό τις μελέτες τους σε ποντίκια, η ὁμάδα παρατήρησε ὅτι αὐτή ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα κυττάρων διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στήν ἀπόσβεση των φλεγμονωδῶν ἀντιδράσεων κατά τή διάρκεια ιογενών λοιμώξεων, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ βλάβη στό ἀναπνευστικό σύστημα ὥς ἀποτέλεσμα της χρόνιας φλεγμονῆς.

Ἡ χαρτογραφήση των πολύπλοκων φλεγμονωδῶν ἀντιδράσεων ποῦ προκαλοῦνται ἀπό ιογενείς λοιμώξεις, μπορεῖ νά παρέχει πολύτιμες γνώσεις γιά τή δημιουργία θεραπειῶν γιά τή διαχείριση ἀναπνευστικών λοιμώξεων ὅπως το COVID-19.

Μᾶλλον Κάποιος…. ἀπό καταβολῆς κόσμου προγραμμάτισε το ανοσιακό μας σύστημα γιά κάθε «εἰσβολέα» φυσικό ἤ τεχνηέντως δημιουργήθεντα,ὥστε νά μπορεῖ νά ἀπωθεῖ,ἐκμηδενίζει καί νά στέλνει στόν «ἀγύριστο» ὁποιονδήποτε πιθανό ἐχθρό!
Καλό θά ἦταν ἡ «ἐπιστημονική ἐλίτ» νά μελετήσει,κατανοήσει καί νά διαδώσει τα Καλά τοῦτα Νέα!

Με ἐκτίμηση,

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος.

Πηγή:
Science Immunology
https://immunology.sciencemag.org/content/5/45/eaax8756

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English