Πεπρωμένο: Ἡ πρόφαση ἑνός τυράννου γιά το ἔγκλημα καί ἡ δικαιολογία ἑνός χαζοῦ γιά την ἀποτυχία.

Πεπρωμένο: Ἡ πρόφαση ἑνός τυράννου γιά το ἔγκλημα καί ἡ δικαιολογία ἑνός χαζοῦ γιά την ἀποτυχία.

Πώς γίνεται οι ἄλλοι νά ὁρίζουν λίγο-λίγο τή μοῖρα μας, νά μας την ἐπιβάλλουν κι ἐμεῖς νά το δεχόμαστε;Οἱ περισσότεροι θεοί παίζουν ζάρια, ἀλλά ἡ Μοῖρα παίζει σκάκι. Καί δέν ἀνακαλύπτεις, παρά μόνον ὅταν εἶναι πολύ ἀργά, πῶς ἔπαιζε εξαρχής με δύο βασίλισσες.
Πρόσεχε τις σκέψεις σου, γίνονται λόγια. Πρόσεχε τα λόγια σου, γίνονται πράξεις. Πρόσεχε τις πράξεις σου, γίνονται συνήθειες. Πρόσεχε τις συνήθειές σου, γίνονται χαρακτῆρας. Πρόσεχε το χαρακτῆρα σου, γιατί γίνεται ἡ μοῖρα σου.. Ἀκόμα καί ἡ θρησκεία δέν παραδέχεται τή μοιρολατρία ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’εικόνα…», δηλαδή ἐλεύθερος, ἔχοντας δική του θέληση καί βούληση νά κατευθύνει τή ζωή του σύμφωνα με τις ἐπιλογές του.
Νά ἀναλάβεις τον ἔλεγχο του πεπρωμένου σου, γιατί ἀλλιῶς κάποιος ἄλλος θά τον ἀναλάβει. Ἀλλά Ἄν πηδήξεις σ’ ἕνα βαθύ πηγάδι, ἡ μοῖρα δέν εἶναι ὑποχρεωμένη νά σε βγάλει ἀπό κεῖ.
Οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι αἰχμάλωτοι της μοίρας τους, ἀλλά αἰχμάλωτοι των μυαλῶν τους. Το πεπρωμένο δέν εἶναι θέμα τύχης, ἀλλά θέμα ἐπιλογής. Δέν εἶναι κάτι ποῦ πρέπει νά περιμένουμε, ἀλλά κάτι πού πρέπει νά πετύχουμε.

Ἕνας Θεός χωρίς κυριαρχία, πρόνοια καί τελικό σκοπό, δέν εἶναι παρά Μοῖρα καί Φύση. Ὁ Δημιουργός κρύβει ἀπ’ ὅλα τα πλάσματά Του το βιβλίο της μοίρας καί τ’ ἀφήνει μόνο νά διαβάσουν τή σελίδα ποῦ περιγράφει την τωρινή τους κατάσταση.
Δέν ὑπάρχει λοιπόν πεπρωμένο γιά κανέναν, δέν ὑπάρχει τίποτα προδιαγεγραμμένο γιά την ζωή μας. Σάν ὄντα ποῦ ἔχουμε την ἐλευθερία καί το νοῦ νά κάνουμε της ἐπιλογές της ζωή μας εἴμαστε οι διαχειριστές καί οι ἀρχιτέκτονες της πορείας μας στήν ζωή αὐτή ἀλλά καί οι διαμορφωτές γιά την Ζωή μετά την ζωή.
Ἡ ἀγάπη εἶναι το ἀληθινό μας πεπρωμένο. Δέν θά βροῦμε το νόημα της ζωῆς μόνοι μας, θά το βροῦμε με ἕναν ἄλλον. Καμιά ἀγάπη, καμιά φιλία δέν μπορεῖ νά διασταυρωθεῖ με τον δρόμο του πεπρωμένου μας χωρίς νά ἀφήσει πάνω του κάποια σημάδια, γιά πάντα.
Οἱ δυσκολίες συχνά προετοιμάζουν ἕνα συνηθισμένο ἄτομο γιά ἕνα ξεχωριστό πεπρωμένο. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἐκεῖ καὶ σε περιμένει, θέλει νά ἀλλάξει, ἄλλαξε την.
Πραγματικότητα σημαίνει ζεῖς μέχρι νά πεθάνεις. Ἡ πραγματική ἀλήθεια εἶναι ὅτι κανένας δέν θέλει την πραγματικότητα…

Με ἐκτίμηση,

Δρυόκοπος ὁ Ἄρειος

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English