«Δέν ἔχει σημασία ποῖος ἦταν ὁ πατέρας μου. Αὐτό ποῦ ἔχει σημασία εἶναι ποῖος θυμᾶμαι ὅτι ἦταν…»

«Δέν ἔχει σημασία ποῖος ἦταν ὁ πατέρας μου. Αὐτό ποῦ ἔχει σημασία εἶναι ποῖος θυμᾶμαι ὅτι ἦταν…»

Ὅταν ἤμουν μικρός καί πιό εὐάλωτος ὁ πατέρας μου,πέραν του γεγονότος της συνεχοῦς προστασίας καί αἴσθημα ἀσφαλείας ποῦ παρείσφρεε ἀκαταπαύστως… μοῦ ἔδωσε μία συμβουλή ποῦ τριγυρίζει στό μυαλό μου ἀπό τότε:
«Ὅποτε αἰσθάνεσαι ἕτοιμος νά κατακρίνεις κάποιον, νά θυμᾶσαι ὅτι δέν εἶχαν ὅλοι οι ἄνθρωποι σ’ αὐτόν τον κόσμο τα δικά σου πλεονεκτήματα ἐπειδή…ὑπάρχουν δυό εἴδη ἀνθρώπων στόν κόσμο: αὐτοί πού δίνουν καί αὐτοί πού παίρνουν. Αὐτοί πού παίρνουν τρῶνε καλύτερα, ἀλλά αὐτοί πού δίνουν κοιμοῦνται καλύτερα.»
Ὁ πατέρας μου ἦταν ἕνας βαθιά εὐαίσθητος ἄνθρωπος. Καί ὅπως ὅλοι οι εὐαίσθητοι ἄνθρωποι, ἦταν ἐπίσης πολύ σκληρός.
Μοῦ πῆρε ἀρκετά χρόνια μετά τον αἰφνίδιο,ἄδικο θάνατο του ,νά συνειδητοποιήσω πώς, αὐτή σκληρότητα( ποῦ ἕν μέρει μου κληροδότησε), πήγαζε ἀπό τις πολλαπλές πληγές τις οποίες, εἶχε λάβει γι νά με προστατέψει ἀπό κάθε βέλος σκότους, μίσους, κακίας,ἀρρώστιας καί θανάτου ποῦ κάποιος συνεχῶς πετοῦσε ἐναντίον μου…

Ἔνιωσα με αὐτόν τον ὀδυνηρό τρόπο το ΠΟΣΌ καὶ ΠΩΣ ὁ Οὐράνιος Πατέρας με φροντίζει,προστατεύει,πονᾶ καί Ἀγαπᾶ τώρα καί γιά την αἰωνιότητα!
Ἦταν στήν δική του ταφή πού ἔλαβα τον ὅρκο νὰ γνωρίσω την ἀλήθεια καί νά ΜῊΝ τή προδώσω πώποτε!
Σχεδόν 25 ἔτη μετέπειτα, ἄοκνα καί ἀμετανόητα ἀκάθεκτος, μάχομαι,ἀγωνιζόμενος τον Καλό Ἀγῶνα της Πίστεως διότι..Ἐπίστευσα διό καί Λάλησα!

Ἔρχεται ἡ στιγμή ποῦ θὰ σε ξαναδῶ καί στά πόδια σου θά πέσω νὰ σου πῶς πόσο Σ’αγαπώ… σπλάχνα Ἀγάπης Θεοῦ ποῦ μπορεῖ νά διακρίνετε, σε ἕνα τέτοιο ἐπαίσχυντο ὠστράκιστο σκεῦος ἐκλογῆς ὅπως ἐμένα,ὀφείλονται πατέρα μου στόν δικό σου θάνατο καί ἀπώλεια…
Ἔρχεται η στιγμή ποῦ θὰ σε ξαναδῶ καί στά πόδια σου θά πέσω νὰ σου πῶς πόσο Σ’αγαπώ…

Με δέος ,

Δρυτόκοπος ὁ Ἄρειος

Εγγραφή στο Newsletter

 

Επικοινωνία
Dr. Mouroutis Konstantinos
Επίσημη και μοναδική ιστοσελίδα
In English